Аналіз програми з природознавства

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Слайд 22:

Аналіз освітньої галузі « Природознавство » нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти для 4 класу Тернопіль , 2015

Слайд 22:

4 клас (35 год ) Програма 2006 р. 1 Планета Земля (11 год ) Практичні роботи 2 Україна - наша Батьківщина ( 11 год ) Практичні роботи 3 Рідний край (12 год ) Екскурсії Практичні роботи Досліди

Слайд 22:

Пояснювальна записка Спірально-концентричний принцип Інтеграція матеріалу Пропедевтика біології та екології , географії , фізики , астрономії , хімії . Структурування змісту Мета навчального предмету Формування природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину , основ екологічних знань , опанування способів навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності , розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи

Слайд 22:

Предмет “Природознавство вивчається з 1 по 4 клас по 2 години на тиждень. Загальний обсяг навчального часу становить 270 год (18 год – резерв)

Слайд 22:

Навчальну програму Укладено відповідно до державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України вд 20 квітня 2011 року № 462 “Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти”

Слайд 22:

Змістові лінії Об ’ єкти природи Взємозв ’ язки у природі Земля – планета Сонячної системи Україна на планеті земля Рідний край Охорона і збереження природи Методи пізнання природи

Слайд 22:

Дослідницький практикум Співпраця з батьками Запитання до природи

Слайд 22:

Особливості організації вивчення програмового матеріалу Компетентнісно-орієнтовані завдання із використанням сучасних освітніх технологій Місцевий природознавчий матеріал Екскурсії в природу Спостереження за довкіллям Різні форми проведення навчальних занять Колективна діяльність Проектна технологія

Слайд 22:

Відповідно до наказу Міністерства від 22.04.2014 № 500 «Про проведення експертизи та громадського обговорення типових навчальних планів та навчальних програм для дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів » відкореговано державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкових класів .

Слайд 22:

Про затвердження змін до навчальних програм для 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів Наказ від 22.12.2014 року, № 1495 (затверджено зміни до навчальних програм для 4 класів і оприлюднено на офіційному веб-сайті МОНУ)

Слайд 22:

Природознавство 4 клас (68 год., 2-години на тиждень) Навчальна програма 2011 рік ( Гільберг Т.Г., Сак Т.В., Біда Д.Д.) Зміни до навчальної програми 2014 рік 1 Вступ (1 година) Взаємозв’язки у природі Вступ (1 година) Взаємозв’язки у природі 2 Тема 1. Наша Батьківщина – Україна (16 год ) Природа України (22 год ) 3 Тема 2. Природа материків і океанів (18 год ) Природа материків і океанів (23 год ) 4 Тема 3. Наша адреса у Всесвіті (12 год ) Всесвіт і Сонячна система (10 год ) 5 Тема 4. Тіла та речовини (12 год ) Тіла та речовини (5 год ) 6. Тема 5. Запитання про природу (5 год ) План і карта (7 год )

Слайд 22:

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки 1 Вступ (1 година) Взаємозв’язки у природі Учень/учениця: 2 Всесвіт і Сонячна система (10 год ) Навчальний проект “Мандрівка просторами Всесвіту, про яку ти мрієш” має уявлення про Всесвіт; Сонце - зорю; Землю - планету; склад Сонячної системи; знає про добове обертання та річний рух Землі, Місяць, нашу Галактику, сузір’я Великий та Малий Віз; розуміє причини нерівномірного освітлення і нагрівання земної поверхні сонячними променями, причини зміни дня і ночі; пір року; нероздільну єдність людини та Всесвіту ; застосовує знання про рух небесних тіл для розв’язання навчальних і життєвих ситуацій. Зміни до навчальної програми 2014 рік

Слайд 22:

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки 3 План і карта (7 год ) Практична робота. Читання плану і карти з використанням умовних знаків і масштабу. Екскурсія . Визначення сторін горизонту за допомогою Сонця, компасу та місцевих ознак має уявлення про план місцевості, масштаб, розрізняє план і карту. знає способи орієнтування на місцевості, сторони горизонту, умовні знаки на плані і карті; розуміє принцип роботи компасу, способи знаходження сторін горизонту за допомогою компасу, Сонця і місцевих ознак . визначає сторони горизонту за допомогою компасу, читає умовні знаки на плані і карті ; застосовує знання про план місцевості і карту для розв’язання навчальних і життєвих ситуацій.

Слайд 22:

Зміни до навчальної програми, 2014 рік Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки 4 Природа материків і океанів (23 год ) Практична робота географічною картою (2) Навчальний проект “Цікавий світ материка, на який ти хочеш потрапити” має уявлення про чисельність населення Землі, найбільші країни світу та їх столиці; знає назви океанів і материків, найхарактерніші особливості їх природи; розуміє причини різноманітності природи материків та океанів в наслідок нерівномірного нагрівання кулястої поверхні Землі сонячними променями; пояснює наслідки діяльності людей та екологічний стан навколишнього середовища; встановлює взаємозв’язки між географічним розташуванням океанів та материків та їх природними умовами; характеризує основні шляхи збереження й охорони природи на планеті; показує на фізичній карті світу океани та материки застосовує географічні карти світу, півкуль і материків для розв’язання навчальних і життєвих ситуацій.

Слайд 22:

План вивчення материків розташування, особливості погоди, форми земної поверхні, водойми, корисні копалини, ґрунти, рослинний і тваринний світ, залежність діяльності людини від природних умов, найбільші країни, їх столиці, охорона природи

Слайд 22:

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки 5 Природа України (22 год ) Практичні роботи (3) Навчальні проекти (3) Водойми рідного краю, їх стан та охорона. Чому ліси називають “легенями планети” ? Що можна зробити для збереження природи у твоєму краї? має уявлення про різноманітність природи України, будову річки; знає розташування України, назви водойм, ґрунтів і природних зон, правила збереження і захисту природи в рідному краї; розуміє закономірне розташування ґрунтів, рослинного й тваринного світу в кожній природній зоні України; значення корисних копалин, водойм, ґрунтів і лісів для природи і господарської діяльності людини; причини виникненні теплових поясів і природних зон на Землі в наслідок нерівномірного нагрівання Землі сонячними променями; показує на карті рівнини і гори, водойми, називає рослини і тварини, які переважають у різних природних зонах України; стисло характеризує природні зони за планом; визначає екологічні проблеми України та називає шляхи їх подолання; встановлює взаємозв’язки між географічним розташуванням природних зон та діяльністю людей; Зміни до навчальної програми, 2014 рік

Слайд 22:

План вивчення природних зон України розташування, погода, форми земної поверхні, водойми, корисні копалини, ґрунти, рослинний і тваринний світ, рослини і тварини, занесені до Червоної книги України, заповідні території та охорона природи, залежність діяльності людини від природних умов

Слайд 22:

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки 6 Тіла та речовини (5 год ) Навчальні проекти Дослідження властивостей : твердих тіл на прикладі граніту, деревини, крейди, Рідин на прикладі води і молока має уявлення про стани речовин, їх різноманітність у природі; досліджує властивості твердих тіл, рідин і газів (на прикладі трьох станів води); розуміє взаємозв’язок між будою та властивостями. з астосовує знання про властивості твердих тіл, рідин і газів у життєвих ситуаціях . Зміни до навчальної програми, 2014 рік

Слайд 22:

Сайт Міністерства освіти і науки www.mon.gov.ua Інститут інноваційних технологій і змісту освіти www. Iitzo.gov.ua

Слайд 22:

Успіхів у новому навчальному році!

authorStream Live Help