ÇEVRE İZİN VEYA ÇEVRE İZİN VE LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ANTALYA /Ocak 2011 ÇEVRE İZİN VEYA ÇEVRE İZİN VE LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI

Slide 2:

2 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 10.02.2011 1- Geçici Faaliyet Belgesi Verilmesi 2- Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması Çevre izin ve/veya çevre izin ve lisansı süreci iki aşamalıdır;

Slide 3:

3 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmelerin, geçici faaliyet belgesinin alınmasından itibaren en geç altı ay içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisansının e-başvuru sürecini tamamlamaları zorunludur. Başvuru sürecinin tamamlanması aşamasında, EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar sunulur.

Slide 4:

4 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 10.02.2011 ÇEVRE LİSANSLARI GERİ KAZANIM BERTARAF ARA DEPOLAMA İŞLEME ARINDIRMA ÇEVRE LİSANSI Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade etmektedir.

Slide 5:

İZİN/LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI GFB ALMIŞ BİR TESİS Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporları içeren dosya hazırlanarak sisteme veri girişi yapılır. Konularına Göre İlgili Daire Başkanlıklarına Yönlendirilir. İlgili Yönetmelikler Kapsamında Değerlendirilir. UYGUN BULUNDU MU? EVET HAYIR Eksikliklerin Tamamlanması İçin Ek Süre Verilir HAYIR GFB Geçerlilik Süresi Sona Erdiğinden Dolayı; - İşletme 6 ay müracaatta bulunamaz -Faaliyetini sürdürmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 80 GÜN İzin/lisans Dosyasının Hazırlanması 6 Ay 80 GÜN 6 Ay 20 Gün 80 Gün 80 Gün 1 YIL

Slide 6:

6 ÇEVRE İZİN VEYA ÇEVRE İZİN VE LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI 10.02.2011 BERTARAF ARA DEPOLAMA İŞLEME ARINDIRMA TEHLİKELİ ATIK Tehlikesiz Atık Atık Yağ Bitkisel Atık Yağ Atık Pil ve Akümülatör Ömrünü Tamamlamış Lastik Ambalaj Atığı Teknik Uygunluk Raporu Fizibilite Raporu Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği GERİ KAZANIM

Slide 7:

7 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 10.02.2011 GERİ KAZANIM BERTARAF ARA DEPOLAMA İŞLEME ARINDIRMA Tehlikeli Atık TEHLİKESİZ ATIK Atık Yağ Bitkisel Atık Yağ Atık Pil ve Akümülatör Ömrünü Tamamlamış Lastik Ambalaj Atığı Teknik Uygunluk Raporu Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliğ

Slide 8:

8 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 10.02.2011 GERİ KAZANIM BERTARAF ARA DEPOLAMA İŞLEME ARINDIRMA Tehlikeli Atık Tehlikesiz Atık ATIK YAĞ Bitkisel Atık Yağ Atık Pil ve Akümülatör Ömrünü Tamamlamış Lastik Ambalaj Atığı Teknik Uygunluk Raporu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Madeni Yağ Lisansı Geri kazanılan ürünlerin TSE ürün standartları, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Slide 9:

9 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 10.02.2011 GERİ KAZANIM BERTARAF ARA DEPOLAMA İŞLEME ARINDIRMA Tehlikeli Atık Tehlikesiz Atık Atık Yağ BİTKİSEL ATIK YAĞ Atık Pil ve Akümülatör Ömrünü Tamamlamış Lastik Ambalaj Atığı Teknik Uygunluk Raporu Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Slide 10:

10 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 10.02.2011 GERİ KAZANIM BERTARAF ARA DEPOLAMA İŞLEME ARINDIRMA Tehlikeli Atık Tehlikesiz Atık Atık Yağ Bitkisel Atık Yağ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖR Ömrünü Tamamlamış Lastik Ambalaj Atığı Teknik Uygunluk Raporu Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

Slide 11:

11 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 10.02.2011 GERİ KAZANIM BERTARAF ARA DEPOLAMA İŞLEME ARINDIRMA Tehlikeli Atık Tehlikesiz Atık Atık Yağ Bitkisel Atık Yağ Atık Pil Ve Akümülatör ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK Ambalaj Atığı Teknik Uygunluk Raporu Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

Slide 12:

12 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 10.02.2011 GERİ KAZANIM BERTARAF ARA DEPOLAMA İŞLEME ARINDIRMA Tehlikeli Atık Tehlikesiz Atık Atık Yağ Bitkisel Atık Yağ Atık Pil Ve Akümülatör Ömrünü Tamamlamış Lastik AMBALAJ ATIĞI Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Slide 13:

