4 Lumini de Paste

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Pace, Credinta, Iubire si Speranta

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

PATRU LUM Â N Ă RI ARDEAU Î NCETI Ş OR...

PowerPoint Presentation:

AMBIAN Ţ A ERA ATAT DE PL Ă CUT Ă , Î NC Â T LE PUTEAI AUZI VORBIND

PowerPoint Presentation:

PRIMA A SPUS : ”EU SUNT PACEA ! ORICUM, NIMENI NU M Ă MAI POATE P Ă STRA APRINS Ă . CRED C Ă M Ă VOI STINGE." Flac ă ra s-a mic ş orat cu rapiditate ş i s-a stins î n î ntregime.

PowerPoint Presentation:

A DOUA A SPUS : ”EU SUNT CREDIN Ţ A ! DINCOLO DE TOATE, EU NU MAI SUNT INDISPENSABIL Ă , A Ş A C Ă NU MAI ARE NICI UN SENS S Ă MAI STAU APRINS Ă ." C â nd a terminat de vorbit, o adiere bl â nd ă a stins-o.

PowerPoint Presentation:

CU TRISTE Ţ E CEA DE-A TREIA LUM Â NARE A SPUS LA R Â NDUL S Ă U : ”EU SUNT IUBIREA ! NU AM FOR Ţ A S Ă MAI STAU APRINS Ă . OAMENII M Ă DAU DE O PARTE Ş I NU-MI Î N Ţ ELEG IMPORTAN Ţ A. EI UITA CHIAR S Ă -I IUBEASC Ă PE CEI CARE LE SUNT APROAPE." Ş i f ă r ă s ă mai a ş tepte, s-a stins.

PowerPoint Presentation:

DEODAT Ă ... UN COPIL INTR Ă Î N Î NC Ă PERE Ş I V Ă ZU TREI LUM Â N Ă RI STINSE. ”DE CE NU ARDE Ţ I ? VOI AR TREBUI S Ă FI Ţ I APRINSE MEREU !" Spun â nd asta, copilul î ncepu s ă pl â ng ă .

PowerPoint Presentation:

ATUNCI, CEA DE-A PATRA LUM Â NARE A SPUS : ”NU V Ă FIE FRIC Ă , C Â T Ă VREME EU Î NC Ă MAI ARD, LE PUTEM REAPRINDE PE CELELALTE... EU SUNT SPERAN Ţ A !"

PowerPoint Presentation:

CU OCHI STR Ă LUCITORI, COPILUL LU Ă LUM Â NAREA SPERAN Ţ EI Ş I LE APRINSE PE CELELALTE.

PowerPoint Presentation:

Flac ă ra SPERAN Ţ EI s ă ard ă mereu î n via ţ a ta!

PowerPoint Presentation:

… ş i astfel, fiecare dintre noi poate men ţ ine Speran ţ a, Credin ţ a, Pacea ş i Iubirea!!!!

PowerPoint Presentation:

Sa ai un Paste luminos si plin de... PACE CREDINTA IUBIRE SPERANTA Î MPLINIRI Ş I BUCURII !

authorStream Live Help