Yeni Microsoft Office PowerPoint Sunusu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

MADDEYİ TANIYALIM:

MADDEYİ TANIYALIM

PowerPoint Presentation:

MADDE NEDİR? Uzayda yer kaplayan, beş duyu organı ile algıladığımız, kütlesi ve hacmi olan her şey birer Madde dir. Renk, ısı, ışık, ses ve koku madde değildirler.

PowerPoint Presentation:

MADDENİN NİTELEME ÖZELLİKLERİ Bizler maddeleri duyu organlarımızla tanır ve niteleriz. Maddeyi nitelendirirken şu kavramları kullanırız Saydam: Işığı geçiren maddelere denir. (cam, hava gibi.). Opak: Işığı geçirmeyen maddelere denir. (taş, duvar gibi.)

PowerPoint Presentation:

Opak: Işığı geçirmeyen maddelere denir. (taş, duvar gibi.) Parlak: Işığı yansıtan maddelere denir. (pırlanta, ayna gibi.)

PowerPoint Presentation:

ert: kolayca şekil verilemeyen maddelere denir. (taş, tahta gibi.) Yumuşak: Kolayca şekil verilebilen maddelere denir. (pamuk, hamur, sünger gibi.) Esnek: Kolaylıkla bükülüp tekrar eski haline dönebilen maddelerdi. (sünger, yay gibi.) Berk: Esnek olmayan maddelere denir. (tahta, toplu iğne gibi.) Suyu Geçiren: Bazı maddeler suyu çekerek geçirirler. (pamuk, yün gibi) Suyu Geçirmeyen: Bazı maddeler suyun çekmez ve geçirmezler. (şemsiye, plastik gibi) Suda Yüzen: Bazı maddeler su içerisinde yüzer. (zeytinyağı, talaş gibi) Suda Batan: Bazı maddeler su içersinde batar. (taş, demir gibi) Mıknatıs Tarafından Çekilen: Demir, nikel çelik, kobalt gibi maddeler. Mıknatıs Tarafından Çekilmeyen: Odun, altın, bakır gibi

CİSİM – MALZEME – EŞYA – ALET:

CİSİM – MALZEME – EŞYA – ALET

PowerPoint Presentation:

Cisim: Maddelerin şekil almış haline denir. Örneğin ağaç bir madde iken tahta bir cisimdir. Malzeme: Nesneler, bir şeyler oluşturmak için kullanılan maddelere denir. Örneğin, pasta yapımında kullanılan un bir malzemedir. Eşya: Günlük yaşantımızda kullanıla, eskiyen ama tükenmeyen nesnelerdir. Örneğin, masa, sıra birer eşyadır. Alet: Maddelere şekil vermek veya iş yapmak için kullanılır. Örneğin, testere tahtayı kesmeye yarayan bir alettir. Hayatımızda kullanım açısından maddelerin niteliklerini bilmek zorundayızdır. Çünkü maddeler niteliklerine göre cisim, eşya, malzeme ve alet yapımında kullanılır. Örneğin, ayak sağlığımız için yapacağımız ayakkabı hem yumuşak, hem esnek hem de su geçirmemelidir. İşte bu nedenden ayakkabıları deriden yaparız.

MADDENİN HALLERİ:

MADDENİN HALLERİ

PowerPoint Presentation:

Doğada maddeler üç halde bulunurlar. 1. KATILAR Belli bir şekilleri vardır ve dışardan bir etki uygulanmadıkça şekilleri değişmez. Akışkanlık özellikleri yoktur. Not: Toz şeker, tuz, un  gibi küçük taneli katılar bulundukları kabın şekillerini aldıkları ve aktıkları halde sıvılarla karıştırılmamalıdır. 2. SIVILAR Belli bir şekilleri yoktur. İçine konuldukları kabın şeklini alırlar. Akışkanlık özelliği gösterirler. Su, zeytinyağı, süt benzin gibi. 3. GAZLAR Kendisine ait şekil ve hacimleri yoktur. Ancak içinde bulundukları kabın şeklini ve hacmini alırlar. Gazlar bulundukları ortama yayılma özelliği gösterirler. Örneğin, oksijen, karbondioksit, su buharı gibi.

MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ:

MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ

PowerPoint Presentation:

Kütle: Madde miktarıdır. Birimi ise kilogram (kg) yada gram (g)’dır.1 kg = 1000 g 1. Katıların Kütlesinin Ölçülmesi Katıların kütleleri eşit kollu terazilerle ölçülür.

