JENAYAH DALAM ISLAM

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: izzatafifalsaibu (68 month(s) ago)

boleh dptkn slide ni x?hrp dpt bntu email ke back2islam@gmail.com

By: dijamil (83 month(s) ago)

boleh x nk copy....dijamil_1494@yahoo.com

By: huzaifah (86 month(s) ago)

salam...boleh di send ke email saya tak?? kalantugan@gmail.com..syukran

By: Azhaninajib (89 month(s) ago)

salam..nk mohon download ppt ni..bole x?

By: ijae (90 month(s) ago)

salam..mohon coppy..untuk rujukan..terima kasih :)

See all

Presentation Transcript

Slide 1: 

PENGERTIAN JENAYAH Jenayah pada bahasa ialah dosa atau maksiat Pada istilah terbahagi kepada makna khas dan am. Makna Khas: ialah larangan syarak yang ditetapkan oleh Allah dengan pembalasan had atau ta’zir sama ada melakukan perkara tegahan atau meninggalkan perkara yang disuruh. Makna Am pula ialah satu pencerobohan yang ditujukan terhadap nyawa, pancaindera atau anggota manusia seperti pembunuhan, kelukaan, pukulan dan lain lain.

Slide 2: 

Itulah aturan-aturan hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya; dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Firman Allah: Maksudnya; (Al-Baqarah:229)

Slide 3: 

QISAS HUDUD TA'ZIR (قصاص) (حدود) (تعزير) KESALAHAN JENAYAH DALAM ISLAM

Slide 4: 

JENAYAH DALAM ISLAM TAKRIF/DEFINISI JENIS-JENIS KESALAHAN HUDUD KAEDAH PENSABITAN

Slide 5: 

JENAYAH DALAM ISLAM TAKRIF/DEFINISI JENIS-JENIS KESALAHAN QISAS KAEDAH PENSABITAN

Slide 6: 

JENAYAH DALAM ISLAM TAKRIF/DEFINISI JENIS-JENIS KESALAHAN TA'ZIR KAEDAH PENSABITAN

Slide 7: 

TAKRIF/DEFINISI JENIS-JENIS KESALAHAN SYARAT PELAKSANAAN JENAYAH DALAM ISLAM Bahasa: Peraturan kesan atau bersamaan. Istilah: Mengenakan hukuman yang sama dengan jenayah yang dilakukan terhadap orang lain yang melibatkan fizikal samaada perbuatan membunuh atau lain lain daripada perkara perkara yang mencederakan jasmani. 1. Membunuh dengan sengaja. 2. Mencederakan,melukakan atau memotong anggota badan dengan sengaja. Menurut Imam Syafie syarat pelaksanaan qisas bagi jenayah pembunuhan adalah seperti berikut: 1. Orang yang hendak dijatuhkan hukuman qisas adalah mukallaf dan berakal. 2. Kanak-kanak dan orang gila tidak dikenakan qisas. 3. Pembunuh bukan terdiri daripada bapa, ibu, datuk dan ke atas. 4. Mangsa bunuh adalah terpelihara darahnya dengan sebab Islam. 5. Persamaan taraf antara pembunuh dan mangsa bunuh dari sudut agama kedua-duanya Islam) dan kebebasan diri kedua-duanya merdeka). QISAS

Slide 8: 

TAKRIF JENIS-JENIS KESALAHAN SYARAT PELAKSANAAN JENAYAH DALAM ISLAM Bahasa bererti halangan Istilah: Menurut Jumhur Ulama’ bermaksud hukuman yang ditentukan kadarnya oleh syarak sama ada menjadi hak Allah atau hak mansia. 1. Berzina 2. Qazaf 3. Minum Arak 4. Mencuri 5. Hirabah Merompak atau menyamun 6. Bughah (pemberontakan) 7. Murtad Antara syarat umum pelaksanaan hudud ialah: 1.Beragama Islam 2.Mukallaf. Kanak kanak dan orang gila dikecualikan 3.Merdeka. Jika hamba dikenakan separuh daripada hukumannya 4.Melakukan jenayah hudud dengan pilihan sendiri, bukan paksaan. 5.Pengakuan daripada pelakunya dengan kerelaan 6.Terdapat saksi yang adil 7.Tidak terdapat syubhah (kesamaran) dalam pensabitan. QISAS

