Chuc Nhau Xuan Giap Ngo 2014 - Doan-Phi - NTB

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CHUÙC NHAU XUAÂN GIAÙP NGO Ï 2014 - Doàn -Phi

PowerPoint Presentation:

GIAÙP NGOÏ 2014

PowerPoint Presentation:

CUNG kính mời nhau chén rượu nồng CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng VẠN chuyện lo toan thay đổi hết SỰ gì bế tắc thảy hanh thông NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong

PowerPoint Presentation:

Cung chúc tân niên một chữ nhàn. Chúc mừng gia quyến đặng bình an . Tân niên đem lại niềm Hạnh Phúc . Xuân đến rồi hưởng trọn niềm vui Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. Gia đình hạnh phúc bè bạn quý. Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều. Đầu xuân năm mới chúc BÌNH AN, Chúc luôn TUỔI TRẺ chúc AN K HANG. Chúc sang năm mới nhiều TÀI LỘC, Công thành danh toại chúc VINH Q UANG ..

PowerPoint Presentation:

GIÁP NGO 2014

PowerPoint Presentation:

GIAÙP NGOÏ

authorStream Live Help