Cung chucTX -

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Cung chúc Tân Xuân Giáp Ngọ

社稷 兩 回 勞 石 馬, 山 河 千古 奠 金 甌。:

Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã, Sơn hà thiên cổ điện kim âu. !   社稷 兩 回 勞 石 馬, 山 河 千古 奠 金 甌 。 Vua Trần Nhân Tôn

PowerPoint Presentation:

Xã tắc hai phen chồn ngựa đá , , Non sông nghìn thuở vững âu vàng !

PowerPoint Presentation:

Trượng phu thiên lý chí mã cách, Thái Sơn nhất trịch khin h hồng mao . Đặng Trần Côn

PowerPoint Presentation:

Chí làm trai dặm nghìn da ngựa , Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao ! Đoàn thị Điểm

PowerPoint Presentation:

Tống quân xứ hề , tâm du du ; Quân đăng đồ hề , thiếp hận bất như câu !

PowerPoint Presentation:

Đưa chàng lòng dặc dặc buồn ; Bộ khôn bằng ngựa , thủy khôn bằng thuyền !

PowerPoint Presentation:

Quân phi trang phục hồng như hà , Quân kỵ kiêu mã bạch như tuyết !

PowerPoint Presentation:

Áo chàng đỏ tựa ráng pha , Ngựa chàng sắc rắng như l à tuyết in !

PowerPoint Presentation:

Kiêu mã hề loạn linh . Chinh cổ hề nhân hành !

PowerPoint Presentation:

Tiếng nhạc ngựa lần chen tiếng trống

PowerPoint Presentation:

Tiền quân bắc Tế Liễu , Hậu kỵ tây Tràng Dương .

PowerPoint Presentation:

Quân trước đã gần ngoài doanh Liễu , Kỵ sau còn khuất nẻo Tràng Dương .

PowerPoint Presentation:

Kỵ quân tương ủng quân lâm tái , Dương liễu na tri thiếp đoạn trường ?

PowerPoint Presentation:

Quân đưa chàng ruổi lên đường , Liễu dương biết thiếp đoạn trường này chăng ?

PowerPoint Presentation:

Phong khẩn khẩn , đả đắc nhân nhan tụy ; Thủy thâm thâm , khiếp đắc mã đề xúc !

PowerPoint Presentation:

Hơi gió lạnh , người rầu mặt dạn , Dòng nước sâu , ngựa nản chân bon .

PowerPoint Presentation:

Mã đầu minh đích , Thành thượng duyên can .

PowerPoint Presentation:

Tên reo đầu ngựa , giáo lan mặt thành !

PowerPoint Presentation:

Quân biên vân ủng Thanh-phiêu kỵ , Thiếp xứ đài sinh Hưởng - điệp lang .

PowerPoint Presentation:

Chàng ruổi ngựa dặm trường mây phủ , Thiếp dạo hài lầu cũ rêu in . ,

PowerPoint Presentation:

Dập dìu tài tử giai nhân ; Ngựa xe như nước , áo quần như nen ! ( Kiều )

PowerPoint Presentation:

Trông chừng thấy một văn nhân ; Lỏng buông tay khấu , bước lần dặm băng .

PowerPoint Presentation:

Tuyết in sắc ngựa câu dòn , Cỏ pha mùi áo nhuộm non da trời .

PowerPoint Presentation:

Nẻo xa mới tỏ mặt người ; Khách đà xuống ngựa , tới nơi tự tình !

PowerPoint Presentation:

Bóngg tà như giục cơn buồn ; Khách đà lên ngựa , người còn ghé theo ...

PowerPoint Presentation:

Người lên ngựa , kẻ chia bào ; Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san !

PowerPoint Presentation:

Bóng câu thoáng qua mành mấy nỗi , Những hương sầu phấn tủi bao xong ! Ôn Như Hầu

PowerPoint Presentation:

Cật ngựa thanh gươm vẹn chữ tòng,  Ngàn thu rạng tiết gái Giang Đông ! Tôn Thọ Tường  

PowerPoint Presentation:

Có bóng tình quân muôn dặm ruổi Ngựa hồng tuôn bụi cõi xa mơ? Thanh Tịnh

PowerPoint Presentation:

- Bên rừng em hãy lặng nhìn theo , Có phải chăng em ngựa xuống đèo?

PowerPoint Presentation:

Chị ngỡ như chà n g lên tiếng gọi , Trên mình ngựa hí, lạc vang reo ?

PowerPoint Presentation:

Ô kìa bên cõi trời Đông Ngựa ai còn ruổi dặm hồng xa xa ?

PowerPoint Presentation:

Nhẹ nhàng em sẽ buông rèm xuống , Chị sợ trong sương bóng ngựa chìm !

PowerPoint Presentation:

Xin thân chúc tất cả : Một năm mới an khang thịnh vượng ! Yên Lĩnh Nguyễn Đảm Nhạc đệm : Khúc hát ân tình - Lý ngựa ô Phi Nhng trình bày

authorStream Live Help