PowerPoint Presentation:

2.Sıvıların Kütlesinin Ölçülmesi Sıvıların kütlesini ölçebilmek için önce sıvıyı içine koyacağımızın boş kabın kütlesini ölçeriz (dara). Daha sonra boş kabın içine koyduğumuz sıvı ile birlikte kabın kütlesini ölçeriz (brüt kütle). Son olarak ise brüt kütleden boş kabın kütlesi yani darayı çıkararak sıvının kütlesini yani net kütleyi buluruz. Net Kütle: Sadece maddenin kütlesidir. Yani; Brüt Kütle – Dara = Net Kütle

PowerPoint Presentation:

3. Gazların Kütlesinin Ölçülmesi Gazların kütlesi de tıpkı sıvılarda olduğu gibi bulunur. Yani önce boş kabı kütlesi yani “dara”, daha sonra gaz ile kabın kütlesi yani “brüt kütle” bulunur. Son olarak brüt kütleden dara çıkarılarak gazın “net kütlesi” bulunur.

PowerPoint Presentation:

Hacim: Maddenin uzayda kapladığı yere denir. Birimi litre (L) yada mililitre (mL)’dir. Not: 1 L = 1000 mL Maddelerin hacmi dereceli silindir ile ölçülür. 1. Sıvıların Hacminin Ölçülmesi Sıvıların hacmini ölçmek için sıvıyı dereceli silindirin içine doldururuz. Derecede görünen değer bize o sıvının hacmini verir.

PowerPoint Presentation:

2. Katıların Hacminin Ölçülmesi Katıların hacmini ölçmek için önce dereceli silindirin içersine bir miktar su doldurup hacmine bakarız. Daha sonra katı maddeyi suyun içerisine atarız ve böylece suyun hacmi ve yüksekliği bir miktar artacaktır. İşte katının hacmi, suyun son hacmi ile ilk hacmi arasındaki farka eşittir

PowerPoint Presentation:

MADDENİN DEĞİŞİMİ

PowerPoint Presentation:

Maddeler doğal, işlenmiş ya da yapay madde olarak üçe ayrılır. Doğal Madde: Doğada bulunan ve insanlar tarafından yapılmayan maddelerdir. Örneğin, domates, limon, petrol gibi. İşlenmiş Madde: Doğadaki maddelerin insanlar tarafından işlenerek kullanılabilecek hale getirilmesiyle oluşan maddelerdir. Örneğin; domates salçası doğadaki domatesin toplanıp işlenmesiyle yapılır. Yapay Madde: Doğada bulunan maddelere benzetilerek insanlar tarafından başka maddelerle yapılan maddelerdir. Örneğin; yapay gül insanlar tarafından doğal güle benzetilerek plastikten yapılır.

PowerPoint Presentation:

SICAKLIĞIN MADDE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

PowerPoint Presentation:

Her maddenin bir sıcaklığı vardır. Sıcaklık, termometre ile ölçülür ve °C ile gösterilir. Sıcak madde ile soğuk madde arasında daima ısı alışverişi yaşanır. Sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye doğru ısı alışverişi yaşanır. Isınma: Isısı düşük olan maddenin ısı almasıdır. Soğuma: Isısı yüksek olan maddenin ısı kaybetmesidir. Buzdolabından çıkardığımız buzu bir kabın içerisine koyup ısıtırsak eriyerek su haline döner. Yani başlangıçta buz katı iken ısı alarak sıvı hale dönüşür. Yine suyu ısıtırsak buharlaşarak sıvı halden gaz hale geçecektir. İşte bu şekilde maddelerin ısı alışverişi ile bir halden başka bir hale geçmesine HAL DEĞİŞİMİ denir.

PowerPoint Presentation:

HAL DEĞİŞİMİ Erime: Katı maddelerin ısı alarak sıvı hale geçmesidir. Buzun su olması gibi. Buharlaşma: Sıvı maddelerin ısı alarak gaz hale geçmesidir. Suyun buhar olması gibi. Yoğunlaşma: Gaz maddelerin ısı vererek sıvı hale geçmesidir. Su buharının su olması gibi. Donma: Sıvı maddelerin ısı vererek katı hale geçmesidir. Suyun buz olması gibi. Bütün katı maddeler ısı alarak sıvı olmazlar yani hal değiştirmezler. Örneğin; kağıt, odun gibi maddeler ısı adlıklarında sıvı hale geçmezler. Ancak şekilleri değişir ve bir daha eski hallerine dönemezler. İşte bu olaya Bozunma deriz.

