nhung tinh khuc chon loc -hong tuyet

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Click the red button

Slide 2: 

Click the orange button on the left of the fireplace.

Slide 3: 

Click the green button on the TiVi

Slide 4: 

click on the song title to listen 1- Chiếc Lá Thu Phai 2 -Kiếp Dã Tràng 3- Nghe Những Tàn Phai 4- Giọt Nước Mắt Ngà 5- Nếu vắng Anh 6- Tà Áo Tím 7- Yêu Một Lần Đi 8- Nỗi Niềm 9- Mưa Chiều Kỷ Niệm 10-Lời Cuối

authorStream Live Help