Bestellen Bemeste Teelgrond | Muysers Potgrond BV

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

Voor al uw plantbehoeften bieden wij u verschillende soorten compost met rijke voedingsstoffen. Bemeste teelgrond is gecertificeerd en heeft de organische stof verhoogd die geschikt is voor direct planten en ook uw border aanvult. Bestel nu: https://bit.ly/2RyFokT

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

B e m e s t e T e e l g r o n d www.muyserspotgrond.nl Leverancier van gecertificeerde composiet bodemproducten

slide 2:

Bemeste Teelgrond Variëteit Wij produceren en leveren verschillende variëteiten zoals: Bevruchte groei-ruw Geschikt voor nieuwe toplaag of plantgat met verrijkte voedingselementen Bomengrond type A2 Dit is een voedingsstofrijk en humusrijk grondmengsel dat wordt gebruikt voor buiten de bestrating Boom grond type A3 De humusrijke grond met organische stof 8-10 voor zuurminnende laanbomen Infiltratie toevoer wadi- mengsel Speciaal geformuleerd laag lutumgehalte voor de installatie van infiltratiebekkens Daktuin mengsel mengsel voor lichte of zware onderbouw voor struikaanplant en gazon

slide 3:

Big bag 1000 liter Levertijd: 4 werkdagen vul je grens aan direct planten voedingsstofrijk grondmengsel Vijver grond Dit mengsel is gemaakt van bevroren zwart veen met klei Bomenzand Het humusarme orgelstof vermengd met voedselsubstraat en voedingssubstraat Boom zand Dit is eenkopig zand dat homogeen is gemengd met groene grond / voedingssubstraat Specialiteit www.muyserspotgrond.nl Bereik ons +31 077 474 1461 muyserstelfort.nl

authorStream Live Help