Излитане на самолети

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Самолети:

Самолети Начало Зл. Прокопова

PowerPoint Presentation:

3+ 2 = 5 6 4 Зл. Прокопова

PowerPoint Presentation:

Зл. Прокопова

Wrong:

Wrong Катастрофа Самолетът се разби Зл. Прокопова

PowerPoint Presentation:

3+ 1 = 5 6 4 Зл. Прокопова

Wrong:

Wrong Катастрофа Самолетът се разби Зл. Прокопова

PowerPoint Presentation:

Зл. Прокопова

PowerPoint Presentation:

3+ 3 = 5 6 4 Зл. Прокопова

Wrong:

Wrong Катастрофа Самолетът се разби Зл. Прокопова

PowerPoint Presentation:

Зл. Прокопова

PowerPoint Presentation:

3+ =6 5 2 3 Зл. Прокопова

Wrong:

Wrong Катастрофа Самолетът се разби Зл. Прокопова

PowerPoint Presentation:

Зл. Прокопова

PowerPoint Presentation:

3+ =5 5 2 3 Зл. Прокопова

Wrong:

Wrong Катастрофа Самолетът се разби Зл. Прокопова

PowerPoint Presentation:

Зл. Прокопова

PowerPoint Presentation:

5= 2 + 5 2 3 Зл. Прокопова

Wrong:

Wrong Катастрофа Самолетът се разби Зл. Прокопова

PowerPoint Presentation:

Зл. Прокопова

PowerPoint Presentation:

6= 2 + 4 2 3 Зл. Прокопова

Wrong:

Wrong Катастрофа Самолетът се разби Зл. Прокопова

PowerPoint Presentation:

Зл. Прокопова

PowerPoint Presentation:

5= 4 + 1 2 3 Зл. Прокопова

Wrong:

Wrong Катастрофа Самолетът се разби Зл. Прокопова

PowerPoint Presentation:

Зл. Прокопова

PowerPoint Presentation:

6= 5 + 1 2 3 Зл. Прокопова

Wrong:

Wrong Катастрофа Самолетът се разби Зл. Прокопова

PowerPoint Presentation:

Браво, самолетите излетяха! Зл. Прокопова

authorStream Live Help