Άλατα

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Παρουσίαση Χημεία Γ Γυμνασίου - Άλατα

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ΑΛΑΤΑ 1 η ώρα ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ: 1. ΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥΣ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΙΚΟΥ ΒΑΡΙΟΥ 2. ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ

PowerPoint Presentation:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ aq = υδατικό διάλυμα Σε ένα ποτήρι ζέσης που περιέχει διάλυμα υδροχλωρίου προσθέτουμε 2-3 σταγόνες μπλε της βρομοθυμόλης. α. Τι χρώμα αποκτά το διάλυμα; β. Ποια ιόντα υπάρχουν στο διάλυμα υδροχλωρίου και ποια είναι η χημική εξίσωση που αναπαριστά τη διάλυση του υδροχλωρίου στο νερό; HCl(aq) → H + (aq) + Cl - (aq)

PowerPoint Presentation:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ Na OH(aq) → Na + (aq) + OH - (aq) Σε ένα δεύτερο ποτήρι ζέσης που περιέχει διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου, προσθέτουμε 2-3 σταγόνες μπλε της βρομοθυμόλης. α. Τι χρώμα αποκτά το διάλυμα; β. Ποια ιόντα υπάρχουν στο διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου και ποια είναι η χημική εξίσωση που αναπαριστά τη διάλυση του υδροξειδίου του νατρίου στο νερό;

PowerPoint Presentation:

Αναμειγνύουμε κατάλληλες ποσότητες από τα δύο διαλύματα. α. Ποιο χημικό φαινόμενο πραγματοποιείται κατά την ανάμειξη των δύο διαλυμάτων; β. Ποια χημική εξίσωση αναπαριστά το προηγούμενο φαινόμενο; H + (aq) + OH - (aq) → H 2 O(l) l = υγρό

PowerPoint Presentation:

γ. Πώς εξηγείται το πράσινο χρώμα του τελικού διαλύματος; δ. Ποια ιόντα υπάρχουν στο τελικό διάλυμα; Στο τελικό διάλυμα υπάρχουν ιόντα Na + (aq) και ιόντα Cl - (aq) . Τι θα συμβεί αν εξαερωθεί όλο το νερό; Na + (aq) + Cl - (aq) Na Cl (s) s = στερεό Cl - Na + κρύσταλλος χλωριούχου νατρίου

PowerPoint Presentation:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΘΕΙΙΚΟΥ ΒΑΡΙΟΥ Ας θυμηθούμε πώς παρασκευάσαμε το χλωριούχο νάτριο, Na Cl . Αναμείξαμε, σε κατάλληλες ποσότητες, διαλύματα H Cl και Na OH . Για την παρασκευή θειικού βαρίου, θα αναμείξουμε , σε κατάλληλες ποσότητες διαλύματα θειικού οξέος , H 2 SO 4 , και υδροξειδίου του βαρίου , Ba (OH) 2 . Αντιδρώντα: διάλυμα θειικού οξέος : Τι είδους ιόντα υπάρχουν στο διάλυμα θειικού οξέος και ποια είναι η χημική εξίσωση που αναπαριστά τη διάλυση του θειικού οξέος στο νερό; H 2 SO 4 (aq) → 2H + (aq) + SO 4 2- (aq)

PowerPoint Presentation:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΘΕΙΙΚΟΥ ΒΑΡΙΟΥ διάλυμα υδροξειδίου του βαρίου : Τι είδους ιόντα υπάρχουν στο διάλυμα του υδροξειδίου του βαρίου και ποια είναι η χημική εξίσωση που αναπαριστά τη διάλυση του υδροξειδίου του βαρίου στο νερό; Ba(OH) 2 (s) Προϊόντα: H + (aq) + OH - (aq) → H 2 O(l) (εξουδετέρωση) Ba 2+ (aq) + SO 4 2- (aq) → Ba SO 4 (s)  Ba 2+ (aq) + 2OH - (aq) κρύσταλλος θειικού βαρίου Ba 2+ SO 4 2-

PowerPoint Presentation:

Cl - Na + κρύσταλλος χλωριούχου νατρίου κρύσταλλος θειικού βαρίου Ba 2+ SO 4 2- ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΛΑΤΩΝ 1. Οι δομικές μονάδες των 2 αλάτων που παρασκευάσαμε είναι: α. άτομα β. ιόντα γ. μόρια 2. Τα δύο άλατα που παρασκευάσαμε σχηματίστηκαν: α. με αντίδραση οξέος και βάσης β. με αντίδραση άλατος και βάσης γ. με αντίδραση άλατος και οξέος

authorStream Live Help