Khép Trần Tâm - Bùi-Phương

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

K H É P T R Ầ N T Â M Thơ : Thích Tánh Tuệ Nhạc : Phật Giáo - Hòa tấu Hình ảnh : Internet PPS : Bùi Phương

PowerPoint Presentation:

KHÉP TRẦN TÂM Thơ : Thích Tánh Tuệ Chiều lên núi ngắm mây trời bát ngát Bóng thiên thu thoáng hiện giữa muôn trùng. Lòng đạo sỹ ngỡ như nghìn cánh hạc Bay qua đời...tan loãng giữa không trung .

PowerPoint Presentation:

Chiều lên núi áo sương mù vai phủ Đốt trầm hương ta nhớ đến Người xưa . Gót chân hoang của kiếp đời lam lũ Đã chìm sâu... khi tâm tưởng sang mùa .

PowerPoint Presentation:

Chiều lên núi nằm im trên mõm đá Nghe chim ngàn réo gọi vết tiền thân Văng vẳng tiếng lâm tuyền trong gió lại... Ta là ai, lạc lối giữa dương trần ?

PowerPoint Presentation:

Ngày lên núi ta nguôi dòng hệ lụy Nỗi buồn xưa thành hương nhụy vô ưu . Bên quán trọ một ngày nao cuồng sỹ Gửi vui, buồn về mặc áo Chân như .

PowerPoint Presentation:

Quy hướng núi làm thú hoang tĩnh mịch Cọng lau gầy nghiêng dáng nhỏ mông lung, Dăm úa lárơi về miền cô tịch Khép trần tâm, ta đối diện vô cùng... Dharamshala, India 6-2009

PowerPoint Presentation:

KHÉP TRẦN TÂM Thơ : Thích Tánh Tuệ Chiều lên núi ngắm mây trời bát ngát Bóng thiên thu thoáng hiện giữamuôn trùng. Lòng đạo sỹ ngỡ như nghìn cánh hạc Bay qua đời...tan loãng giữa không trung . Chiều lên núi áo sương mù vai phủ Đốt trầm hương ta nhớ đến Người xưa . Gót chân hoang của kiếp đời lam lũ Đã chìm sâu... khi tâm tưởng sang mùa . Chiều lên núi nằm im trên mõm đá Nghe chim ngàn réo gọi vết tiền thân Văng vẳng tiếng lâm tuyền trong gió lại... Ta là ai, lạc lối giữa dương trần? Ngày lên núi ta nguôi dòng hệ lụy Nỗi buồn xưa thành hương nhụy vô ưu . Bên quán trọ một ngày nao cuồng sỹ Gửi vui, buồn về mặc áo Chân như . Quy hướng núi làm thú hoang tĩnh mịch Cọng lau gầy nghiêng dáng nhỏ mông lung, Dăm úa lárơi về miền cô tịch Khép trần tâm, ta đối diện vô cùng... Dharamshala, India 6-2009

PowerPoint Presentation:

KHÉP TRẦN TÂM Thơ : Thích Tánh Tuệ Nhạc : Phật Giáo - Hòa tấu Hình ảnh : Internet PPS : Bùi Phương

authorStream Live Help