SLUŽBA REČI

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

(Kad preuzmete prezentaciju tehnickih problema, koji se javljaju u prelistavanju na sajtu, nema.)

Comments

Presentation Transcript

SLUŽBA REČI:

SLUŽBA REČI gramatika 4. razred

VRSTE REČI:

VRSTE REČI PROMENLJIVE IMENICE GLAGOLI PRIDEVI ZAMENICE BROJEVI NEPROMENLJIVE PRILOZI PREDLOZI UZVICI VEZNICI REČCE

REČENICA:

REČENICA Šta je rečenica ? Rečenica je skup reči koji ima određeno značenje . Takođe , gramatika srpskog jezika veli i da je rečenica izgovorena , odnosno napisana misao .

REČENIČNI DELOVI:

REČENIČNI DELOVI Svaka rečenica ima i svoje delove . A u okviru tih delova se razlikuju oni koji su zavisni i oni koji su nezavisni . Nezavisni (glavni) delovi svake rečenice su: subjekat predikat Zavisni delovi rečenice su: objekat atribut priloške (glagolske) odredbe

SLUŽBA REČI:

SLUŽBA REČI Kako se određuje služba reči u rečenici ? Služba reči u rečenici se određuje na osnovu pitanja koja su vezana za svaki pojedinačni rečenični deo .

SUBJEKAT:

SUBJEKAT KO RADI ? O KOME SE GOVORI ? Subjekat je glavni deo svake rečenice i njegova služba u rečenici jeste da kaže ko vrši radnju ili o kome (o čemu ) se govori u rečenici . Subjekat oz n ačava ono što se u rečenici kazuje predikatom , to jest: vršioca radnje , nosioca stanja ili uzročnika zbivanja . Službu subjekta najčešće obavljaju sledeće vrste reči : imenice zamenice

SUBJEKAT:

SUBJEKAT 1. Zoran se zaposlio . 2. Jovan i Milan su drugovi još od detinjstva . 3. Ona je rekla da će kasniti . 4. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem. Hajde da odredimo subjekat u sledećim rečenicama. Ne zaboravite pitanja kojima određujemo subjekat: KO RADI? O KOME SE GOVORI?

PREDIKAT:

PREDIKAT Predikat je, uz subjekat glavni deo rečenice i njegova služba u rečenici je da pokaže radnju , stanje ili zbivanje . Predikat može biti imenski i glagolski . V rst e reči koje mogu biti u službi predikata su : glagoli , i menice , zamenice , pridevi , prilozi i brojevi. ŠTA RADI SUBJEKAT ? ŠTA SE O SUBJEKTU GOVORI?

PREDIKAT:

PREDIKAT 1. Baka Mara okopava cveće. 2. Zoran se zaposlio . 3 . Jovan i Milan su najbolji drugovi . 4 . Jana je odličan učenik . Hajde da odredimo predikat u sledećim rečenicama. Ne zaboravite pitanja kojima određujemo predikat: ŠTA RADI SUBJEKAT? Š TA SE O SUBJEKTU GOVORI?

OBJEKAT:

OBJEKAT NA KOME (ČEMU) SE VRŠI RADNJA ? U VEZI SA KIM (ČIM) SE VRŠI RADNJA ? Objekat je g lagolsk i dodatak odredba čija je služba u rečenici da pokaže predmet na kojem se vrši radnja ili u vezi sa koj i m se vrši radnja . Vrsta reči koja se može naći u službi objekta u rečenici su u najvećem broju slučajeva : imenice ili zamenice .

OBJEKAT:

OBJEKAT 1. Baka Mara okopava cveće. 2. Marko je juče kupio knjigu. 3 . Celo jutro maštam o izletu. 4 . Stalno mislim na tebe . Hajde da odredimo objekat u sledećim rečenicama. Ne zaboravite pitanja kojima određujemo objekat: NA KOME (ČEMU) SE VRŠI RADNJA? U VEZI SA KIM (ČIM) SE VRŠI RADNJA?

