L'escultura grega

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

L'escultura grega 2013

Comments

Presentation Transcript

ESCULTURA GREGA:

ESCULTURA GREGA

PowerPoint Presentation:

1. LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA Marc geogràfic : península Balcànica : península de l’Àtica ( Atenes ) i península del Peloponès ( Corint i Esparta), costa occidental d’Àsia Menor ( Milet ) illes del mar Egeu . També els territoris mediterranis colonitzats pels grecs : s ud d’Itàlia i Sicília ( Magna Grècia ), i el litoral mediterrani : França ( Massàlia ), Catalunya ( Empúries ).

PowerPoint Presentation:

2. CONTEXT HISTÒRIC El seu relleu és muntanyós, amb valls estretes de difícil comunicació entre elles i costes extenses i retallades. El clima és mediterrani amb estius càlids i secs. La manca de rius va fer que es desenvolupés una agricultura de tipus mediterrani (cereal, vinya i olivera). Condicionats per la pobresa del seu país, els grecs es llançaren al comerç marítim: colonitzacions. Aquest medi geogràfic va afavorir l'individualisme i la fragmentació política de Grècia: cada illa i cada vall formaven un estat independent, una polis.

PowerPoint Presentation:

2. CONTEXT HISTÒRIC La història de l'antiga Grècia es divideix en tres etapes : La Grècia arcaica ( segles VII i VI a.n.e .) S'organitzen les polis que tenien un govern aristocràtic ( poder en mans dels rics terratinents ). Comencen les colonitzacions per la costa nord del Mediterrani i per la costa del mar Negre . També daten d'aquesta època les primeres olimpíades (776 a.n.e .), l'aparició del pensament racional (Tales de Milet ) i les primeres formulacions matemàtiques ( Pitàgores ). Es comencen a establir els ordres arquitectònics . La Grècia clàssica ( segles V i IV a.n.e .) A partir del 510 a.n.e . Atenes introdueix la democràcia ( els ciutadans governen la polis). És l'època de l'esplendor d'Atenes sobretot entre el 443 i el 429 a.n.e . ( Pèricles ). Els grecs van guanyar les guerres mèdiques contra els perses . Els grans filòsofs grecs són d'aquesta època ( Sòcrates , Plató , Aristòtil ), també alguns grans científics ( Hipòcrates , metge ), dramaturgs , etc. El període clàssic acaba després d'un seguit de tensions i lluites ( guerra del Peloponès ) quan s'imposa Macedònia un regne del nord . L'any 336 a.n.e . Filip de Macedònia i el seu fill Alexandre unifiquen l'espai hel·lènic . La Grècia hel·lenística ( segles III-I a.n.e .) A la mort d'Alexandre el Gran (323 a.n.e .) apareixen els regnes hel·lenístics . El 148 a.n.e . Grècia és conquerida pels romans:conquesta d'Egipte per part del romans el 31 a.n.e . Va ser l'etapa d'or de la ciència grega : Euclides , Arquímedes i Eratòstenes entre d'altres . L'art grec rep influències d'Orient i apareixen escoles diferents .

PowerPoint Presentation:

3. ETAPES DE L’ART GREC Arcaic (segle VII-475 a.C.) Es fixen els estils arquitectònics i s’inicia l’evolució estilística . Clàssic (475-323 a.C .) Entre la fi de les Guerres M èdiques i la mort d ’Alexandre el Gran. Moment de màxima esplendor artística grega . Es pot subdividir en: primer classicisme ( segle V a.C .) i segon classicime ( segle IV a.C .) Hel·lenístic (323-31 a.C.) Grècia exporta el seu art als regnes orientals formats després de la mort d’Alexandre el Gran, fins que és c onquerida per Roma

PowerPoint Presentation:

4. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ART GREC ANTROPOCENTRISME. Art humanitzat, fet a la mesura de l’ésser humà, deixant de banda el monumentalisme dels estils orientals anteriors. Dimensió humana: L’ésser humà és la mesura de totes les coses ( Protàgores ), recerca bellesa, cànon ... HARMONIA. Art estètic que cerca la bellesa a partir de l’harmonia i la proporcionalitat, en relació a l’ésser humà. Matemàtiques. NATURALISME. Art naturalista que busca la representació de la natura i de l’ésser humà dins ella, encara que normalment de forma idealitzada .

