ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ:

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ MA ΣΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΘΑ Α2

PowerPoint Presentation:

Για να μετρήσουμε την θερμοκρασία χρησιμοποιούμε διάφορα όργανα μέτρησης όπως:

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ:

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ Το θερμόμετρο είναι όργανο μετρήσεως της θερμοκρασίας ενός σώματος και βασίζει τη λειτουργία του στην ιδιότητα που έχουν τα σώματα να διαστέλλονται και να συστέλλονται, με την αύξηση ή ελάττωση αντίστοιχα της θερμοκρασίας. Ο εφευρέτης του δεν είναι γνωστός με σιγουριά. Πολλοί λένε για το Βάκωνα κι άλλοι για το Γαλιλαίο . Στην αρχαιότητα ο Ήρωνας είχε χρησιμοποιήσει όργανο για να μετράει τη θερμοκρασία και το έλεγαν θερμοσκόπιο.

ΥΔΡΑΡΓΥΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ:

ΥΔΡΑΡΓΥΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ Το ποιο διαδεδομένο από τα θερμόμετρα διαστολής είναι το υδραργυρικό θερμόμετρο, που βασίζει την λειτουργία του στη διαστολή του υδραργύρου. Αποτελείται από ένα μικρό γυάλινο δοχείο και έναν σωλήνα. Το δοχείο είναι γεμάτο με υδράργυρο ο οποίος όταν θερμανθεί διαστέλλεται . Το ποιο διαδεδομένο από τα θερμόμετρα διαστολής είναι το υδραργυρικό θερμόμετρο, που βασίζει την λειτουργία του στη διαστολή του υδραργύρου. Αποτελείται από ένα μικρό γυάλινο δοχείο και έναν σωλήνα. Το δοχείο είναι γεμάτο με υδράργυρο ο οποίος όταν θερμανθεί διαστέλλεται .

PowerPoint Presentation:

Υπάρχουν πολλά είδη θερμομέτρων, ανάλογα με το είδος του σώματος που χρησιμοποιούμε. Αυτά είναι: το υδραργυρικό το οινοπνευματικό το μεταλλικό το ηλεκτρικό το ακροβάθμιο θερμόμετρο (δηλαδή θερμόμετρο που δείχνει μέγιστη ή ελάχιστη θερμοκρασία).

Τα άλλα είδη θερμόμετρων σε εικόνες::

Τα άλλα είδη θερμόμετρων σε εικόνες: το ψηφιακό ιατρικό Θερμόμετρο μεγίστου-ελαχίστου το μεταλλικό το οινοπνευματικό

authorStream Live Help