Casa Milà (Gaudí)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Casa Milà (Gaudí). 2013

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

CASA MILÀ

PowerPoint Presentation:

NOM: Casa Milà (o La Pedrera) AUTOR: Antoni Gaudí (1852-1926) CRONOLOGIA: 1907-1910 ESTIL: Modernisme MATERIALS: pedra, ferro, maó, ceràmica SISTEMA CONSTRUCTIU: amb materials nous TIPOLOGIA: civil (habitatge) LOCALITZACIÓ: Barcelona DESCRIPCIÓ 1. IDENTIFICACIÓ 1.1. Dades generals

PowerPoint Presentation:

Nascut a Reus el 1852, Gaudi va estudiar a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, on es va impregnar del corrent neomedievalista que s'hi respirava. L’inici de la seva obra pertany a aquest moviment. Si bé a poc a poc va emprendre un camí personal que va desenvolupar en el modernisme, un llenguatge innovador gràcies al qual és internacionalment conegut, amb obres com Casa Batlló , la cripta de la colònia Güell , el Park Güell , la Pedrera , la Sagrada Família , la casa Botines de Lleó, el Capricho de Santander, etc. 1.2. Antoni Gaudí ( 1852-1926 )

PowerPoint Presentation:

Casa Batlló

PowerPoint Presentation:

Cripta de la colònia Güell

PowerPoint Presentation:

Park Güell

PowerPoint Presentation:

Sagrada Família Catedral de Burgos (segle XIII)

PowerPoint Presentation:

Casa Botines, Lleó

PowerPoint Presentation:

El Capricho, Santander

PowerPoint Presentation:

1.3. Context històric Catalunya va viure l'últim terç del XIX una gran renovació cultural, reflectida sobretot en la literatura, la música, les arts plàstiques i l'arquitectura. Tot plegat formava part de la Renaixença, que va fer ressorgir els valors catalans, juntament al creixement de Barcelona per la indústria i el comerç L'aparició del catalanisme polític fomentà un nacionalisme que s'estengué a tots els àmbits. El 1888 Barcelona organitzà la primera Exposició Universal d'Espanya. L'Ajuntament va emprendre grans transformacions urbanístiques que varen convertir Barcelona en una gran ciutat europea.

PowerPoint Presentation:

Els anys de construcció de la casa Milà es va produir a Barcelona una crisi que va afectar a la situació política general i a la societat catalana en particular: Setmana Tràgica, 1909.

PowerPoint Presentation:

Barcelona va créixer en població i extensió, sobre tot a començament del segle XX. L'aprovació del pla urbanístic de Cerdà (1859) unia el nucli antic de la ciutat amb els municipis dels voltants. Així va néixer el passeig de Gràcia que anava del casc antic al municipi de Gràcia. Aquest passeig es convertí en la principal arteria de la ciutat, triada per la burgesia per construir-hi les seves residències. Aquesta via el 1905 ja estava pavimentada i il·luminada i hi varen començar a circular els principals mitjans de transport.

PowerPoint Presentation:

Pere Milà era un important home de negocis de la burgesia catalana. Juntament amb la seva dona, Roser Segimon, encarregaren a Gaudí que projectés la seva casa en un terreny que havien comprat en una cantonada del passeig de Gràcia. El Sr. Milà havia quedat enlluernat per l'obra que Gaudí estava fent a la Casa Batlló .

PowerPoint Presentation:

DOMÈNECH I MONTANER: Casa Lleó Morera , 1902 PUIG I CADAFALCH: Casa Amatller , 1898-1900 GAUDÍ: Casa Batlló ,1877

PowerPoint Presentation:

El Modernisme és un moviment cultural que es produeix a Europa a finals del segle XIX i principis del XX. Malgrat que aquest moviment cultural de recerca de noves formes i expressions afecta a totes les manifestacions de l'art i el pensament, és en l'arquitectura i les arts plàstiques on es mostra amb ple sentit. Com a trets generals de l'arquitectura modernista podem definir: la modernització de les tècniques de construcció (ús del ferro I d'elements prefabricats), al mateix temps que conserva elements tradicionals, el predomini de la corba sobre la recta, l'asimetria i el dinamisme de les formes, el detallisme de la decoració i l'ús freqüent de motius vegetals, la integració en l'edifici de totes les arts plàstiques. 2.4. Estil: Modernisme AMIGÓ: Casa Pavillard (Badalona) 1888-1920

PowerPoint Presentation:

Arquitectes modernistes destacats: Gaudí , Domènech i Montaner , Puig i Cadafalch , Horta (Bèlgica) i Wagner (Àustria) DOMÈNECH I MONTANER: Palau de la Música Catalana , 1905-1908) GAUDÍ: Casa Batlló ,1877 PUIG I CADAFALCH: Casa Amatller , 1898-1900 HORTA: Casa Tassel , 1892-1893 WAGNER: Casa Majòlica , 1899

PowerPoint Presentation:

2. ANÀLISI FORMAL La casa Milà constitueix la darrera de les obres que Gaudí realitzaria abans de dedicar-se exclusivament al treball en el temple de la Sagrada Família i, en conseqüència, recull tota l’experiència tècnica acumulada per l’arquitecte en la realització de cases de veïns de l’Eixample, alhora que expressa la seva llibertat creativa. A més en l’obra de la casa Milà arribaren al seu punt àlgid les propostes innovadores de Gaudí, que s’anticipà a un seguit de plantejaments que posteriorment esdevindrien usuals, com ara la coberta-espectacle, la façana sense pràcticament funció de suport o la planta lliure. L'edifici és format per dues cases adossades amb accés independent i s'organitza al voltant de dos patis que proporcionen aire i llum als diferents espais interiors. 

