Презентація до уроку Правовий статус особи

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Тема уроку :

Тема уроку Правовий статус особи

Епіграф до уроку::

Епіграф до уроку: Лише вільний громадянин має вітчизну; раб, кріпак, підлеглий деспоту мають тільки батьківщину.     Анатоль Франс

Фронтальне опитування :

Фронтальне опитування 1.    Чим відрізняється людина від індивіда? 2.    Чим відрізняється індивід від особистості? 3.    Чим відрізняються особа та особистість? 4.    Наведіть приклади впливу особи та суспільства одне на одного. 5.    Наведіть приклад, коли індивідуальні потреби людини вступа­ють у суперечність з потребами суспільства.      6.     Що потрібно зро­бити, щоб ці суперечності не загострювались? 7.     В які зв'язки вступають особа і держава? 8.     Чим відрізняються відносини особистості та суспільства від відносин особистості та держави?

Види правового статусу особи :

Види правового статусу особи За характером (змістом) За суб'єктами - спеціальний - особливе правове становище певної категорії громадян, для виконання спеціальних функцій. - загальний - загальне становище для всіх суб'єктів незалежно від національності, віку, статі тощо; рівність усіх перед законом, реальна можливість набувати суб'єктивних прав і юридичних обов'язків, нести відповідальність. - індивідуальний - становище особи як індивіда (вік, стать, посада, сімейне становище); сукупність персоніфікованих прав і обов'язків особи. - Статус фізичних та юридичних осіб; - іноземців; - осіб без громадянства; - статус біженців; - статус українських громадян, які перебувають за кордоном; - професійний та посадовий статус; - статус осіб, що знаходяться у екстремальних умовах.

Робота над поняттями::

Робота над поняттями: особа, що проживає на території певної держави, не є громадянином цієї держави і є громадянином (підданим) іншої держави або держав – ……

Робота над поняттями::

Робота над поняттями: особа, яка не має громадянства – ……

Робота над поняттями::

Робота над поняттями: особа, яка має два чи більше громадянств – ……

Робота над поняттями::

Робота над поняттями: особа, яка внаслідок побоювання стати жертвою переслідування за різними ознаками, вимушена залишити територію держави, громадянином якої є, або територію держави свого постійного проживання - ……..

Завдання групам: :

Завдання групам: 1 група. Опрацюйте Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2002р. та визначте основні принципи інституту громадянства в Україні 2 група . Опрацюйте Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2002р. та заповніть відповідну графу — підстави набуття громадянства 3 група. Опрацюйте Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2002р. та заповніть відповідну графу таблиці — підстави припинення громадянства

Домашнє завдання: :

Домашнє завдання: П.6.2., стор. 66-67

authorStream Live Help