ve tranh de tai tu do

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

M«n : Mü thuËt Ng­êi tr×nh bµy : NguyÔn Ngọc Mai vÒ dù giê chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o mÜ thuËt líp 4d

Slide 2:

2 1 3 4

Slide 3:

I. Tìm chọn nội dung đề tài : Thứ ba, ngày 04 tháng 05năm 2010 MÜ thuËt Bµi 34 : vÏ tranh ®Ò tµI tù do

Slide 4:

Đề tài tự chọn rất phong phú và đa dạng. Các em có thể vẽ về phong cảnh, chân dung, các hoạt động vui chơi hay đề tài An toàn giao thông, Bảo vệ môi trường , đề tài nhà trường, quân đội, ngày lễ hội, mùa xuân v.v.v…

Slide 5:

- Vẽ tranh về đề tài Nhà trường có thể vẽ những nội dung gì? 1 2 3 4

Slide 6:

Đề tài Ngày hội quê em có thể vẽ những nội dung gì ? 1 2 3 4

Slide 7:

1 2 3 - Vẽ tranh về đề tài vui chơi trong mùa hè có thể vẽ những nội dung gì? 4

Slide 8:

II. Cách vẽ tranh Thứ ba, ngày 04 tháng 05năm 2010 MÜ thuËt Bµi 34 : vÏ tranh ®Ò tµI tù do

Slide 9:

9 Bước 1: Tìm và chọn nội dung đề tài Vd: Chọi gà Bước 2: Xác định và vẽ hình ảnh chính Bước 3: Vẽ hình ảnh phụ và sắp xếp hình vẽ Bước 4: Sửa hình và vẽ màu II. Cách vẽ

Slide 10:

II. Cách vẽ 10 Đề tài: Chọi gà Bước 1: Tìm và chọn nội dung đề tài Bước 2: Xác định và vẽ hình ảnh chính Bước 3: Vẽ hình ảnh phụ. Bước 4: Sửa hình và vẽ màu

Thứ ba, ngày 04 tháng 05 năm 2010 MÜ thuËt Bµi 34 : vÏ tranh ®Ò tµI tù do:

Thứ ba, ngày 04 tháng 05 năm 2010 MÜ thuËt Bµi 34 : vÏ tranh ®Ò tµI tù do III . Thực hành : * H·y vÏ 1 bøc tranh theo ý thÝch vµo vë tËp vÏ. 1. Tìm chọn nội dung đề tài. 2. Phác mảng chính phụ. 3. Dựa vào mảng chính, phụ vẽ hình. 4. Vẽ màu theo ý thích

Thứ ba, ngày 04 tháng 05 năm 2010 MÜ thuËt Bµi 34 : vÏ tranh ĐỀ TÀI TỰ DO:

Thứ ba, ngày 04 tháng 05 năm 2010 MÜ thuËt Bµi 34 : vÏ tranh ĐỀ TÀI TỰ DO IV. Nhận xét, đánh giá: Đề tài ( rõ hay chưa rõ nội dung) ? Cách sắp xếp hình vẽ (có hình ảnh chính, phụ)? Hình ảnh ( rõ, chưa rõ hoạt động )? Màu sắc tươi vui ?

Slide 13:

CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

authorStream Live Help