Slide 12:

PRILOŠKE (GLAGOLSKE) ODREDBE K ADA? GDE? KAKO? SE VRŠI RADNJA Glagolsk i dodaci kojima se kazuje : vreme , mesto ili način vršenja radnje koja je iskazana predikatom , gramatika srpskog jezika naziva priloškim odredbama . Vrsta reči koja u rečenici vrši službu priloških odredbi za vreme, mesto ili način su u većini slučajeva prilozi , ali mogu biti i imenice sa ili bez predloga .

PRILOŠKE ODREDBE:

PRILOŠKE ODREDBE 1. Danas imam test iz matematike. 2. Nadina tetka živi u Novom Sadu. 3 . Otišao je brzo svojoj kući. 4 . Od jutros baka u bašti vredno radi. Hajde da odredimo priloške odredbeu sledećim rečenicama. Ne zaboravite pitanja kojima određujemo priloške odredbe: KADA? GDE? KAKO? SE VRŠI RADNJA.

ATRIBUT:

ATRIBUT A tribut je dodatak imenici koji je bliže opisuje , kazujući njene osobine , pripadnost ili određujući njenu količinu . Vrsta reči čija je služba u rečenici atribut su uglavnom : pridevi , ali mogu biti i imenice, zamenice ili brojevi . KAKAV ? ČIJI? OD ČEGA JE?

ATRIBUT:

ATRIBUT 1. Marljiv učenik redovno uči. 2. Maja i Marko su pili sok od višnje. 3 . Moja mama je učiteljica . 4 . Dve najbolje drugarice su se posvađale. Hajde da odredimo atribute u sledećim rečenicama. Ne zaboravite pitanja kojima određujemo atribute: KAKAV? ČIJI? OD ČEGA JE?

PONOVILI SMO SLUŽBU REČI U REČENICI. HAJDE NA NAUČIMO NEŠTO NOVO!:

PONOVILI SMO SLUŽBU REČI U REČENICI. HAJDE NA NAUČIMO NEŠTO NOVO!

Hajde da pravimo rečenicu!:

Hajde da p ravimo rečenicu ! Zadata reč : o blaci

Slide 18:

Najpre ćemo sastaviti prostu neproširenu rečenicu sa glavnim rečeničnim delovima - subjektom i predikatom. Oblaci su plovili . subjekat predikat

Slide 19:

Kakvi ? Kako? Gde ? (atribut) (priloška odredba za (priloška odredba za način) mesto) Oblaci su plovili. Proširimo ovu rečenicu rečima koje će nam reći KAKVI su oblaci ( atribut ), KAKO su plovili ( priloška odredba za način) i GDE su plovili ( priloška odredba za mesto ). Beli oblaci brzo su plovili nebom .

Slide 20:

Beli oblaci brzo su plovili nebom. Reči u rečenici se grupišu oko njenih glavnih delova - subjekta i predikata , dopunjavajući ih . Uz subjekat stoji a tribut , a oko predikata , objekat i priloške odredbe za vreme , mesto i način . (atribut) ( subjekat ) (priloška odredba ( predikat ) (priloška odredba za način) za mesto)

Subjekatski i predikatski skup reči:

Beli oblaci brzo su plovili nebom . subjekatski skup predikatski skup PROSTA PROŠIRENA REČENICA Subjekatski i predikatski skup reči

Slide 22:

Reči koje dopunjavaju subjekat zajedno sa subjektom čine subjekatski skup reči . Beli oblaci Reči koje dopunjavaju predikat zajedno sa predikatom čine predikatski skup reči . brzo su plovili nebom Prosta proširena rečenica sastoji se od dva rečenična dela : subjekatskog i predikatskog skupa .

Subjekatski i predikatski skup reči:

Plavokosa devojčica je veselo otrčala jutros u školu . (subjekatski skup) (predikatski skup) Onu veliku sliku je naslikao poznati slikar Paja Jovanović . (predikatski skup) (subjekatski skup) Njegova majka često pravi ukusne kolačiće . (subjekatski (predikatski skup) skup) Subjekatski i predikatski skup reči Podvuci i obeleži skupove reči u rečenicama :

Slide 24:

HVALA NA PAŽNJI! Ako želiš proveri svoje znanje.

authorStream Live Help