123

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LẠNG GIANG TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THÁI Hoạt động trải nghiệm - Đề tài : Cách gấp quần áo - Lớp 1 C - Giáo viên thực hiện : Ngô Thị Lý

Slide2:

PHẦN 1: DẪN DẮT

Slide3:

PHẦN 2: CÔ HƯỚNG DẪN

Slide4:

PHẦN 3: TRẺ THỰC HIỆN

authorStream Live Help