บวกลบเศษส่วน

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

บวกลบเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดทำโดย นางสาวเหมือนวาด ครองธรรม 5343895127 วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอ อาจารย์นพมาศ ว่อง วิทย สกุล

PowerPoint Presentation:

วัตถุประสงค์ เกม บทเรียน

PowerPoint Presentation:

วัตถุประสงค์ PowerPoint เรื่องบวกลบเศษส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ซึ่งผู้จัดทำได้จัดทำตามหลักการผลิตสื่อและ เกมส์ PowerPoint เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนจริงในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำสื่อการเรียนการสอนชิ้นนี้ไปประกอบการสอนในชั้นเรียนหรือประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้

PowerPoint Presentation:

Click

PowerPoint Presentation:

สวัสดีครับน้องๆ วันนี้พี่มีเรื่องอยากให้น้องๆ ช่วยครับ น้องๆ พอจะรู้จักเศษส่วนกันใช่ไหมครับ ตอนนี้พี่ก็กำลังเรียนเรื่องนี้อยู่ มีโจทย์ปัญหาข้อหนึ่งที่พี่คิดอย่างไรก็คิดไม่ออก แต่ถ้าเป็นน้องๆ จะต้องช่วยพี่ได้แน่ๆ ครับ โจทย์ปัญหาก็มีอยู่ว่า มีพิซซ่าอยู่สองถาดแต่ละถาดแบ่งออกเป็นหกส่วน ถ้าถาดที่หนึ่งทานไป และถาดที่สองทานไป จะเหลือ พิซ ซ่าทั้งหมดเท่าไหร่และคิดเป็นกี่ชิ้น เป็นอย่างไรบ้างครับ พอจะทำกันได้ไหมครับ แต่ถ้าไม่มั่นใจพี่ก็มีตัวช่วย เราจะไปทบทวนเรื่องเศษส่วนและเรียนการบวกลบเศษส่วนไปพร้อมๆ กันเลยครับ ถ้าน้องๆ พร้อมแล้ว... ก็ไปกันเลยครับ บทเรียน

PowerPoint Presentation:

 เศษส่วน คือ ความสัมพันธ์ ตามสัดส่วนระหว่างชิ้นส่วนของ วัตถุเทียบ กับวัตถุ ทั้งหมด ประกอบด้วย ตัวเศษ ซึ่งหมายถึง จำนวนชิ้นส่วนที่มี และ ตัวส่วน ซึ่งหมายถึง จำนวนชิ้นทั้งหมด ถ้าหากมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ถูกแบ่งเป็นสี่ส่วนเท่าๆ กันดังรูป ส่วนที่มีสีส้มจะเรียกว่าเป็น “เศษหนึ่งส่วนสี่” ซึ่งเศษก็คือชิ้นที่เป็นสีส้มมีหนึ่งชิ้นและ ส่วนก็คือชิ้นทั้งหมดซึ่งมีสี่ชิ้น หรืออาจเขียนได้เป็น ตัวอย่าง Reset

PowerPoint Presentation:

 การบวก เศษส่วน ที่ มีส่วนเท่ากัน เศษส่วนจะบวกกันได้ก็ ต่อเมื่อมีส่วน ที่ เท่ากัน ซึ่งสามารถทำได้โดยการคงตัวส่วนที่เท่ากันไว้เท่าเดิมแล้วบวกเพียงตัวเศษ ตัวอย่าง จากรูป รูปสี่เหลี่ยมแบ่งเป็นห้าส่วนเท่าๆ กัน แต่ละส่วนมีค่าเท่ากับ จะได้ส่วนแรเงาสีแดง ดังนั้นมีส่วนแรเงาทั้งหมด = Reset _ + = 6 6 6

PowerPoint Presentation:

 การลบเศษส่วน ที่มีส่วนเท่ากัน การ ลบเศษส่วนใช้หลักการเดียวกับการบวก จะต้องมีตัวส่วนที่เท่ากัน เท่านั้นจึง จะลบกันได้ ซึ่งการลบจะทำโดยการคงตัวส่วนที่เท่ากันกันไว้แล้วลบเพียงตัวเศษ ตัวอย่าง จากรูป สี่เหลี่ยมแบ่งเป็น 4 ส่วนเท่าๆ แต่ละส่วนมีค่า จะได้ส่วนที่แรเงามีค่า ดังนั้นส่วนที่ไม่ได้แรเงา = Reset – = 6 6 6

