Çevre Eğitimi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

mehmet aslan

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ÇEVRE YÖNETİMİ Çevre izni Atıkların, toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, bertaraf sahalarının kapatılma sonrası bakımı ve bu tür faaliyetlerin gözetim, denetim ve izlenmesi çalışmalarının tümüdür. Ambalaj Atıklarının Yönetimi Ambalaj atıklarının belirli bir sistem içerisinde, kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması, tekrar kullanım, geri dönüşümü, geri kazanılması ve bertarafının sağlanması çalışmalarıdır. Tehlikeli Atıkların Yönetimi Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe göre gerekli analiz ve tanımlamalarla tehlikeli atık olarak tanımlı atıkların, kaynağında en aza indirilmesi, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf sonrası işlemlerin kontrolü ve benzeri işlemlerin gerçekleştirilmesidir. Katı Atıkların Yönetimi Endüstriyel nitelikli katı atıkların, evsel nitellikli katı atıkların, bitki atıklarının toplanması, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi, bertaraf edilmesi ve zararsız hale getirilmesi işlemlerinin yürütülmesi çalışmalarının tümüdür. Tıbbi Atıkların Yönetimi Tıbbi atıkların üretildikleri yerde ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertarafının sağlanması çalışmalarının tümüdür.

PowerPoint Presentation:

Hafriyat ve İnşaat Atıklarının Yönetimi Beşeri faaliyetler ve doğal afetler sonrası meydana gelen hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde öncelikle kaynağında azaltılması, toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi çalışmalarının kurallara uygun şekilde sürdürülmesidir. Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Yönetimi Bisiklet ve dolgu lastikleri hariç ömrünü tamamlamış tüm lastiklerin ayrı olarak toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertarafı , ithalatı, ihracatı çalışmalarının mevzuatlara uygun biçimde yürütülmesidir. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Kimyasalların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilere karşı etkin koruma sağlamak üzere yapılacak çalışmaların tümüdür. Özel Atıkların Yönetimi Atık Pil ve Akümülatörlerin, Madeni Yağların, Poliklorlu Bifenillerin ( PCB) ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolüne ve Elektrikli-Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına yönelik olarak, bu atıkların çevre ve insan sağlığı üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilere karşı gerçekleştirilecek tüm kontrol ve uygulama çalışmalarıdır. Bitkisel Atık Yağların Yönetimi Bitkisel ve madeni yağların geçici depolanması, toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertarafı , ticareti, ithalat ve ihracatı ile transit geçişine ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülüklerin ilgili çevre mevzuatları kapsamına uygun şekilde yönetilmesi çalışmalarıdır.

PowerPoint Presentation:

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Yönetimi Bisiklet ve dolgu lastikleri hariç ömrünü tamamlamış tüm lastiklerin ayrı olarak toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertarafı , ithalatı, ihracatı çalışmalarının mevzuatlara uygun biçimde yürütülmesidir.

PowerPoint Presentation:

Ambalaj Atıklarının Yönetimi Ambalaj atıklarının belirli bir sistem içerisinde, kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrıştırılması, tekrar kullanım, geri dönüşümü, geri kazanılması ve bertarafının sağlanması çalışmalarıdır.

PowerPoint Presentation:

Bitkisel Atık Yağların Yönetimi Bitkisel ve madeni yağların geçici depolanması, toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertarafı , ticareti, ithalat ve ihracatı ile transit geçişine ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülüklerin ilgili çevre mevzuatları kapsamına uygun şekilde yönetilmesi çalışmalarıdır.

PowerPoint Presentation:

Katı Atıkların Yönetimi Endüstriyel nitelikli katı atıkların, evsel nitellikli katı atıkların, bitki atıklarının toplanması, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi, bertaraf edilmesi ve zararsız hale getirilmesi işlemlerinin yürütülmesi çalışmalarının tümüdür.

PowerPoint Presentation:

Tehlikeli Atıkların Yönetimi Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe göre gerekli analiz ve tanımlamalarla tehlikeli atık olarak tanımlı atıkların, kaynağında en aza indirilmesi, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf sonrası işlemlerin kontrolü ve benzeri işlemlerin gerçekleştirilmesidir.

PowerPoint Presentation:

Tıbbi Atıkların Yönetimi Tıbbi atıkların üretildikleri yerde ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertarafının sağlanması çalışmalarının tümüdür.

PowerPoint Presentation:

Diğer Konular

PowerPoint Presentation:

Hafriyat ve İnşaat Atıklarının Yönetimi Beşeri faaliyetler ve doğal afetler sonrası meydana gelen hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde öncelikle kaynağında azaltılması, toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi çalışmalarının kurallara uygun şekilde sürdürülmesidir.

PowerPoint Presentation:

Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Kimyasalların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilere karşı etkin koruma sağlamak üzere yapılacak çalışmaların tümüdür.

PowerPoint Presentation:

Özel Atıkların Yönetim Atık Pil ve Akümülatörlerin, Madeni Yağların, Poliklorlu Bifenillerin ( PCB) ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolüne ve Elektrikli-Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına yönelik olarak, bu atıkların çevre ve insan sağlığı üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilere karşı gerçekleştirilecek tüm kontrol ve uygulama çalışmalarıdır.

authorStream Live Help