PowerPoint Presentation:

2. ANÀLISI FORMAL 2.1. Elements de suport i suportats Els materials bàsics emprats en la construcció són el ferro, el maó, la pedra i la ceràmica. L’estructura de l'edifici és bàsicament de ferro, tot i que els pilars combinen materials com el maó i la pedra. El material de la façana és la pedra de Vilafranca del Penedès i del Garraf. Les baranes dels balcons són de ferro forjat.

PowerPoint Presentation:

El sistema de construcció és d’una gran complexitat estructural, ja que no té murs de càrrega, sinó que tot l’edifici s’aguanta sobre les columnes de pedra o de maó i un entramat metàl·lic. Desapareix, també, el concepte de façana a l’estil tradicional.

PowerPoint Presentation:

El sistema de construcció és d’una gran complexitat estructural, ja que no té murs de càrrega, sinó que tot l’edifici s’aguanta sobre les columnes de pedra o de maó i un entramat metàl·lic. Desapareix, també, el concepte de façana a l’estil tradicional.

PowerPoint Presentation:

Té una estructura de pilars de pedra i totxo i d’una trama de jàsseres i biguetes de ferro que s’anticipa a la planta lliure. Així, va poder eliminar els murs de càrrega i distribuir l’immoble amb molta més llibertat, i construir una façana autoportant que es connecta a l’estructura de bigues i pilars mitjançant tirants de ferro, per la qual cosa pot ser molt més lleugera, tenir més obertures i accentuar les formes ondulants de la seva superfície.

PowerPoint Presentation:

A les golfes, per no augmentar el pes de l’edifici, utilitza 270 arcs que adopten la forma catenària de maó de pla.

PowerPoint Presentation:

2.2. Espai interior La Casa Milà té la forma del xamfrà i s’articula al voltant de dos patis. L’edifici té nou nivells: un soterrani, una planta baixa, un entresòl, la planta principal (o noble), quatre pisos superiors i unes golfes. A. Nivells

PowerPoint Presentation:

2.2. Espai interior Els soterranis estaven concebuts com a cavallerisses i magatzems; però els automòbils començaven a desplaçar els cotxes de cavalls, i els soterranis foren habilitats com a garatges. Les plantes són diferents, la distribució dels pisos canvia i la seva configuració és diversa. A. Nivells

PowerPoint Presentation:

2.2. Espai interior Els soterranis estaven concebuts com a cavallerisses i magatzems; però els automòbils començaven a desplaçar els cotxes de cavalls, i els soterranis foren habilitats com a garatges. Les plantes són diferents, la distribució dels pisos canvia i la seva configuració és diversa. La golfa és el casquet que protegeix l’immoble de la intempèrie i alhora li dóna un acabat atípic. Seguint la tradició de la golfa catalana, pròpia de les masies i les cases pairals, Gaudí situa un espai de protecció de l’edifici, una cambra aïllant (protegeix tant de la calor a l’estiu com del fred a l’hivern) i, en lloc de construir-la amb parets i bigues, aplicà els seus arcs. A. Nivells

PowerPoint Presentation:

2.2. Espai interior Els soterranis estaven concebuts com a cavallerisses i magatzems; però els automòbils començaven a desplaçar els cotxes de cavalls, i els soterranis foren habilitats com a garatges. Les plantes són diferents, la distribució dels pisos canvia i la seva configuració és diversa. La golfa és el casquet que protegeix l’immoble de la intempèrie i alhora li dóna un acabat atípic. Seguint la tradició de la golfa catalana, pròpia de les masies i les cases pairals, Gaudí situa un espai de protecció de l’edifici, una cambra aïllant (protegeix tant de la calor a l’estiu com del fred a l’hivern) i, en lloc de construir-la amb parets i bigues, aplicà els seus arcs. El terrat és construït sobre les golfes de diferents alçades i això es tradueix en petites terrasses unides per escales. Gaudí hi va fer tres tipus de construccions: els badalots (6), o part superior de les caixes d’escala, les torres de ventilació (2) i les xemeneies (7). A. Nivells badalots badalot xemeneia torre de ventilació

PowerPoint Presentation:

B. Planta Gràcies als sistemes de suport de l’edifici (pilars i jàsseres) es pot parlar d’una planta lliure que permet una distribució lliure dels envans i les obertures en funció de les necessitats. Tots els apartaments eren diferents i irregulars, de manera que, per exemple, els mobles havien de ser creats específicament a mà.

