Άνθρακας

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ΑΝΘΡΑΚΑΣ:

ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΣ Β3

ΓΕΝΙΚΑ:

ΓΕΝΙΚΑ Ο άνθρακας (Carbonium ) είναι αμέταλλο χημικό στοιχείο με σύμβολο C και ατομικό αριθμό 6. Είναι μέλος της ομάδας IV A (14) στονπεριοδικό πίνακα. Δρα σχεδόν πάντα ως τετρασθενές στοιχείο, σχηματίζοντας 4 δεσμούς, συνήθως ομοιοπολικούς. Ο άνθρακας είναι ένα από τα λίγα χημικά στοιχεία που είναι γνωστά από την Αρχαιότητα

ΟΙ ΑΛΛΟΤΡΟΠΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ:

ΟΙ ΑΛΛΟΤΡΟΠΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Υπάρχουν αρκετές αλλοτροπικές μορφές του άνθρακα . Όλες οι αλλοτροπικές μορφές άνθρακα είναι πολύ σταθερές χημικά και απαιτούν υψηλή θερμοκρασία για να αντιδράσουν με το οξυγόνο ή άλλα στοιχεία και ενώσεις. Οι πιο συνηθισμένες βαθμίδες οξείδωσης του άνθρακα είναι ±4, αλλά και η +2 συναντιέται στο μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και στα καρβονυλικά σύμπλοκα μεταβατικών μετάλλων.

Ο ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ:

Ο ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ Ο άνθρακας είναι το 4 ο πιο άφθονο χημικό στοιχείο (κατά μάζα) στο σύμπαν, μετά το υδρογόνο, το ήλιο και το οξυγόνο. Είναι ακόμη το 15 ο πιο άφθονο χημικό στοιχείο (κατά μάζα) στο γήινο φλοιό. Βρίσκεται σε όλες τις γνωστές μορφές ζωής. Στο ανθρώπινο σώμα ο άνθρακας είναι το δεύτερο πιο άφθονο χημικό στοιχείο (κατά μάζα), περίπου 18,5%, μετά το οξυγόνο [4] . Αυτή η αρκετά υψηλή σχετικά αφθονία, συνδυασμένη με τη μοναδική ικανότητα του άνθρακα να σχηματίζει την τεράστια ποικιλία των οργανικών ενώσεων που συχνά μπορούν να πολυμερίζονται σε σχετικά συνηθισμένες συνθήκες στη Γη, έκαναν αυτό το χημικό στοιχείο τη βάση κάθε γνωστής μορφής ζωής.

Ισότοπα:

Ισότοπα Υπάρχουν τρία (3) φυσικά ισότοπα άνθρακα, από τα οποία ο 12 C και ο 13 C είναι σταθερά και ο 14 C ραδιενεργός , με ημιζωή 5.730 έτη [5] . Ο 12 C είναι το πιο άφθονο από τα δυο σταθερά ισότοπα του άνθρακα, περιλαμβάνοντας το 98,89% της ύλης του. Περιέχει 6 πρωτόνια και 6 νετρόνια στον πυρήνα του. Επιπλέον, ο 12 C έχει μια ακόμη ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί το πρότυπο της ατομικής μάζας .

Αλλοτροπικές μορφές:

Αλλοτροπικές μορφές Υπάρχουν αρκετές αλλοτροπικές μορφές του άνθρακα: Διαμάντι: Kρυσταλλικό , διαφανές, σκληρό (σκληρότητα 10/10), κακός αγωγός του ηλεκτρισμού. Χρησιμοποιείται ως κόσμημα και όργανο κοπής ή διάνοιξης . Γραφίτης: Mαλακό (σκληρότητα 2/10) μαύρο στερεό, καλός αγωγός του ηλεκτρισμού. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή μολυβιών, σε ηλεκτρόδια, σε λιπαντικά και ως επιβραδυντής νετρονίων σε πυρηνικούς αντιδραστήρες σχάσης . Άμορφος άνθρακας(κάρβουνο ): Στερεό, η σκληρότητα και το χρώμα του εξαρτώνται από την καθαρότητα, κακός αγωγός του ηλεκτρισμού. Χρησιμοποιείται συνήθως ως καύσιμο και ως αναγωγικό[6 ]. Επίσης υπάρχουν και άλλα όπως : Γαιάνθρακες , Αιθάλη , Κωκ , Μπακμινστερφουλερένιο κλπ.

PowerPoint Presentation:

Ο άνθρακας, χρησιμοποιώντας τη διαθέσιμη ενέργεια που παρέχουν οι κανονικές συνθήκες κρυσταλλώνει σε γραφίτη . Σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας (άνω των 3500 °C) και πίεσης που αντιστοιχούν σε βάθη 140-190 χιλιομέτρων στο γήινο φλοιό και διαθέσιμο χρόνο από 1 ως και 3.3 δισεκατομμύρια χρόνια, κρυσταλλώνει με πιο πυκνή διάταξη των ατόμων του σε διαμάντι .

authorStream Live Help