Slide 9: 

TAKRIF JENIS-JENIS KESALAHAN SYARAT PELAKSANAAN JENAYAH DALAM ISLAM Bahasa: Halangan, pencegahan, atau pertolongan. Istilah: Hukuman terhadap perbuatan maksiat atau jenayah yang tidak ditentukan kadarnya boleh syarak sama ada ia merupakan hak Allah atau hak manusia 1. Rasuah 2. Riba 3. Khalwat 4. Edar dadah 1. Hukuman ta’zir hendaklah bertujuan menjaga kemaslahatan yang ditetapkan oleh islam. 2. Hukuman dapat menolak keburukan atau mengurangkannya tanpa mendatangkan kemudaratan kepada masyarakat dan tidak menghina kemuliaan manusia. 3. Hukumannya sesuai dengan jenayah yang dilakukan. 4. Persamaan dan adil antara manusia. 5. Dijalankan oleh pemerintah. TA'ZIR

Slide 10: 

HUDUD QISAS TA'ZIR HUKUM KUASA PENGAMPUNAN 1. Ditetap Oleh Allah 3. Tiada Kuasa Ampun 4. Wajib dilaksanakan 2. Tak Boleh Pinda 5. Libatkan Hak Allah 1.Ada Kuasa Ampun 4. Mangsa atau waris berhak ampuni pesalah 3. Ampun Beserta Diyat 2. Harus Ampun Percuma 1. Ada Kuasa Ampun 3. Hanya Pemerintah, Hakim Berhak Ampuni 4. Ampun Bila Perlu 2. Harus Ampun Percuma

Slide 11: 

Pemberitahuan tentang hak orang lain ke atas dirinya.Ia merupakan kenyataan atau pengakuan seseorang tentang sesuatu yang berlaku atau dilakukan sama ada secara lisan, tulisan atau isyarat. 1. IKRAR 2. SYAHADAH ATAU KESAKSIAN Keterangan yang benar melalui penglihatan, pendengaran atau pancaindera yang lain. 3. QARINAH Fakta yang mempunyai kaitan dengan fakta yang lain dalam sesuatu kes.Ia juga sebagai tanda yang menunjukkan wujudnya sesuatu atau sebaliknya. Salah satu pihak yang bertikai mengukuhkan pemberitahuan dengan menyebut nama Allah atau sifat-sifatNya. 4. SUMPAH(AL-YAMIN) KAEDAH PENSABITAN DALAM HUKUMAN JENAYAH ISLAM

SALAH FAHAM TERHADAP HUKUMAN JENAYAH ISLAM DAN HUJAH MENOLAKNYA : 

SALAH FAHAM TERHADAP HUKUMAN JENAYAH ISLAM DAN HUJAH MENOLAKNYA HUKUM ISLAM ZALIM TAK SETIMPAL JENAYAH BERCANGGAH AKAL HUKUM ISLAM TERHAD HUKUM ISLAM LAPUK TIDAK SESUAI DILAKSANA SALAH FAHAM HUJAH MENOLAKNYA Pesalah zalimi diri, kerana dosa ke neraka. Kadar perlu dinilai sudut kekejian dan demi kemaslahatan umum. Syarak atasi akal, sesuai fitrah suci. Ada hukum tetap dan berubah, Cth: Hudud tetap, Ta’zir berubah. Sesuai semua keadaan. Hukum Islam lengkap dan Allah lebih tahu.

Slide 13: 

HIKMAH HUKUMAN DALAM ISLAM 1 PENCEGAHAN 2 PEMBALASAN 3 PEMULIHAN

authorStream Live Help