Canh Thiep Dau Xuan - Nhu Quynh - NTB

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Cánh Thiệp Dầu Xuân BÍNH THÂN 2016 Nh ư - Quỳnh

Slide2:

Hoa lá nở thắm đẹp làn môi hồng Xuân đến rồi đây nào ai biết không ? Mang những hoài mong đi vào ngày tháng Bao nhiêu mơ ước đến khi mùa xuân sang

Slide3:

Tôi chúc gì đây vào mùa xuân này Khi nắng vàng tươi nhuộm làn tóc ai Khi gió nhẹ lay hoa đà o hồng thắm Trong khi xuân ấm mới tô đẹp tháng năm

Slide4:

Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn Non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình Để người anh lính chiến quay về gia đình tìm vui bên lửa ấm

Slide5:

Tôi chúc yên lành người người khắp chốn Mong gió đưa duyên cho cô gái xuân thì Ước nguyện sao chóng thành , rượu hồng se duyên

Slide6:

Caùnh thieäp ñaàu Xuaân

Slide7:

Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời Trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi Cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới Vai bên vai những lúc tâm tình lên khơi

Slide8:

Tôi chúc rồi đây người về phương nào Cho dẫu thời gian lạnh lùng lướt mau Mong ước ngày sau như là ngày trước Tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân

Slide9:

Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn Non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình Để người anh lính chiến quay về gia đình tìm vui bên lửa ấm

Slide10:

Tôi chúc yên lành người người khắp chốn Mong gió đưa duyên cho cô gái xuân thì Ước nguyện sao chóng thành , rượu hồng se duyên

Slide11:

Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời Trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi Cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới Vai bên vai những lúc tâm tình lên khơi

Slide12:

Tôi chúc rồi đây người về phương nào Cho dẫu thời gian lạnh lùng lướt mau Mong ước ngày sau như là ngày trước Tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân

Slide13:

Mong ước ngày sau như là ngày trước Tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân

Slide14:

GIÁP NGO

authorStream Live Help