Магнитно поле

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Магнитно поле: 

Магнитно поле Изготвил: Недялко Деянов Демирев X ‘a’ клас

Взаимодействие между постоянни магнити: 

Взаимодействие между постоянни магнити Постоянният магнит има два полюса – северен (N) и южен (S). Магнитите взаимодействат с магнитни сили: подобно на електрическите заряди, едноименните полюси се отблъскват, а разноименните се привличат.

Магнитна индукция: 

Магнитна индукция Посоката, която сочи северният полюс на малка магнитна стрелка, поставена в дадена точка от магнитното поле, се приема за посока на магнитната индукция (B) в тази точка от полето.

Slide4: 

Опитно установено е, че: Магнитни сили действат само на движещи се заряди. Магнитната сила зависи от посоката на движение: тя е нула (F=0), когато зарядът се движи успоредно на магнитната индукция, и е максимална (F=Fmax), когато посоката на движение е перпендикулярна на магнитната индукция. Максималната магнитна сила е както от големината на заряда q0 и на неговата скорост F=q0V

Магнитни индукционни линии: 

Магнитни индукционни линии Индукционните линии са мислени линии, които показват посоката на магнитната индукция: в всяка точка от полето магнитната индукция (B) е насочена по допирателната към индукционната линия, преминаващи към тази точка.

Еднородно поле: 

Еднородно поле Магнитно поле, чиято индукция (B) има една и съща големина и посока във всички точки от полето. Неговите индукционни линии са успоредни прави.

Земното магнитно поле: 

Земното магнитно поле Магнитното поле на земята е подобно на диапол, а оста му не съвпада с географската ос. Неговото действие е причина за образуването около Земята на радиационни пояси, открити още с първите изкуствени спътници. Така се наричат пръстенообразните образувания около екватора на Земята в които са концентрирани протони и електрони с високи енергии.

Тестове с естествени и изкуствени магнити: 

Тестове с естествени и изкуствени магнити Приближаваме един пръчковиден магнит към метални стърготини, и те прилепват към него. Ориентацията на компас

Тестове с естествени и изкуствени магнити: 

Тестове с естествени и изкуствени магнити Разнополюсовите магнити се привличат. Еднополюсовите магнити се отблъскват

Тестове с естествени и изкуствени магнити: 

Тестове с естествени и изкуствени магнити Действието на магнитното поле върху заредени частици.

Slide11: 

Използвана литература: Учебник по Физика за 9 клас – Булвест 2000, Максимов Христакудис http://www.geocities.com Снимки: http://www.google.bg

authorStream Live Help