PowerPoint Presentation:

เป็นอย่างไรบ้างครับน้องๆ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ต่อไปเราก็จะไปฝึกบวกลบเศษส่วนกันต่อกับ เกมส์ สนุกๆ ถ้าน้องๆพร้อมแล้วก็ไปดูกติกาในหน้าถัดไปพร้อมๆ กันเลยครับ

PowerPoint Presentation:

 กติกา 1. เกมส์ จะประกอบด้วย 2 เกมส์ ย่อย คือ เกมส์ เติมน้ำ ลง โถและ เกมส์ บินไปดวงจันทร์ 2. ผู้เล่นจะต้องแบ่งกลุ่มตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป จนถึง ห้า กลุ่ม 3. ผู้เล่นสามารถเลือกเล่น เกมส์ ไหนก่อนก็ได้ โดย ที่ผู้ชนะในแต่ละ เกมส์ จะได้โอกาสในการหมุน คะแนน สะสม 4. ผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ เกมส์ เติมน้ำลงโถ เกมส์ บินไปดวงจันทร์

PowerPoint Presentation:

Click

PowerPoint Presentation:

วิธีเล่น มีคำถามทั้งหมด 10 ข้อ ผู้เล่นจะต้องตกลงสิทธิ์ในการเลือกคำถามก่อน เมื่อตอบถูกจะได้สิทธิ์เติมน้ำลงในโถโดยกดที่เลขกลุ่ม เมื่อเล่นครบทุกข้อแล้ว ผู้ที่มีระดับน้ำสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ ผู้ชนะจะได้รับโอกาสในการหมุนคะแนนสะสม เกมส์ เติมน้ำลงโถ Start

PowerPoint Presentation:

เกมส์ เติมน้ำลงโถ 1 9 3 4 5 2 10 8 7 6

PowerPoint Presentation:

  = ? 1 4 3 2

PowerPoint Presentation:

  = ?

PowerPoint Presentation:

 = ?

PowerPoint Presentation:

  = ?

PowerPoint Presentation:

  = ?

PowerPoint Presentation:

 - = ?

PowerPoint Presentation:

 - = ? 3 0 1 2

PowerPoint Presentation:

 1 - = ?

PowerPoint Presentation:

 - = ?

PowerPoint Presentation:

 - = ?

PowerPoint Presentation:

กลับหน้ารวมคำถาม หมุนคะแนน 1 4 2 3 5

PowerPoint Presentation:

 ถูกต้อง น้องๆ เก่งมากๆ เติมน้ำลงโถ

PowerPoint Presentation:

X ผิด โอกาสหน้าลองใหม่ กลับหน้ารวมคำถาม

PowerPoint Presentation:

ตารางคะแนน      เกมส์ บินไปดวงจันทร์ วงล้อคะแนน click Win!!! เกมส์ เติมน้ำลงโถ

PowerPoint Presentation:

Click

PowerPoint Presentation:

วิธีเล่น มีคำถามทั้งหมด 10 ข้อ ผู้เล่น จะต้องยกมือเพื่อตอบคำถาม ซึ่งจะมีเฉลยในหน้าต่อไปทันที เมื่อตอบถูกจะได้ สิทธิ์ให้เดินจรวดโดยกดที่เลขกลุ่ม จะเล่นจนกว่าจะมียานจรวดของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถึงดวงจันทร์(ชนะ) ผู้ชนะจะได้รับโอกาสในการหมุนคะแนนสะสม เกมส์ บินไปดวงจันทร์ Start

PowerPoint Presentation:

