Merry Christmas 2011 & Happy New Year 2012 - André Jean Baptiste Bùi-t

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

MERRY CHRISTMAS 2011 & HAPPY NEW YEAR 2012 Kính chúc một mùa Giáng-Sinh 2011 Vui-T ươ i An-Lành Tân-Niên 2012 An-Khang, Hạnh-Phúc, Thịnh-V ượ ng và Th ă ng-Tiến

PowerPoint Presentation:

Kính chúc một mùa Giáng-Sinh 2011 Vui-T ươ i An-Lành Tân-Niên 2012 An-Khang, Hạnh-Phúc, Thịnh-V ượ ng và Th ă ng-Tiến HAPPY NEW YEAR 2012 YOYEUX NOEL 2011

authorStream Live Help