Power point 2007

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

hi

Comments

Presentation Transcript

Power point 2007:

Power point 2007 Илтгэл,танилцуулга боловсруулах програм Багш: Б.Мөнх-Эрдэнэ START - ALL PROGRAMS - MICROSOFT OFFICE - MICROSOFT OFFICE POWERPOINT

PowerPoint Presentation:

Г арчиг нэмэх Title bar буюу нээлттэй ажиллаж байгаа файлын нэр П рограмын цонхны хэмжээг өөрчлөх гаргах командын хэрэгслүүд Microsoft office товчлуур буюу office button Д эд гарчиг нэмэх Илтгэл танилцуулга бэлтгэх нэг хуудсыг S lide гэж нэрлэнэ. Zoom буюу тухай хуудсыг томосгож багасгана Slide show буюу Т ухайн хуудсыг ажиллууж харуулах Т ухайн Persentation -ий хуудасны тоог харуулна Power point дээр боловсруулсан файлыг PERSENTATION гэнэ.

PowerPoint Presentation:

Home хэсэг Хуулах, зөөх наах Гэсэн бүлгүүдтэй бөгөөд та өөрийн баримтынхаа текстэн мэдээллийн хэсгийг засварлахад хэрэглэнэ. Жишээлбэл: үсгийн фонт сонгох, мөр хоорондын зайг тохируулах, мөрийг дугаарлах гэх мэт командуудыг бүлэглэн оруулсан. Font Бичих үсгийн фонтоо сонгоно. Font size буюу бичих үсгийн хэмжээгээ сонгоно Bold буюу текстээ өргөн тод болгоно . Жнь: хичээл Italic буюу текстээ налуу болгоно. Жнь: хичээл Underline буюу текстээ доогуураа зураастай бичнэ. Жнь: хичээл Strikethrough буюу текстээ дундуур зураастай бичнэ. Жнь: хичээл Text shadow буюу текстэндээ сүүдэр оруулна. Жнь: хичээл Font color буюу текстэндээ өнгө оруулна. Жнь: хичээл Font size буюу үсгийн хэмжээг томосгож багасгана Текстэнд өгсөн форматуудыг болиулах шинэ хуудас үүсгэх, хуудас өөрчлөх Текстийн хэлбэржүүлэлт Мөр хоорондын зайн тохиргоо зурах, дүрс оруулах Paragraph Bullets буюу тэмдэгтээр дугаарлах. Numbering буюу тоогоор дугаарлах. Align text left буюу текстийг зүүн тал руу нь шахах Center буюу текстийг голлуулах Align text rigth буюу текстийг баруун тал руу нь шахах Justify буюу текстийн баруун зүүн тал нь тэгш байх Columns буюу текстийг багананд хуваах Text direction буюу текстийг хэвтээ босоо болгох М өр хоорондын зайн тохиргоог хийнэ

PowerPoint Presentation:

Insert хэсэг Хүснэгт оруулах Зураг, дүрс, График оруулах Холбол холбоос Текст оруулах Дуу, клип, видео оруулах Tables Та багахан хэмжээний хүснэгт үүсгэх бол эндээс корсоороо хөдөлгөн идэвхжүүлж болно. Жишээ нь: 5 багана 3 мөр хүснэгт / Зураг 1 / Сонговол дараахицонх гарч ирнэ. / Зураг 2 / Зураг 1 Баганын тоо Мөрийн тоо Зураг 3 Ингэснээр 5 багана 2 мөр хүснэгт үүснэ /Зураг 3/

PowerPoint Presentation:

Хүснэгт оруулах Зураг, дүрс, График оруулах Холбол холбоос Текст оруулах Дуу, клип, видео оруулах Illustrations Зураг оруулах Picture дээр дарахад энэхүү цонх гарч ирнэ . Sample pictures гэсэн хавтас руу орно. Аль нэг зурагийг сонгон Зургыг сонгон insert товчыг дарна Дүрс зургийн сан Search for талбар дээр хайх зургаа бичээд GO товчыг дарна. Хэлбэр дүрсүүд оруулах Insert хэсэг / оруулах байрлуулах /

PowerPoint Presentation:

Insert хэсэг / оруулах байрлуулах / Хүснэгт оруулах Зураг, дүрс, График оруулах Холбол холбоос Текст оруулах Дуу, клип, видео оруулах Illustrations SmarAr t - г сонгосноор та өөрийн хэрэгцээтэй график чамин дүрсүүдийг сонгон хэрэглэх боломжтой. Chart - г сонгосноор та өөрийн хүссэн загвараар диаграм графикаа үүсгэх боломжтой.

