2.222

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

NÔNG NGHIỆP LÂM ĐỒNG:

NÔNG NGHIỆP LÂM ĐỒNG

Đặc điểm:

Đặc điểm Diện tích nông nghiệp trong đó trên 270.000 ha diện tích đất nông nghiệp, có khí hậu ôn hòa á nhiệt đới tỉnh Lâm Đồng đang dẫn đầu cả nước về số lượng sản xuất nông nghiệp Lâm Đồng Với diện tích 9.765 km² là khu vực đầu nguồn của hệ thống sông suối lớn, địa hình đa số là núi và  cao nguyên Lâm Đồng còn đứng đầu cả nước trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chiếm gần 16% diện tích đất nông nghiệp Các ngành đại diện toàn tỉnh có khoảng 309.102 ha đất có khả năng sản xuất nông nghiệp. thích hợp để phát triển các loại cây công nghiệp dài ngày như: chè, cà phê, dâu tằm, điều, hoa, rau…

Các ngành nổi bật:

Các ngành nổi bật Cà phê đứng thứ 2 cả nước với 152.650 ha, sản lượng trên 410 ngàn tấn cà phê nhân/năm, trong đó trên 17.000 ha cà phê Arabica, sản lượng trên 48.000 tấn. Chè diện tích 23.580 ha, sản lượng thu hoạch chè 237.000 tấn/năm,. chiếm tỷ lệ 25% về diện tích và 27% về sản lượng chè của cả nước. Bò sữa   Bò sữa cũng là tiềm năng cho sự phát triển với trên 18.000 con, sản lượng sữa trên 32.000 tấn. sản lượng trên 2,5 tỷ hoa cắt cành/năm. sản lượng trên 75.000 tấn lá tươi/năm, Hoa, dâu tằm

Nông nghiệp công nghệ cao:

Nông nghiệp công nghệ cao Đặc điểm   Lâm Đồng đã có gần 50.000 ha (chiếm 18%) diện tích đất canh tác sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC). Nhiều diện tích sản xuất đã cho doanh thu 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng/ha, cá biệt đã có thể đạt 8 tỷ đồng - 24 tỷ đồng/ha. t u y nhiên vẫn còn hạn chế về tích tụ ruộng đất, về thực hiện chuỗi liên kết, về thị trường tiêu thụ, về huy động vốn và chuyển giao công nghệ trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nhất là các hộ nông dân ở vùng sâu, vùng xa

Thống kê kinh tế :

Thống kê kinh tế 2016   GRDP  ước tăng 7,93% . lĩnh vực nông lâm thuỷ sản tăng 5,2%; 2018 giảm 5,87% so với cùng kỳ và giảm 4,46% so với quý trước 2015  đạt 17.048,6 tỷ đồng, tăng 5,76%, với mức đóng góp 2,53% trong mức tăng chung của GRDP ;  2017 21.138 tỷ đồng, tăng 4,32%;

Slide6:

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA NÔNG NGHIỆP LÂM ĐỒNG

Slide7:

48,5-49 % 0.44 năm 2017  có sự phục hồi đáng kể với mức tăng 2,90% (cao hơn mức tăng 1,36% của năm 2016), đóng góp 0,44 điểm phần trăm vào mức tăng chung; Trong cơ cấu kinh tế : Ngành nông lâm thủy sản chiếm 48,5 - 49%;

Slide8:

Nông nghiệp Lâm Đồng đang có những bước tiến đáng kể trong tương lai

Slide9:

Thanks for watching

authorStream Live Help