hcd_Tren song khoi song (4)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Trên Sông Khói Sóng (4) Huỳnh Chiếu Đẳng (18-Oct-2007) Kính tặng quí bạn chút gì để nhớ để thương. Slide show nầy gồm có 28 tấm ảnh phong cảnh quê hương và 9 phút nhạc mà tôi tin là các bạn chưa nghe qua lần nào. Ảnh và nhạc không ăn nhau, quí bạn cứ xem như vừa ngắm cảnh vừa nghe nhạc trong một chuyến đi du ngoạn.

PowerPoint Presentation:

Kính thưa quí bạn, Những hình ảnh trong slide show nầy có khi chỉ đẹp với chúng ta, vì đó là hình ảnh quê hương mà giờ đây với nhiều bạn đã nghìn trùng xa cách. Nếu các bạn còn thích thì sẽ còn những PPS “Trên Sông Khói Sóng” tiếp theo. Hình ảnh ở đây có thể các bạn đã thấy qua rồi, nhưng bản nhạc các bạn vừa nghe là duy nhất dầu các bạn đã có tại nhà một bản tương tợ. Đố các bạn tại sao. Người xưa uống rượu tiêu sầu tôi nay làm PPS để quên đi phần nào nỗi lo âu. Chúc các bạn lúc nào cũng an vui để còn có thể xem những PPS mà ngày nay hình như đang trăm hoa đua nở. Thân mến. HCĐ. Nhấn space bar

authorStream Live Help