PowerPoint Presentation:

Хүснэгт оруулах Зураг, дүрс, График оруулах Холбол холбоос Текст оруулах Дуу, клип, видео оруулах Links Insert хэсэг / оруулах байрлуулах / Холбол холбоос хийх Тухай зураг текстийг хуудас болон вебтэй холбоход дараахи цонх гарч ирнэ. Харагдаж буй цонхонд холбох замыг зааж ок товчыг дарна. Text Media Clips Текст бичих хайрцаг үүсгэх Текст хэлбэржүүлэх Хөл толгойн мэдээлэл оруулах Он сар өдөр Цаг оруулах Хуудас дугаарлах Тэмдэгт оруулах Видео кино оруулах Дуу оруулах

PowerPoint Presentation:

Design хэсэг/Дизайн,хэлбэр маяг,загвар бүтээх/ Хуудасны тохиргоо Загвар Арын хэсэг, фон Page setup Page setup- г сонгоход дараахи цонх гарч ирнэ. Энэ цонх нь хуудасны тохиргоо хийх цонх юм Х уудсыг хэмжээг тохируулна. Жш нь: А4 хэмжээтэй болгож байна. Width - Өргөн Height- Өндөр Themes Загвараа сонгоно. Хөндлөн болгох Босоо болгох - Сонгосон загварынхаа өнгийг өөрчлөнө. - Сонгосон загварынхаа текстийн фонтыг өөрчлөнө. - Сонгосон загвартаа effect оруулна. Background - Арын хэсэг фоны загвар хэв маягыг өөрчилнө. - Арын фон болон theme- ийг нууна

PowerPoint Presentation:

Animations хэсэг/Дүрс текстийг хөдөлгөөнд оруулах/ Хуудсыг урьдчилан үзэх Дүрс текстийг хөдөлгөөнд оруулах Хуудас шилжихэд хөдөлгөөн оруулах Preview Сонгосон Загварынхаа Өнгийг өөрчлөнө. Тусгай хөдөлгөөн Animations 1. С ustom animation Сонгоход дараах цонх гарч ирнэ. 2 . Entance буюу оруулах командыг сонгоно.Гэхдээ та алыг нь сонгон хэрэглэж болно. 3 . More Effects…. Командыг сонгоход Дараах цонх гарна / Зураг 1 / / Зураг 1 /

PowerPoint Presentation:

Slide show цэс Илтгэлийг тоглуулах хэлбэр Илтгэлийг тоглуулах тохиргоо Илтгэлийг тоглуулах дэлгэцийн тохиргоо Илтгэлийг эхнээс нь тоглуулах Сонгосон хуудсыг тоглуулах Илтгэлээс хэрэгтэй хуудсуудаа сонгон тоглуулахдаа Үүнрүү орж New командыг сонгоно Энэ цонх гарч ирнэ Сонгосон илтгэлийн нэр Оруулах хуудсаа сонгон ADD хийнэ. Бүх хуудсаа оруулж дуусгаад ОК дарна Оруулсан хуудсаа устгах бол, хуудсаа сонгон remove хийнэ. Хуудсанд харагдах байдлийн тохиргоо хийх

PowerPoint Presentation:

Review цэс Зөв бичсэн үгүйг шалгах Хэлний өөрчлөлт Тайлбар бичэх

PowerPoint Presentation:

View Цэс Илтгэлийн харагдах хэлбэр Илтгэлийн хэмжээ , шугамыг харуулах Илтгэлийг томруулж, жижигрүүлж харуулах Илтгэлийн өнгийг сонгох Илтгэлийн цонхны харагдах хэлбэр сонгох Илтгэлд код оруулах

PowerPoint Presentation:

Хичээлд анхаарал тавьсанд баярлалаа

authorStream Live Help