PowerPoint Presentation:

4. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ART GREC ANTROPOCENTRISME. Art humanitzat, fet a la mesura de l’ésser humà, deixant de banda el monumentalisme dels estils orientals anteriors. Dimensió humana: L’ésser humà és la mesura de totes les coses ( Protàgores ), recerca bellesa, cànon ... HARMONIA. Art estètic que cerca la bellesa a partir de l’harmonia i la proporcionalitat, en relació a l’ésser humà. NATURALISME. Art naturalista que busca la representació de la natura i de l’ésser humà dins ella, encara que normalment de forma idealitzada . RACIONALISME . La seva filosofia és racional, es basa en conceptes com ésser humà, natura, raó, harmonia i bellesa. Tenen pensament racionalista a partir del discurs lògic, al marge de la mitologia (ciència, filosofia ...). PÚBLIC. Art per gaudir com a ciutadà de la polis, per a ser contemplat. És un art profundament públic i “civilitzat”, tant les representacions o edificis civils com les manifestacions religioses tenen un caràcter públic (atletes, processons ...). EQUILIBRI. És un art que defuig de la passió, teatralitat i patetisme orientals (excepte en època hel·lenística). RELIGIOSITAT. Importància de la relació amb els déus. Importància dels grans santuaris. Mitologia.

PowerPoint Presentation:

5. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ESCULTURA GREGA MATERIALS . Marbre (talla) i bronze (cera perduda o fosa), encara que també s’utilitzava pedra calcària, fusta, or i ivori. POLICLET (430 a.C .): Dorífor PITÀGORES DE REGGIO (478-474 a.C .): Auriga de Delfos ? (500-480 a.C .): Guerrer del temple d’Afaia ( Egina ) FÍDIES (430 a.C .): Atena (reproducció

PowerPoint Presentation:

5. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ESCULTURA GREGA TIPOLOGIES relleu (decoració de frisos i mètopes en temples i altars ) escultura exempta o d’embalum rodó ?(segle V a.C .): mètopes del Partenó POLICLET (460 a.C .): Discòfor del Museo del Prado

PowerPoint Presentation:

5. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ESCULTURA GREGA Escultura antropomòrfica : es representen figures humanes (fins i tot els déus tenen forma humana ), buscant un ideal de perfecció que combina bellesa física i equilibri espiritual. FÍDIES (443-438 a.C .): f ris del Partenó Assemblea de déus

PowerPoint Presentation:

5. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ESCULTURA GREGA ?(2500a.C.): Triada de Micerí ? (510 a.C .): Koúros d’Anavyssos Partint de la influència oriental (egípcia sobretot) i el seu estatisme, evolucionen cap a una escultura que busca el moviment , el naturalisme , l’ expressivitat i un realisme idealitzat . POLICLET (430 a.C .): Dorífor SCOPAS (segle IV a.C .): Mènade

PowerPoint Presentation:

5. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ESCULTURA GREGA LISIP (335 a.C .): Apoxiomenos L’escultura grega busca la bellesa proporcionada del cos humà (cànons), l’harmonia ( expressió idealitzada que conjuga cos i ment), l’equilibri ( c ontrapposto ) i la perfecció. POLICLET (430 a.C .): Dorífor

PowerPoint Presentation:

5. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ESCULTURA GREGA APOLONIO DE TRALLES (130 a.C .): Toro Farnesio Especial preocupació per la representació del moviment i el volum: contingut, seré i equilibrat en el període clàssic i, exagerat i expressiu en l’hel·lenístic. POLICLET (430 a.C .): Dorífor

PowerPoint Presentation:

5. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ESCULTURA GREGA ?(500 a.C .): Kóre del peple ? (510a.C.): Kóre de l’himation Les escultures originals estaven policromades .

PowerPoint Presentation:

5. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ESCULTURA GREGA L’escultura grega presenta unes característiques unitàries (excepte en època hel·lenística). Grec arcaic Grec clàssic Grec hel·lenístic

PowerPoint Presentation:

5. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ESCULTURA GREGA ?(510 a.C .): Koúros d’Anavyssos Els escultors passen de ser artesans a tenir una consideració social important ( signen les obres). LISIP (335 a.C .): Apoxiomenos MIRON (455 a.C .): Discòbol

PowerPoint Presentation:

5. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ESCULTURA GREGA MIRÓ (480-460 a.C .): Discòbol del Museo Nazionale Romano La majoria d’escultures gregues ens han arribat per còpies romanes , no conservem els originals. MIRÓ (480-460 a.C .): Discòbol del British Museum MIRÓ (480-460 a.C .): Discòbol del Museo Vaticano

PowerPoint Presentation:

5. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ESCULTURA GREGA Distingim una etapa prèvia (geomètrica) i els següents períodes: Arcaic Sever Primer classicisme Segon classicisme, post-clàssic o classicisme tardà i Hel·lenístic