PowerPoint Presentation:

DOĞADA MADDELER KARIŞIK HALDE BULUNUR Bunların dışında doğada maddeler karışık halde bulunurlar. Yani bazı maddeler tek cins maddeden oluşmuş iken bazı maddeler birden fazla madde bir araya gelerek oluşur. Saf Madde: Tek bir cins maddeden oluşan maddelerdir. Su, şeker, tuz, bakır, altın gibi. Karışım: Birden fazla saf maddenin bir araya gelmesiyle oluşan maddelerdi. Örneğin; tuzlu su tuz ve sun gibi iki saf maddenin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Yine şekerli su, çamur gibi maddeler birer karışımdır. Bazı karışımlarda saf maddelerden biri diğerinin içinde tam olarak çözülür ve görülmezler. Bu gibi karışımlara Çözelti denir.

ÇÖZEN + ÇÖZÜNEN = ÇÖZELTİ:

ÇÖZEN + ÇÖZÜNEN = ÇÖZELTİ Şekerli Su =      Su   + Şeker Örneğin; tuzlu su bir çözeltidir ve tuz suyun içerisinde tamamen çözünür ve gözle görülmez.

Karışımları Ayırma Yöntemleri:

1. Süzme: Sıvı içerisinde tam olarak çözünmeyen katıları ayırmak için bu yöntem kullanılır. Örneğin, kum – su karışımını ayırmak için bu yöntemi kullanırız. 2. Mıknatısla Ayırma: Mıknatıs tarafından çekilen maddeler ile diğer maddeleri birbirinden ayırmak için bu yöntem kullanılır. Örneğin, talaş ve toplu iğneleri birbirinden ayırmak için bu yöntem kullanılır. 3. Buharlaştırma: Tuzlu su gibi karışımları ayırmak için bu yöntem kullanılır. 4. Yüzdürme: Bazı katı maddeler sıvı içerisinde batmazlar ve sıvı yüzeyinde yüzerler. Bu gibi karışımlar bu yöntem kullanılarak ayrılırlar. Örneğin, talaş ve kum karışımını suyun içine attığımızda kum batarken talaşlar yüzecektir Karışımları Ayırma Yöntemleri

ETKİNLİK:

ETKİNLİK

DEĞERLENDİRME SORULAR :

DEĞERLENDİRME SORULAR

PowerPoint Presentation:

S-1-Aşağıdakilerden hangisi madde değildir ? A-hava B-taş C-ışık D-toprak

PowerPoint Presentation:

S-2-Aşağıdakilerden hangisinin rengi vardır? A-demir B-hava C-su D-cam

PowerPoint Presentation:

S-3-Aşağıdaki maddelerden hangisinin hacmi, sıkıştırılınca değişir? A-cıva B-hava C-benzin D-kolonya

PowerPoint Presentation:

S-4-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? A- Maddelerin erime ve donma dereceleri aynıdır. B- Su 0ºC’de donar. C- Gazlar soğuyarak yoğunlaşır. D- Su, sadece kaynama noktası sıcaklığında buharlaşır.

PowerPoint Presentation:

S-5-Aşağıdakilerden hangisi cisim değildir ? A-silgi B-toprak C-tebeşir D-defter

PowerPoint Presentation:

S-6-Aşağıdakilerden kaç tanesi boşlukta yer kaplar? I-süt II-kalem III-ses IV-hava V-ışık A- 2 B- 3 C- 4 D- 5

PowerPoint Presentation:

S-7-Bir maddenin ağırlığının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A-hacmi B-atomları C-molekülleri D-yer çekimi

PowerPoint Presentation:

S-8-İçinde 50 cm³ su bulunan ağzına kadar dolu bir kabın içine taş atılıyor. Kapta 27 cm³ su kaldığına göre taşın hacmi ne kadardır? A- 15 cm³ B- 20 cm³ C- 23 cm³ D- 25 cm³

PowerPoint Presentation:

S-9-Aşağıdaki maddelerden hangisi yarı saydam bir maddedir? A-buzlu cam B-su C-hava D-gözlük camı

PowerPoint Presentation:

S-10-Maddenin şekil ve biçim almış hali aşağıdakilerden hangisidir? A-atom B-molekül C-cisim D-madde

PowerPoint Presentation:

TEBRİKLER DOĞRU CEVAP SORUYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYIN

PowerPoint Presentation:

ÜZÜGÜNÜZ YANLIŞ CEVAP SORUYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYIN

authorStream Live Help