13 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 10.02.2011 GERİ KAZANIM BERTARAF ARA DEPOLAMA İŞLEME ARINDIRMA Deneme Yakması Planı Deneme Yakması Sonuç Raporu Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik ATIK YAKMA VE BİRLİKTE YAKMA Düzenli Depolama I. Sınıf (Tehlikeli Atık) II.Sınıf (Belediye Atıkları ve Tehlikesiz Atık) III. Sınıf ( İnert Atık)

Slide 14:

14 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 10.02.2011 GERİ KAZANIM BERTARAF ARA DEPOLAMA İŞLEME ARINDIRMA İzleme Raporları Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Atık Yakma Ve Birlikte Yakma DÜZENLİ DEPOLAMA I. Sınıf (Tehlikeli Atık) II.Sınıf (Belediye Atıkları ve Tehlikesiz Atık) III. Sınıf ( İnert Atık )

Slide 15:

15 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 10.02.2011 GERİ KAZANIM BERTARAF ARA DEPOLAMA İŞLEME ARINDIRMA Teknik Uygunluk Raporu Tesise kabul edilen atıkların analizi Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon faks numaraları ve sorumlu kişiler Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği TEHLİKELİ ATIK

Slide 16:

16 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 10.02.2011 GERİ KAZANIM BERTARAF ARA DEPOLAMA İŞLEME ARINDIRMA Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir rapor Atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler Biyolojik indikatör analiz raporu Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği TIBBI ATIK STERİLİZASYON ÖTA İşleme ÖTA Geçici Depolama Ambalaj Atığı Toplama/Ayırma Tanker Temizleme Hurda Metal Atık Kabul Tesisi

Slide 17:

17 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 10.02.2011 GERİ KAZANIM BERTARAF ARA DEPOLAMA İŞLEME ARINDIRMA Teknik Uygunluk Raporu Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliği Tıbbı Atık Sterilizasyon ÖTA İŞLEME ÖTA Geçici Depolama Ambalaj Atığı Toplama/Ayırma Tanker Temizleme Hurda Metal Atık Kabul Tesisi

Slide 18:

18 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 10.02.2011 GERİ KAZANIM BERTARAF ARA DEPOLAMA İŞLEME ARINDIRMA Teknik Uygunluk Raporu Tıbbı Atık Sterilizasyon ÖTA İşleme ÖTA GEÇİCİ DEPOLAMA Ambalaj Atığı Toplama/Ayırma Tanker Temizleme Hurda Metal Atık Kabul Tesisi Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliği

Slide 19:

19 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 10.02.2011 GERİ KAZANIM BERTARAF ARA DEPOLAMA İŞLEME ARINDIRMA Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Tıbbı Atık Sterilizasyon ÖTA İşleme ÖTA Geçici Depolama AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA/AYIRMA Tanker Temizleme Hurda Metal Atık Kabul Tesisi

Slide 20:

20 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 10.02.2011 GERİ KAZANIM BERTARAF ARA DEPOLAMA İŞLEME ARINDIRMA Teknik donanıma ait proje proforma fatura ve bilgiler Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tıbbı Atık Sterilizasyon Öta İşleme Öta Geçici Depolama Ambalaj Atığı Toplama/Ayırma TANKER TEMİZLEME Hurda Metal Atık Kabul Tesisi

Slide 21:

21 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 10.02.2011 GERİ KAZANIM BERTARAF ARA DEPOLAMA İŞLEME ARINDIRMA Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliğ Tıbbı Atık Sterilizasyon Öta İşleme Öta Geçici Depolama Ambalaj Atığı Toplama/Ayırma Tanker Temizleme HURDA METAL Atık Kabul Tesisi

Slide 22:

22 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 10.02.2011 GERİ KAZANIM BERTARAF ARA DEPOLAMA İŞLEME ARINDIRMA Faaliyet Raporu Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tıbbı Atık Sterilizasyon Öta İşleme Öta Geçici Depolama Ambalaj Atığı Toplama/Ayırma Tanker Temizleme Hurda Metal ATIK KABUL TESİSİ

Slide 23:

23 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 10.02.2011 GERİ KAZANIM BERTARAF ARA DEPOLAMA İŞLEME ARINDIRMA Teknik Uygunluk Raporu Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik PCB ARINDIRMA

authorStream Live Help