Para sa mga anak 2

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

8 Click

Slide 2: 

Anak...

Slide 3: 

kapag dumating na ang araw na makita mong ako'y matanda na..habaan mo ang iyong pasensya at unawain mo ako...

Slide 4: 

kung nagiging makalat akong kumain...o di na makapagbihis mag-isa...pagpasensyahan mo na. Naalala mo ba ang panahong ginugol ko para ituro ang lahat ng ito sa iyo?

Slide 5: 

At kapag kinakausap kita ay isang libo't isang beses paulit-ulit ang sinasabi ko...huwag kang mainis...makinig ka lang. Noong maliit ka, Isang libo't isang beses kitang ipinaghele hanggang sa makatulog ka....

Slide 6: 

kapag ayaw kong maligo, huwag mo naman akong sigawan o pagalitan... Natatandaan mo ba lahat ng kuwento at larong naimbento ko para mapaliguan lang kita...

Slide 7: 

Kapag nakita mo ang kamangmangan ko sa bagong teknolohiya...wag mo akong tignan ng may mapangutyang ngiti sa halip bigyan mo ako ng sapat na oras para mapag-aralan ito…

Slide 8: 

Tinuruan kita kung paano gawin ang napakaraming bagay...kumain ng mabuti...manamit ng maigi..kung paano harapin ang buhay...

Slide 9: 

At kapag dumating na ang panahon na nagiging makakalimutin na ako o biglang may di maalala habang nag-uusap tayo, sana bigyan mo ako ng ilang sandali para matandaan ito... kung di ko na maalala, wag kang mabahala dahil mas mahalaga pa sa pag-uusap natin ang malaman kong nandiyan ka na nakikinig sa akin...

Slide 10: 

Kapag ayaw kong kumain, huwag mo akong pilitin…alam ko kung kinakailangan kong kumain o hindi…

Slide 11: 

Kapag nanghihina na ang mga paa ko at di na mailakad…

Slide 12: 

…iabot mo sa akin ang kamay mo…gaya ng ginawa ko sa iyo nung una kang humakbang at nag-aaral pa lang lumakad…

Slide 13: 

At pagdating ng panahon na sabihin ko sa iyo na pagod na pagod na ako at ayaw ko nang mabuhay...wag kang magalit...maiintindihan mo rin ako...

Slide 14: 

Sana maintindihan mo na ang mga taong inilagi ko sa mundo ay hindi ibinuhay kundi ipinagbaka…

Slide 15: 

Darating din ang araw na sa kabila ng mga pagkukulang at pagkakamali ko...maiisip mo na lagi kong hinangad ang pinakamabuti para sa'yo at sinubukan kong ihanda ang landas na tatahakin mo...

Slide 16: 

Di ka dapat malungkot, magalit o isiping pabigat ako kapag nakikita mo ako, Huwag kang aalis sa tabi ko. Sana, intindihin at tulungan mo ako tulad ng ginawa ko nung dumating ka sa buhay ko...

Slide 17: 

alalayan mo ako...samahan mo ako sa dapit-hapon ng buhay ko ng may pagtitiyaga at pag-ibig. Susuklian kita ng ngiti at ng pagmamahal ko sa yo...

Slide 18: 

Mahal na mahal kita anak… Itay/Inay

Slide 19: 

8 To end the music and to go out.

authorStream Live Help