ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ:

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Τι κοινό έχουν οι παρακάτω κινήσεις;:

Τι κοινό έχουν οι παρακάτω κινήσεις; Η κίνηση της κούνιας Η κίνηση της Γης γύρω από τον ήλιο Η κίνηση των δεικτών του ρολογιού Η κίνηση του εκκρεμούς

Επαναλαμβάνονται κατά τον ίδιο τρόπο σε ίσα χρονικά διαστήματα. Οι κινήσεις αυτές ονομάζονται περιοδικές:

Επαναλαμβάνονται κατά τον ίδιο τρόπο σε ίσα χρονικά διαστήματα. Οι κινήσεις αυτές ονομάζονται περιοδικές

Από τις προηγούμενες κινήσεις σε τι διαφέρουν η κίνηση της κούνιας και η κίνηση του εκκρεμούς από τις άλλες δύο;:

Από τις προηγούμενες κινήσεις σε τι διαφέρουν η κίνηση της κούνιας και η κίνηση του εκκρεμούς από τις άλλες δύο;

Εκτελούνται ανάμεσα σε δύο ακραία σημεία. Οι περιοδικές αυτές κινήσεις ονομάζονται ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ .:

Εκτελούνται ανάμεσα σε δύο ακραία σημεία. Οι περιοδικές αυτές κινήσεις ονομάζονται ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ .

Επομένως: ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ είναι η περιοδική κίνηση που γίνεται ανάμεσα σε δύο ακραία σημεία.:

Επομένως: ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ είναι η περιοδική κίνηση που γίνεται ανάμεσα σε δύο ακραία σημεία.

Στην ταλάντωση, το σώμα κινείται γύρω από μια θέση, που την ονομάζουμε θέση ισορροπίας. Στη θέση ισορροπίας η συνισταμένη όλων των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα είναι ίση με το μηδέν (Fολ=0).:

Στην ταλάντωση, το σώμα κινείται γύρω από μια θέση, που την ονομάζουμε θέση ισορροπίας . Στη θέση ισορροπίας η συνισταμένη όλων των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα είναι ίση με το μηδέν ( F ολ=0).

Πότε ένα ελατήριο θεωρείται ιδανικό;:

Πότε ένα ελατήριο θεωρείται ιδανικό ; Ένα ελατήριο θεωρείται ιδανικό, όταν: Η μάζα του είναι αμελητέα . Για τη δύναμη που ασκεί ισχύει ο νόμος του Hooke ( F ελ=Κ χ , όπου χ η συμπίεση ή η επιμήκυνση του ελατηρίου και Κ μια σταθερά που μας δείχνει πόσο σκληρό είναι το ελατήριο).

Ας θυμηθούμε…:

Ας θυμηθούμε… Όταν το ελατήριο βρίσκεται στο φυσικό του μήκος , δεν ασκεί δύναμη στο σώμα που είναι δεμένο σ’ αυτό ( F ελ=0). Όταν το ελατήριο έχει επιμηκυνθεί , η δύναμη από το ελατήριο έχει φορά προς το ελατήριο. Όταν το ελατήριο έχει συμπιεστεί , η δύναμη από το ελατήριο έχει φορά προς το σώμα.

PowerPoint Presentation:

Για την ταλάντωση του συστήματος ελατήριο-μάζα της διπλανής εικόνας, στη θέση ισορροπίας το ελατήριο έχει το φυσικό του μήκος ( F ελ=0).Το βέλος παριστάνει τη δύναμη του ελατηρίου.

PowerPoint Presentation:

Όταν το ελατήριο είναι οριζόντιο, η δύναμη του ελατηρίου είναι η μόνη δύναμη που ασκείται στο σώμα στην οριζόντια διεύθυνση. Η δύναμη αυτή, τείνει να επαναφέρει το σώμα στη θέση ισορροπίας και γι’ αυτό λέγεται δύναμη επαναφοράς . Η απόσταση του σώματος από τη θέση ισορροπίας ονομάζεται απομάκρυνση (χ) .

