Về lại trường xưa - Thơ của Lý Quang

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Đang quay phim . có ai đó đưa một mảnh giấy . Cầm lấy , xong thao tác dở dang , mở xem : Một bài thơ Đường luật ! Ai đó cũng biến đâu mất ! Hỏi khắp mới biết Lý Quang là " bí danh " của Lê Hữu Thời . Từ đó tìm địa chỉ email . Yên Lĩnh

PowerPoint Presentation:

Lý Quang K6269 Về lại trường xưa Sân trường cuối Hạ tiếng ve thưa , Cánh phượng tàn phai rụng chuyển mùa … Ngói đỏ lầu cao cành động đậy , Tường xanh cổng rộng lá đung đưa . Bao năm lận đận , mừng thầy khỏe ; Một thoáng trầm ngâm , quên gió lùa ! Kỷ niệm nào phai dù cảnh khó , Nghe chừng sống lại thuở xa xưa … SM

authorStream Live Help