Người Đẹp Lầu Hoa Bạch Mai - Trường-Vũ - NTB

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

NG ƯỜ I ĐẸP LẦU HOA BẠCH MAI

PowerPoint Presentation:

Nhất Chi Mai

PowerPoint Presentation:

Thưởng Bạch Mai Cảm Đề “ Non Linh đất phuớc trổ hoa thần Riêng chiếm vườn hồng một cảnh xuân Tuyết đượm nhành tiên in sắc trắng Sương pha bóng nguyệt ánh màu ngân Mây lành gió lạnh nương hơi chánh Vóc ngọc mình băng hắt khói trần Sắc nước hương trời nên cảm mến Non linh đất phước trổ hoa thần.

PowerPoint Presentation:

Bạch Mai Hoa Mai tu tốn tuyết tam phân bạch Tuyết khước thâu Mai nhất đoạn hương Mai nên nhường tuyết ba phân trắng Tuyết phải thua mai một bậc thơm Lư Mai Pha - Thi nhân đời Tống Th ươ ng T ặ ng Tố -Mai Ng ườ i Đẹp Lầu Hoa Bạch -Mai

authorStream Live Help