PowerPoint Presentation:

Σύμφωνα με το νόμο του Hooke , η δύναμη από το ελατήριο είναι ανάλογη με την επιμήκυνση ή τη συμπίεση του ελατηρίου. Στην περίπτωση που το ελατήριο είναι οριζόντιο, η επιμήκυνση ή η συμπίεση του ελατηρίου είναι και η απομάκρυνση. Επομένως, η δύναμη επαναφοράς είναι ανάλογη με την απομάκρυνση . Η ταλάντωση αυτή ονομάζεται απλή αρμονική ταλάντωση.

Ποια είναι τα φυσικά μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση;:

Ποια είναι τα φυσικά μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση; Η περίοδος (Τ) : είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να γίνει μια πλήρης ταλάντωση (από μια θέση πίσω σ’ αυτή). Στο SI μετριέται σε δευτερόλεπτα ( s ) . To σφαιρίδιο ενός εκκρεμούς εκτελεί 2 ταλαντώσεις σε 4 s .Ποια είναι η περίοδος της ταλάντωσης; Είναι 2 s.

PowerPoint Presentation:

Η συχνότητα ( f) : είναι ο αριθμός των ταλαντώσεων (Ν) που εκτελεί το σώμα σε χρονικό διάστημα Δ t προς το χρονικό διάστημα αυτό. f=N/ Δ t M ονάδα συχνότητας στο SI είναι το 1 Hertz (Hz) . Το εκκρεμές έκανε 2 ταλαντώσεις σε 4 s .Βρείτε τώρα τη συχνότητα της ταλάντωσης. Είναι 0.5 Hz. Τι παρατηρείτε; Τα μεγέθη περίοδος και συχνότητα είναι αντίστροφα: Τ=1/ f ή f=1/T

PowerPoint Presentation:

Η μονάδα μέτρησης της συχνότητας πήρε το όνομά της από το Γερμανό φυσικό Heinrich Hertz ( 1857-1894) που ανακάλυψε τα ραδιοκύματα , ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη δημιουργία του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του ραντάρ.

PowerPoint Presentation:

Το πλάτος (χ ο ) : είναι η μέγιστη απόσταση του σώματος από τη θέση ισορροπίας (μέγιστη απομάκρυνση).

Ταλάντωση και ενέργεια:

Ταλάντωση και ενέργεια Στις ακραίες θέσεις , η ταχύτητα του σώματος είναι ίση με το μηδέν , ενώ παίρνει τη μεγαλύτερη τιμή της όταν το σώμα περνά από τη θέση ισορροπίας . Έτσι, στις ακραίες θέσεις η κινητική του ενέργεια (K) είναι μηδέν ενώ στη θέση ισορροπίας έχει μέγιστη κινητική ενέργεια .

PowerPoint Presentation:

Αντίθετα, η δυναμική του ενέργεια (U) είναι μέγιστη στις ακραίες θέσεις και μηδέν στη θέση ισορροπίας . Κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης, η δυναμική ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική και αντίστροφα. Η ολική ( μηχανική )ενέργεια (E) της ταλάντωσης διατηρείται σταθερή . E=U+K= σταθερή Στην πραγματικότητα, εξαιτίας της τριβής ή της αντίστασης του αέρα, η μηχανική ενέργεια μετατρέπεται σταδιακά σε θερμότητα, το πλάτος συνεχώς μειώνεται και η ταλάντωση σταματά.

PowerPoint Presentation:

Θέση 1:ακραία θέση Κ =0, U = μέγιστη, Ε = U Θέση 2 : θέση ισορροπίας Κ =μέγιστη, U = 0, Ε = Κ Θέση 3: ενδιάμεση θέση Κ + U = Ε Θέση 4:ακραία θέση Κ =0, U = μέγιστη, Ε = U

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΜΑΖΑ :

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΜΑΖΑ

authorStream Live Help