 หมุนคะแนน 1 4 2 3 5  ไข่ไก่ 1 โหลแบ่งออกเป็น 6 ส่วนเท่าๆ กัน วันแรกทานไป วันที่สองทานไป รวมแล้วทานไปทั้งหมดเท่าไรและคิดเป็นกี่ฟอง เฉลย ทานไปทั้งหมด และคิดเป็น 6 ฟอง  มีส้ม 20 ผล แบ่งเป็นสี่ส่วนเท่าๆกัน ถ้าทานไป จะเหลือส้มทั้งหมดเท่าไหร่และคิดเป็นกี่ผล  เฉลย จะเหลือส้ม และคิดเป็น 5 ผล  ขนมเค้กก้อนหนึ่งถูกแบ่งเป็นแปดส่วนเท่าๆ กัน แบ่งให้เพื่อน จะเหลือเค้กทั้งหมดกี่ชิ้น  เฉลย เหลือเค้กทั้งหมด 4 ชิ้น  นาข้าวแบ่งเป็นหกส่วนเท่าๆ กัน ถ้าปลูกข้าวสองในหกของทั้งหมด จะเหลือส่วนที่ว่างอยู่เท่าไหร่  เฉลย สี่ส่วนหกของทั้งหมด ที่ดินถูกแบ่งเป็นแปดส่วนเท่าๆ กัน ถ้าพี่น้องสองคนแบ่งที่ดินกัน โดยพี่ได้ห้าในแปดแล้วน้องจะได้เท่าไหร่  เฉลย สามในแปด หรือ เศษสามส่วนแปด หนังสือถูกแบ่งเป็นสี่ส่วนเท่าๆกัน แต่ละส่วนประกอบด้วยหนังสือสองเล่ม ถ้าขายไปสี่เล่มจะเหลือหนังสือเป็นเท่าไหร่และคิดเป็นกี่เล่ม  เฉลย เหลือหนังสือ และคิดเป็น 4 เล่ม นิดแบ่งขนมชั้นเป็นสิบส่วนเท่าๆกัน แบ่งให้เพื่อนไปสามในสิบและให้ครูไปหนึ่งในสิบ นิดจะเหลือขนมชั้นทั้งหมดเท่าไหร่  เฉลย เจ็ดในสิบ หรือ เศษเจ็ดส่วนสิบ แบ่งผ้าสำหรับตัดเสื้อเป็นสิบส่วนเท่าๆกัน ผ้าหนึ่งส่วนสามารถตัดเสื้อได้สามตัว ถ้าใช้ผ้าไปแปดในสิบจะเหลือผ้าทั้งหมดเท่าไหร่และสามารถตัดเสื้อได้กี่ตัว  เฉลย สองในสิบและสามารถตัดเสื้อได้ 6 ตัว รูปสี่เหลี่ยมถูกแบ่งเป็นห้าส่วนเท่าๆ กัน ระบายสีแดงหนึ่งในห้าและระบายสีเขียวหนึ่งในห้า ส่วนที่ระบายสีเป็นเท่าใดและเหลือส่วนที่ไม่ระบายเท่าใด  เฉลย ระบายสี และไม่ระบายสี น้ำถูกตักแบ่งเป็นสิบห้าส่วนเท่าๆ กัน นักกีฬาดื่มไปสิบสามในสิบห้าส่วน จะเหลือน้ำทั้งหมดเท่าไหร่และคิดเป็นกี่แก้วถ้าน้ำหนึ่งส่วนแบ่งได้เป็นสองแก้ว  เฉลย จะเหลือน้ำทั้งหมด

PowerPoint Presentation:

ขอแสดงความ ยินดีกับผู้ชนะ

PowerPoint Presentation:

 เป็นอย่างไรบ้างครับน้องๆ ได้ ทั้งทบทวนความรู้และเล่น เกมส์ สนุกๆ กัน ไปแล้ว คราวนี้น้องๆ ก็พร้อมที่จะช่วย พี่ คิดโจทย์ปัญหาในตอนแรก ให้ออกกันแล้วครับ มีพิซซ่าอยู่สองถาดแต่ละถาดแบ่งออกเป็นหกส่วน ถ้าถาดที่หนึ่งทานไป และถาดที่สองทานไป จะเหลือ พิซ ซ่าทั้งหมดเท่าไหร่และคิดเป็นกี่ชิ้น และคิดเป็น 6 ชิ้น และคิดเป็น 5 ชิ้น และคิดเป็น 4 ชิ้น

PowerPoint Presentation:

 ถูกต้องครับ น้องๆ เก่งมากๆ Go!!!

PowerPoint Presentation:

ยังไม่ใช่นะครับ ลองดูอีกครั้ง Back

PowerPoint Presentation:

End

authorStream Live Help