PowerPoint Presentation:

C. Decoració

PowerPoint Presentation:

La profusa decoració interior segueix una línia modernista, amb estucs als sostres, panys amb motius florals... Gaudí va encarregar a dos pintors, Iu Pasqual i Aleix Clapés, que decoressin les parets dels patis interiors amb formes vegetals i naturals.

PowerPoint Presentation:

D. Il·luminació La façana i la planta lliures de parets de càrrega fan possibles unes bones obertures exteriors per a l'entrada de llum Els celoberts, de grans dimensions, contribueixen a la il·luminació interior de totes les plantes.

PowerPoint Presentation:

A. Façana ondulant La línia corba domina l'espectacular façana de la Casa Milà . Cada pis està separat per una ondulació que recorre la façana i que li confereix una marcada horitzontalitat. Les finestres i les balconades també segueixen l'estil curvilini. 2.3. Espai exterior

PowerPoint Presentation:

L’aparença exterior és de moviment, d'onades del mar, de muntanya de pedra. Per reduir l’efecte pesant de la pedra, el color que predomina és la pedra blanca que contrasta amb el ferro forjat negre. S'inspira en formes naturals, les baranes són branques i arbres. Hi predominen les formes corbes. La façana no és simètrica.

PowerPoint Presentation:

B. Integració urbanística La seva innovadora façana principal, situada justament en la confluència de dos carrers –passeig de Gràcia i carrer Provença-, permet a l'edifici aprofitar tota l'amplada dels xamfrà i gaudir alhora de les àmplies perspectives visuals del passeig.

PowerPoint Presentation:

3. INTERPRETACIÓ La Casa Milà va ser encarregada a Gaudí per Roser Segimon de Milà l'any 1906. L'edifici va ser projectat per poder allotjar un aparcament de carruatges i cotxes al soterrani, botigues a l'entresòl, el domicili particular dels propietaris a la planta noble, quatre pisos amb habitatges de lloguer, i un àtic o golfes amb terrat de diferents nivells que destaca per la seva originalitat. La Casa Milà és també anomenada popularment la Pedrera , ja que les seves pedres foren tallades en un solar que hi havia davant del mateix edifici. 3.1. Contingut i significació

PowerPoint Presentation:

La sinuositat de la façana fa pensar que la Pedrera ha estat modelada en argila; tanmateix, la composició de pedra i la seva talla granulada li atorguen una consistència comparable a la de determinades formes geològiques. Capadòcia (Turquia)

PowerPoint Presentation:

Tot i que actualment és difícil detectar-ho, la Casa Milà respon a la profunda religiositat del seu autor. El projecte inicial contemplava la disposició, al capdamunt de l'edifici, d'un gran conjunt escultòric dedicat a la Mare de Déu de Gràcia, de manera que l'edifici era una enorme base de pedra. SOTOO: projecte Mare de Déu de Gràcia , 2010

PowerPoint Presentation:

La seva funció original era exclusivament residencial . Encara avui es conserven alguns apartaments originals, amb el mobiliari dissenyat per l'arquitecte. 3.2. Funció

PowerPoint Presentation:

4.VALORACIÓ L’obra de Gaudí és original. El valor de la seva obra l’incrementa el fet que la va fer pràcticament sol, desconnectat de les avantguardes artístiques. Actualment el món de Gaudí és admirat per tots els arquitectes contemporanis, que n'aprecien la relació entre tècnica, estètica, funció i espai.

PowerPoint Presentation:

La riquesa palesa en tots els detalls, la importància donada a cada bloc de pedra, les evocacions oníriques de les xemeneies i l'audàcia constructiva la converteixen en un dels referents fonamentals de l'arquitectura moderna.

PowerPoint Presentation:

Models i influències La Pedrera és producte de la gran llibertat creativa de Gaudí. L'enorme influència que en l'arquitecte exerceixen les formes de la natura és evident, per exemple, en el fet que les formes capricioses dels penyats de Montserrat siguin el referent de l'ondulació dels murs de la façana.

PowerPoint Presentation:

Exemple d'arquitectura moderna, la Casa Milà no va oblidar la funcionalitat, i va aportar un sistema innovador d'ascensors. Igualment, es va avançar a la idea de planta lliure, i és per això que va utilitzar pilars en lloc de murs de càrrega en l'estructura. Finalment, el tractament escultòric de la pedra ha estat antecedent de l'arquitectura expressionista alemanya d'Erich Mendelsohn I Bruno Taüt. MENDELSOHN: Torre Einstein , 1920 TAÜT: Pavelló de Cristall , 1914 Models i influències

PowerPoint Presentation:

http://www.panorama.cat/pr/bcn/pedrera.html# http://art2nbatxillerat.blogspot.com.es/2012/05/la-casa-mila-la-pedrera1906-1910-antoni.html http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/LaPedrera.pdf http://www.gaudidesigner.com/uk/index.html

authorStream Live Help