Ly Ruou Mung Xuan - Hop Ca - NTB

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

LY RÖÔÏU MÖØNG XUAÂN GIAÙP NGOÏ 2014

PowerPoint Presentation:

Nhân dịp Xuân “ Kính   chúc  : Rước lộc vào nhà Quà cáp bao la Mọi nhà no đủ Vàng bạc đầy tủ Gia chủ phát tài Già trẻ gái trai Xum vầy hạnh phúc Cầu tài chúc phúc An khang thịnh vượng Chúc m ọi người có 1 bầu trời sức khỏe 1 Biển cả tình thương 1 Đại dương tình bạn 1 Điệp khúc tình yêu 1 Người yêu chung thủy 1 Sự nghiệp sáng ngời 1 Gia đình thịnh vượng . Chúc cả gia đình m ọi người vạn sự như ý

PowerPoint Presentation:

GIAÙP NGOÏ

authorStream Live Help