Bai tho Con Yeu Me

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Hoạt động phát triển ngôn ngữ qua bài thơ: yêu mẹ:

Hoạt động phát triển ngôn ngữ qua bài thơ: yêu mẹ Nhóm 4 ngày 28/4/2008 Giáo viên: Châu Thanh Hà

Mẹ đi làm từ sáng sớm:

Mẹ đi làm từ sáng sớm

Dậy thổi cơm mua thịt cá:

Dậy thổi cơm mua thịt cá

Em kề má được mẹ thơm:

Em kề má được mẹ thơm

Ơi mẹ ơi thương mẹ lắm:

Ơi mẹ ơi thương mẹ lắm

Mẹ đi làm từ sáng sớm:

Mẹ đi làm từ sáng sớm

Hoạt động phát triển ngôn ngữ:

Cảm ơn các cô đã đến dự Buổi chuyên đề Hoạt động phát triển ngôn ngữ

authorStream Live Help