Chi co tinh thuong de lai cho doi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Chỉ có tình thương để lại đời

Slide 2:

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui Chuyện đời như nước chảy hoa trôi Lợi danh như bóng mây chìm nổi Chỉ có tình thương để lại đời

Slide 4:

Còn gặp nhau thì hãy cứ thương Tình người muôn thuở hãy còn vương Chắt chiu một chút tình thương ấy Gửi khắp muôn phương mọi nẻo đường

Slide 6:

Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi Bao nhiêu thú vị ở trên đời Vui chơi trong ý tình cao nhã Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời

Slide 8:

Còn gặp nhau thì hãy cứ cười Cho tình thêm thắm ý thêm tươi Cho hương thêm ngát đời thêm vị Cho đẹp lòng tất cả mọi người

Slide 10:

Còn gặp nhau thì hãy cứ chào Giữa miền đất rộng với trời cao Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau

Slide 12:

Còn gặp nhau thì hãy cứ say Say tình say nghĩa bấy lâu nay Say thơ say nhạc say bè bạn Quên cả không gian lẫn tháng ngày

Slide 14:

Còn gặp nhau thì hãy cứ đi Đi tìm chân lý lẽ huyền vi An nhiên tự tại lòng thanh thản Đời sống tâm linh thật diệu kỳ T ác giả: vô danh Th ực hiện: lt

authorStream Live Help