hcd_Tren song khoi song (3)_

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Trên Sông Khói Sóng (3) Huỳnh Chiếu Đẳng 15-Oct-2007 Kính mời các bạn nghe nhạc và ngắm những hình ảnh quê nhà. Ảnh và nhạc không ăn nhau. Slide show nầy dài trên 11 phút 30 giây.

PowerPoint Presentation:

Kính thưa quí bạn, Những hình ảnh trong slide show nầy có khi chỉ đẹp với chúng ta, vì đó là hình ảnh quê hương. Đây là cái slide show thứ ba trong loạt PPS “Trên Sông Khói Sóng”. Xin quí bạn thứ lổi, slide show chứa 32 tấm ảnh và một bản nhạc dài đến 11:30 phút, không thể nào thu nhỏ lại hơn nữa mà không phải hy sinh bớt độ trong sáng của âm thanh và hình ảnh. HCĐ

authorStream Live Help