Chuyện Tình T.T.KH (Hai Sắc Hoa Tigon) - Thái-Thanh - NTB

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chuyeän Tình T.T..K.H Ca- Só THAÙI-THANH Chuy ện Tình T.T.K.H.( Hoa Tigon ) Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn Nhặt cánh hoa rơi chẳng biết buồn Nhuộm ánh trăng tà qua mái tóc Tôi chờ người đến với yêu thương Người ấy thướng hay vuốt tóc tôi Thở dài khi thấy tôi hay cười Bảo rằng hoa sáng như tim vỡ Anh sợ tình ta cũng thế thôi Tôi nhớ lời người đã bảo tôi Từ mùa thu trước rất xa xôi Đến nay tôi hiểu thì tôi đã Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi ĐK: Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng Trời hỡi người ấy có buồn không Có còn nghĩ tới loài hoa vỡ Tựa trái tim phai tựa màu hồng Tôi nhớ lời người đã bảo tôi Từ mùa thu trước rất xa xôi Đến nay tôi hiểu thì tôi đã Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng Trời hỡi người ấy có buồn không Có còn nghĩ tới loài hoa vỡ Tựa trái tim phai tựa màu hồng .

PowerPoint Presentation:

T.T.Kh English Title: Story of the Tigon Flower Translated By: Gigi One autumn evening just before twilight arrived Still innocent, I gathered all the fallen flowers Basked in the moonlight, my hair dyed into its color I waited for the figure of my lover to appear with all his love He often ran his fingers across strands of my hair Often sighed every time a smile reached my lips He once said, “Those flowers are like a shattered heart. I’m worried that would be the future of our relationship.” I remembered the words he once said to me Ever since that autumn evening from long ago Now that I finally understood the meaning of those words Our relationship had been destroyed by my hands If he knew that I had already married another Would sadness reach his heart, shattering it, or not? Would he think of those shattered flowers from long ago? Flowers that resemble a broken heart dyed in crimson blood.

authorStream Live Help