ESCULTURA ARCAICA: els kouroi:

ESCULTURA ARCAICA: els kouroi Kouros : figura masculina Frontalitat, simetria i rigidesa Braços estirats, enganxats al cos, punys tancats Espatlles altes i horitzontals Cama esquerra més avançada Cos nu Expressió del rostre “somriure arcaic”, ulls ametllats Cabell llarg i pentinat tipic

ESCULTURA ARCAICA: les korai:

Koré: figura femenina (representa una noia al servei del temple). se les. Es representen vestides L’anatomia es manifesta a través de la roba Preocupació pels detalls i plecs del vestit Cabells llargs amb rínxols geomètrics Expressió del rostre “somriure arcaic”, ulls ametllats Presenten ofrenes ESCULTURA ARCAICA: les korai

PowerPoint Presentation:

El nom deriva de la severitat (expressions més serioses, sense “somriure arcaic”) i de la sobrietat de l’estil, és a dir, major intenció expressiva (rostre ), però amb una austera forma externa . Varietat de temes (atletes , aurigues, herois, déus) i de materials (predomini de marbre i bronze ). Major naturalisme (posició i proporcions del cos), expressió del rostre i estudi de l’anatomia (pèrdua de l’esquematisme), sense perdre la idealització . Expressió de reflexiva serenitat als rostres . ESTIL SEVER (500-450 a.C.) EXEMPLE: PITÀGORES DE REGGIO (478-474 a.C .): Auriga de Delfos ? (460 a.C .): Zeus (cap Artemision )

PowerPoint Presentation:

Evita la simetria i la frontalitat: contrapposto ( Policlet ). Cerca la proporció ideal: cànon ( Policlet ). Totes les parts del cos guarden una relació matemàtica. Manté una expressió serena. Representa una anatomia perfecta. Idealització. Cerca el dinamisme i el moviment. Representa atletes nus. Utilitza el bronze i el marbre. ESTIL CLASSIC: primer classicisme ( segle V a.C.) MIRÓ (460 a.C .): Discòbol POLICLET (430 a.C .): Dorífor FÍDIES (443-438 a.C .): f ris del Partenó Panatenees

PowerPoint Presentation:

Anatomia perfecta, proporcionada harmònica i sensual. Corba praxiteliana : el cos es desplaça de l’eix vertical donant sensació d’equilibri entre moviment i repòs. Rostre més naturalista: mostra sentiments. Naturalisme: rostres individualitzats. Cànon més allargat. ESTIL CLASSIC: segon classicisme ( segle IV a.C.) PRAXITELES (343 a.C .): Hermes amb Dionís infant LISIP (335 a.C .): Apoxiomenos

PowerPoint Presentation:

Es perden les proporcions a escala humana del classicisme, substituïdes pel colossalisme. Grups escultòrics. Composició complexes (piramidals ...). Màxima expressió de moviment, contorsió dels cossos, musculatura en tensió ... Màxima expressió dels sentiments. Representació de persones grans, nens, dones, ... Provoquen sensacions en l’espectador. Els artistes es recreen en el seu art, busques reptes tècnics. ESTIL HEL·LENÍSTIC ( segle IV a.C.) AGESANDRE i fills (segle I a.C .): Laocoont i els seus fills

PowerPoint Presentation:

Època arcaica (S.VII-V aC ) Figura humana més gran , detallisme . Dues fases : Figures negres sobre fons vermell ( àtica ) Escenes mitològiques homèriques . Figures vermelles sobre fons negre Escenes més quotidianes . Més realisme i detall . È poca clàssica ( segle V aC ) Dominen figures vermelles sobre f ons negre . La figura ocupa tot l’espai . Complexitat . Expressivitat . Ceràmica: el testimoni pictòric Conservades poques mostres de pintura, però compensat per les nombroses mostres de ceràmica pintada. Tres etapes en la seva evolució: Estil geomètric (S.X-VIII aC ) Formes micèniques enriquides amb sanefes geomètriques dinàmiques . A partir del segle VIII aC , comença a aparèixer la figura humana esquematitzada .

PowerPoint Presentation:

Època arcaica (S.VII-V aC ) Figures negres sobre fons vermell ( àtica ) Figures vermelles sobre fons negre È poca clàssica ( segle V aC ) Ceràmica: el testimoni pictòric Conservades poques mostres de pintura, però compensat per les nombroses mostres de ceràmica pintada. Tres etapes en la seva evolució: Estil geomètric (S.X-VIII aC )

authorStream Live Help