Cám Ơn Anh - Trầm-Tử-Thiêng - Hợp-Ca ASIA - NTB

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CÁM ƠN ANH TRẦM-T Ử -THIÊNG H Ợ P CA ASIA

PowerPoint Presentation:

Cám Ơn Nôi Và Tiếng Hát Đầu Đời Cám ơn cha đã cho con hạt bụi vo tròn trong bụng mẹ cút côi Cám Ơn Mưa Và Nắng Gió Quê Tôi

PowerPoint Presentation:

Cám ơn Anh kịp Lớn giữa Thù hằn Tháp Đôi Vai Gồng Gánh Nỗi Điêu Linh

PowerPoint Presentation:

Bóng vinh quang lấp sâu trong huyệt lạnh hay ngùi đau thầm lặng giữa thanh bình

PowerPoint Presentation:

Một đời CHA hy sinh yên bên xương máu nhà binh Một đời ANH nghe chưa an thân sau nỗi nhục vinh

PowerPoint Presentation:

Chờ cuộc sống bao dung chờ mặt đất hoan ca Chờ Đợi mãi nao nao lòng gỗ đá Người nằm yên bao lâu quên trong hương khói quạnh hiu Người về mang thương đau chưa nghe ai nhắc tuổi tên

PowerPoint Presentation:

Nghìn lời hát không vơi, tình uẩn khuất trong tôi Cám ơn anh Cám ơn anh Người chiến Sĩ vô danh

PowerPoint Presentation:

Tháp Đôi Vai Gồng Gánh Nỗi Điêu Linh Cám ơn anh kịp lớn giữa thù hằn

PowerPoint Presentation:

Bóng vinh quang lấp sâu trong huyệt lạnh hay ngùi đau thầm lặng giữa thanh bình

PowerPoint Presentation:

Một đời CHA hy sinh yên bên xương máu nhà binh Một đời ANH nghe chưa an thân sau nỗi nhục vinh Chờ cuộc sống bao dung chờ mặt đất hoan ca Chờ đợi mãi nao nao lòng gỗ đá

PowerPoint Presentation:

Người về mang thương đau chưa nghe ai nhắc tuổi tên Nghìn lời hát không vơi, tình uẩn khuất trong tôi Người nằm yên bao lâu quên trong hương khói quạnh hiu Cám ơn anh Cám ơn anh Người chiến Sĩ vô danh

PowerPoint Presentation:

Cám ơn anh Cám ơn anh Người chiến Sĩ vô danh Nghìn lời hát không vơi, tình uẩn khuất trong tôi CÁM ƠN ANH

authorStream Live Help