Cánh Thiệp Đầu Xuân Nhâm-Thìn 2012 - Như-Quỳnh - NTB

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Cánh Thiệp Dầu Xuân NHÂM-THÌN 2012 Nh ư - Quỳnh

PowerPoint Presentation:

Hoa lá nở thắm đẹp làn môi hồng Xuân đến rồi đây nào ai biết không ? Mang những hoài mong đi vào ngày tháng Bao nhiêu mơ ước đến khi mùa xuân sang

PowerPoint Presentation:

Tôi chúc gì đây vào mùa xuân này Khi nắng vàng tươi nhuộm làn tóc ai Khi gió nhẹ l ă n hoa đà o hồng thắm Trong khi xuân ấm mới tô đẹp tháng năm

PowerPoint Presentation:

Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn Non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình Để người anh lính chiến quay về gia đình tìm vui bên lửa ấm

PowerPoint Presentation:

Tôi chúc yên lành người người khắp chốn Mong gió đưa duyên cho cô gái xuân thì Ước nguyện sao chóng thành , rượu hồng se duyên

PowerPoint Presentation:

Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời Trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi Cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới Vai bên vai những lúc tâm tình lên khơi

PowerPoint Presentation:

Tôi chúc rồi đây người về phương nào Cho dẫu thời gian lạnh lùng lướt mau Mong ước ngày sau như là ngày trước Tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân NHÂM-THÌN

PowerPoint Presentation:

Caùnh thieäp ñaàu Xuaân NHÂM THÌN 2012

PowerPoint Presentation:

Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn Non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình Để người anh lính chiến quay về gia đình tìm vui bên lửa ấm

PowerPoint Presentation:

Tôi chúc yên lành người người khắp chốn Mong gió đưa duyên cho cô gái xuân thì Ước nguyện sao chóng thành , rượu hồng se duyên

PowerPoint Presentation:

Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời Trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi Cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới Vai bên vai những lúc tâm tình lên khơi

PowerPoint Presentation:

Tôi chúc rồi đây người về phương nào Cho dẫu thời gian lạnh lùng lướt mau Mong ước ngày sau như là ngày trước Tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân

PowerPoint Presentation:

Mong ước ngày sau như là ngày trước Tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân

PowerPoint Presentation:

NHÂM THÌN 2012

authorStream Live Help