ΑΠΛΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ΤΟ ΑΠΛΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ:

ΤΟ ΑΠΛΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ

PowerPoint Presentation:

Μια Κυριακή του 1581 ο Γαλιλαίος , παρατήρησε τον πολυέλαιο του καθεδρικού ναού της Πίζας να πηγαινοέρχεται, σπρωγμένος από τα ρεύματα του αέρα και αναρωτήθηκε ποιοι νόμοι διέπουν την κίνησή του. Οι παρατηρήσεις του τον οδήγησαν στη μελέτη της κίνησης του εκκρεμούς.

PowerPoint Presentation:

Εβδομήντα χρόνια αργότερα, το εκκρεμές χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή μεγάλων ρολογιών-επίπλων. Αυτά ήταν τα πρώτα ρολόγια ακριβείας.

Τι είναι το απλό εκκρεμές;:

Τι είναι το απλό εκκρεμές; Το απλό εκκρεμές αποτελείται από ένα μικρό σώμα κρεμασμένο από νήμα μήκους l που το άλλο του άκρο είναι στερεωμένο σε ένα σταθερό σημείο. Όταν το σώμα ισορροπεί, το νήμα είναι κατακόρυφο. Άν απομακρύνουμε το σώμα από τη θέση ισορροπίας, εκτελεί ταλάντωση ανάμεσα σε δύο ακραίες θέσεις.

Τα χαρακτηριστικά της κίνησης του εκκρεμούς:

Τα χαρακτηριστικά της κίνησης του εκκρεμούς Το πλάτος , που καθορίζεται από τη γωνία θ, η οποία σχηματίζεται από την κατακόρυφο και τη διεύθυνση του νήματος σε μια ακραία θέση. Η περίοδος (ο χρόνος για μια πλήρη ταλάντωση). Η συχνότητα (ο αριθμός των ταλαντώσεων σε 1 s ).

Ο νόμος του απλού εκκρεμούς:

Ο νόμος του απλού εκκρεμούς Η περίοδος της κίνησης του απλού εκκρεμούς: Δεν εξαρτάται από τη μάζα του σώματος Δεν εξαρτάται από το πλάτος της ταλάντωσής του (όταν θ<10 ο) Αυξάνεται όταν αυξάνεται το μήκος του Ελαττώνεται όταν αυξάνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας ( g )

PowerPoint Presentation:

Μεταφέρουμε ένα εκκρεμές από τη Γη στη Σελήνη . Θα ταλαντώνεται πιο γρήγορα ή πιο αργά και γιατί; Στη Σελήνη, η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι πολύ μικρότερη απ’ ότι στην επιφάνεια της Γης. Επομένως η περίοδος της κίνησης του εκκρεμούς θα αυξηθεί . Αυτό σημαίνει ότι θα ταλαντώνεται πιο αργά.

authorStream Live Help