Evaluatie partnercursus ADD

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Evaluatie partnercursus : 

Evaluatie partnercursus

Wie zijn wij? : 

Wie zijn wij? Monique Martijn

Wij hebben elkaar ontmoet op: : 

Wij hebben elkaar ontmoet op:

Wat is er leuk aan Martijn : 

Wat is er leuk aan Martijn zachtaardig humor lang haar zorgzaam creatief artistiek blauwe ogen aanhankelijk vindt winkelen leuk doet graag dingen samen

Begin van de problemen : 

Begin van de problemen

Hoe merkte je dat er iets mis was? : 

Hoe merkte je dat er iets mis was? Slaap/waak probleem Afspraken niet na komen Niets doen Te laat komen

Wanneer merkte je het? : 

Wanneer merkte je het? In het weekend Als Martijn geen werk had Wat ik merkte Hij kreeg niets gedaan Laat zijn bed in en laat zijn bed uit komen Depressief Snel geirriteerd

Hoe is het bespreekbaar gemaakt : 

Hoe is het bespreekbaar gemaakt In eerste instantie veel strijd waarbij martijn geen hulp wilde zoeken, maar het alleen wilde doen. Dit lukte hem niet Toen we op het punt stonden de eerste ivf aan te gaan, heb ik aangegeven dat hij of hulp gaat zoeken of dat we niet aan de ivf gaan beginnen totdat hij weer beter in zijn vel zit en weer werk heeft

Welke invloed had het? : 

Welke invloed had het? Martijn voelt zich snel aangevallen Wij hebben beide frustraties Ik zit in de wachtkamer Martijn verbetert mij continu Ik had het gevoel dat hij mij besodemieterde Geen gelijkwaardige relatie Ik heb onvrede over hoe dingen gaan

Naar de hulpverlening : 

Naar de hulpverlening

Ervaringen met de hulpverlening : 

Ervaringen met de hulpverlening Wat ging goed Snelle doorverwijzing Delen met lotgenoten Erkenning Informatie verstrekking bewustwording Wat ging niet goed Concrete handvatten Eigen grenzen leren stellen Plannen en organiseren Begeleiding medicijngebruik Lange wachttijden psychiater

Heeft het geholpen? : 

Heeft het geholpen? Deels Het is een start tot erkenning, acceptatie en bewustwording. Nu de volgende stap tot een praktische invulling om meer structuur en regelmaat te krijgen en te zorgen dat ik er zelf niet aan onderdoor ga.

Waar loop je zelf tegen aan : 

Waar loop je zelf tegen aan

Wat was en is het meest lastige in de omgang : 

Wat was en is het meest lastige in de omgang Dingen gedaan krijgen Slaap/waak situatie Ergens op tijd komen

Hoe ging en ga je er mee om? : 

Hoe ging en ga je er mee om? Ging er mee om Confrontatie aan gaan Boos worden Verwijten Irriteren Zelf maar gaan doen Ontevreden zijn Ga er mee om Bespreekbaar maken Niet te veel verwachten Proberen geduldig te zijn Informatie verzamelen Van me afschrijven Proberen in te leven Proberen irritatie los te laten

Kun je hem helpen naar jouw idee, wil je dat? : 

Kun je hem helpen naar jouw idee, wil je dat? Ja, ik kan Martijn tot op zekere hoogte helpen en ik wil dat ook graag. Maar! ergens diep in mij schreeuwt constant een stem: “Wie helpt mij! Ik kan dit niet alleen aan.”

Hoeveel last heb je er van, zit het je hoog? : 

Hoeveel last heb je er van, zit het je hoog? ADD is altijd aanwezig. Iedere dag word je er wel op de een of andere manier mee geconfronteerd. Er zijn dagen dat ik er veel last van heb en het me allemaal erg hoog zit. Andere dagen kan ik er goed mee omgaan. Mijn grootste angst is het moment waarop de dagen dat het hoog zit, de overhand gaan krijgen.

Hoe ga je er nu zelf mee om? : 

Hoe ga je er nu zelf mee om? Te weten dat het ADD is geeft rust. Ik kan dingen veel beter plaatsen en veel twijfel is weggenomen. Gelukkig kunnen we er samen goed over praten. Helaas kan ik niet zeggen dat ik er goed mee om kan gaan. Ik begrijp hoe het allemaal werkt, maar hoe er in het dagelijkse leven mee om te gaan vind ik erg moeilijk.

Hoe bepaalt het onze relatie? : 

Hoe bepaalt het onze relatie? ADD is letterlijk het gesprek van de dag bij ons. Het doet me pijn om Martijn depressief te zien en te horen dat hij geen doel in zijn leven heeft en niet kan vinden. De dagen dat hij lekker in zijn vel zit en vrolijk is, zijn de momenten die mij dierbaar zijn en waaraan ik veel plezier beleef en kracht door krijg.

De toekomst : 

De toekomst

Verwacht je verbetering voor je partner : 

Verwacht je verbetering voor je partner Ja. We kunnen nu dingen beter plaatsen doordat we weten wat er aan de hand is. Met behulp van medicatie en goede begeleiding kan Martijn leren hoe met de beperkingen om te gaan. Daardoor kunnen zijn sterke kanten beter tot uiting komen.

Waar staan jullie over 5 jaar? : 

Waar staan jullie over 5 jaar? Geen idee. Durf ik geen uitspraak over te doen. Het is een proces wat langzaam gaat. Wel wens ik dat Martijn weer een doel in zijn leven heeft gevonden en een leuke baan heeft. En hopelijk loopt er ook een kindje in ons huis rond.

authorStream Live Help