فراموشی را به فراموشی بسپار

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

با متدهای استاد مرتضی جاوید فراموشی و آلزایمر را فرماوش کنید. متدهایی برای داشتم یک ابر مغز و تقویت حافظه

Comments

authorStream Live Help