ΗΧΟΣ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παραγωγή, διάδοση και χαρακτηριστικά του ήχου:

Παραγωγή, διάδοση και χαρακτηριστικά του ήχου

Πώς παράγονται οι ήχοι;:

Πώς παράγονται οι ήχοι; Κρατώντας με τα δύο χέρια μας ένα λαστιχάκι τεντωμένο, ζητάμε από ένα συμμαθητή μας να το τεντώσει, τραβώντας το από το μέσον του. Το λαστιχάκι πάλλεται – κάνει παλμικές κινήσεις. Όσο πάλλεται ακούγεται κάποιος ήχος. Στην αρχή οι κινήσεις είναι έντονες και μετά αδυνατίζουν – το ίδιο και ο ήχος. Μόλις ακουμπήσουμε το λαστιχάκι σταματά να κάνει παλμικές κινήσεις και σταματά και ο ήχος.

Επομένως…:

Επομένως… Οι ήχοι παράγονται από τις παλμικές κινήσεις των σωμάτων. Οι ήχοι διαδίδονται με κύματα , που ονομάζονται ηχητικά κύματα και ταξιδεύουν προς όλες τις κατευθύνσεις . Όταν τα ηχητικά κύματα χτυπήσουν σ’ένα σώμα το αναγκάζουν να κάνει παλμικές κινήσεις . Όσο πιο δυνατός είναι ο ήχος τόσο μεγαλύτερες είναι οι παλμικές κινήσεις που κάνει το σώμα.

Πώς διαδίδεται ο ήχος; :

Πώς διαδίδεται ο ήχος; Τα ηχητικά κύματα είναι διαμήκη μηχανικά κύματα , οπότε απαιτούν ένα υλικό μέσο για τη διάδοσή τους, πχ. αέρας, νερό, κτλ. Η ταχύτητά τους είναι μεγαλύτερη στα στερεά και μικρότερη στα αέρια.

Το αυτί του ανθρώπου:

Το αυτί του ανθρώπου

PowerPoint Presentation:

Όταν ένας ήχος διαδίδεται, τα μόρια του αέρα σχηματίζουν πυκνώματα και αραιώματα

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ:

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ Η συχνότητα ( f) έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα ή αργά πάλλεται το σώμα που προκαλεί τον ήχο Η συχνότητα μετράται σε Hertz (Hz). Από τη συχνότητα εξαρτάται το ύψος του ήχου. Όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα, τόσο πιο οξύς (ψηλός) είναι ένας ήχος. Όσο μικρότερη είναι η συχνότητα, τόσο πιο βαρύς (χαμηλός) είναι ένας ήχος.

PowerPoint Presentation:

Ο άνθρωπος μπορεί να ακούσει ήχους από 1 6 Hz μέχρι 20 kHz (1kHz=1000Hz). ‘H χοι με συχνότητα κάτω των 1 6 Hz είναι γνωστοί ως υπόηχοι (infrasound) ενώ ήχοι άνω των 20 kHz είναι γνωστοί ως υπέρηχοι (ultrasound) .

PowerPoint Presentation:

ΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ! Οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται στην ιατρική διαγνωστική είναι της τάξης των 1-10 εκατ. Hz ή MEGAHERTZ (MHz).

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ:

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ Η ένταση ενός ήχου καθορίζεται από το πλάτος της δόνησης. Όσο μεγαλύτερο το πλάτος, τόσο ισχυρότερα ακούγεται ο ήχος Η μονάδα μέτρησης της έντασης του ήχου είναι το d ecibel (db).

PowerPoint Presentation:

Αύξηση κατά 10 ντεσιμπέλ αντιστοιχεί σε ήχο 10 φορές μεγαλύτερης έντασης!

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ:

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ Η ακουστότητα έχει σχέση με την ένταση του ήχου αλλά και τον ακροατή. Ανάλογα με την ακουστότητα διακρίνουμε τους ήχους σε ασθενείς και ισχυρούς. Ήχος που μόλις ακούγεται έχει ακουστότητα 1 db ενώ ήχος ακουστότητας 130 db προκαλεί πόνο στο αυτί.

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ:

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ Η ταχύτητα του ήχου δεν είναι η ίδια για όλα τα υλικά: Στον αέρα έχουμε περίπου 332 m/sec στους 0°C και αυξάνεται με τη θερμοκρασία. Στο ατσάλι μεταδίδεται με ταχύτητα περίπου 15 φορές μεγαλύτερη.

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ:

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ Από διαφορετικές πηγές ήχων παράγονται διαφορετικοί ήχοι. Έτσι, η ίδια νότα ακούγεται διαφορετικά από το βιολί ή την κιθάρα Χροιά είναι το χαρακτηριστικό του ήχου με το οποίο διακρίνουμε τις πηγές των ήχων.

PowerPoint Presentation:

Το ύψος , η ακουστότητα και η χροιά ονομάζονται υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου.

authorStream Live Help