Bai tap mau ung dung Excel trong thong ke

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ỨNG DỤNG THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH:

ỨNG DỤNG THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH Giãng viên sư phạm : Trương Minh Chiến BÀI TẬP THỰC HÀNH : TP Hồ Chí Minh – 25/03/2011 Công ty TNHH MTV Ninh Kiều Triệu Tỷ ~ o0o ~ Tài liệu tư vấn nội bộ ~ o0o ~

Câu hỏi đột suất trên email:

Câu hỏi đột suất trên email Chào thầy ! Em có một bài tập nhưng không biết giải.Thầy có thê ̉ chỉ giúp em bài này trên exel ,. Rất mong được sư ̣ hướng dẫn của thầy ! Cám ơn thầy ! Đê ̀ bài : Sự tham gia của nhân viên vào hoạt động quản lý là một chương trình mới , thu hút người lao động vào việc ra các quyết định của công ty . Dữ liệu sau là số phần trăm người lao động được thu hút vào chương trình này trong một mẫu gồm 31 doanh nghiệp . 5   32   33   35   42   43   42   45   46   44   47   48   48   48   49   49   50   37   38   34   51  52   52   47   53   55   56   57   58   63   78 a. Xây dựng biểu đồ thân lá mà bạn cho là thích hợp nhất với bộ dữ liệu , tại sao bạn cho là như vậy ? Bạn nhận xét gì về đặc điểm phân phối của bộ dữ liệu từ biểu đồ đó ? b. Tính trung bình , Mốt , Trung vị , tứ phân vị và giải thích ý nghĩa của các kết quả tính được . c. Hãy vẽ một biểu đồ hộp ria mèo (box plot ) của dữ liệu và rút ra kết luận về bộ dữ liệu căn cứ vào box plot . So sánh với kết luận ở câu a. d. Từ box plot xác định dữ liệu đột xuất . Lần lượt bỏ dữ liệu đột xuất và nghi ngờ là dữ liệu đột xuất , sau đó làm lại yêu cầu của câu b và so sánh kết quả của 2 bộ dữ liệu , thảo luận về kết quả đó .

Hình ảnh minh họa cho email:

Hình ảnh minh họa cho email

Đôi lời trước khi giải đáp thắc mắc…:

Đôi lời trước khi giải đáp thắc mắc … Bạn nhỏ thân mến , trước tiên tôi không quen biết bạn và cũng không biết rõ bạn đã tham dự lớp học nào do tôi đứng lớp giãng dạy … Tuy tôi đã giãng dạy được ít lâu nhưng không nhớ hết mặt học sinh và huống hồ chi bạn lại không xưng danh tính …. Nhưng vấn đề bạn đặc ra thì hình như là bài tập tôi đưa cho các em sinh viên Kinh Tế Sài Gòn (Home work). Và thật sự bạn có tham gia đầy đủ các buổi học thì tự bạn có thể trả lời ngay thôi . Vì thật sự các câu hỏi rất đơn giản chỉ nhằm ôn luyện lại kiến thức chúng tôi đã giãng trên lớp . Nhưng vì bạn đã tích cực như vậy thì xem như lần này tôi sẽ trao đổi trực tiếp với bạn . Tuy nhiên tôi rất mong muốn bạn đi học thường xuyên hơn và tham gia các giờ giãng dạy của tôi một cách đầy đủ hơn để lần sau không cần hỏi tôi như thế này nữa . Trên đây là đôi lời tâm sự của tôi mong bạn hiểu cho !!!

Đáp Án:

Đáp Án Trước tiên tôi khẳng định lại không phải chỉ sử dụng Excel mới có thể giải quyết được vấn đề trên. Bạn có thể sử dụng cả SPSS (phiên bản IBM SPSS 19 tôi đã có đưa đường links để bạn download hoặc bạn có thể đăng ký trực tiếp ở tôi để mượng đỉa CD về cài đặc)…. – đừng “mượng luôn” vì nó có 10.000đ mà thầy nghèo lém…. Tôi sẽ trình bày 2 cách cơ bản giải quyết bài toán trên bằng Excel và cả SPSS

Giải quyết vấn đề bằng Ms Excel:

Giải quyết vấn đề bằng Ms Excel Trước tiên , tôi xin nhắc lại là trong Ms Excel 2003, 2007 hoặc 2010 đều không có các hàm vẽ Term & Leaf hoặc Box-plot cho nên các câu a,c,d ta phải dùng các thủ thuật và hàm trong Excel để bù đắp cho sự thiếu hụt này . Để sử dụng Ms Excel vẽ biểu đồ Term & Leaf & Leave ta có rất nhiều cách như dùng hàm INT, IF, VLOOKUP, REPT và COUNTIF; hoặc dùng macro trong VBA để giải quyết vấn đề . Còn vẽ box-plot thì ta có thể dùng kết hợp phương pháp Data Analysis >> Histogram và các hàm PERCENTILE, MIN, MAX, MEDIAN để giải quyết các vấn đề còn lại .

Vẽ biểu đồ Term & Leaf:

Vẽ biểu đồ Term & Leaf Trước tiên ta phải nhập liệu vào Ms Excel rồi dùng tính năng Sort để sắp xếp dử liệu.

Vẽ biểu đồ Term & Leaf:

Vẽ biểu đồ Term & Leaf Sau khi tiến hành Sort ta đượcc như hình bên dưới với STT Cty là đại diện cho tên cty với số phần trăm công nhân hưởng hứng phong trào Tham Gia Quản Lý tương ứng.

Vẽ biểu đồ Term & Leaf:

Vẽ biểu đồ Term & Leaf

Tìm mean, medium, mode:

Tìm mean, medium, mode Sử dụng Add-in trong Data >> Data Analysis >> Descriptive Statistic để tìm các số liệu trên trong cột B.

Tìm mean, medium, mode:

Tìm mean, medium, mode

Vẽ đồ thị box-plot:

Vẽ đồ thị box-plot Dùng Insert >> Bar Chart >> 2-D Bar >> Stacked Bar Chart để vẽ chồng 3 bar-chart lên nhau với Series1 = Q3; Series2 = Q2; Series3 = Q1.

Vẽ đồ thị box-plot:

Vẽ đồ thị box-plot

Vẽ đồ thị box-plot:

Vẽ đồ thị box-plot Chọn hình rồi vào tính năng Layout trên menubar >> Error bars >> More error bars Obtions… >> chọn Series1. Sau đó chọn vào mục Minus – Customize và nhấp chuột vào nút specify để đinh dạng giá trị lỗi dương Positive Error Value là = Q3 và giá trị lỗi âm Negative Error Value là = Min.

Vẽ đồ thị box-plot:

Vẽ đồ thị box-plot

Vẽ đồ thị box-plot:

Vẽ đồ thị box-plot Làm lại 1 lần nữa như trên nhưng chọn Series3 sau khi vào phần More Error Bars Obtions… Rồi sau đó chọn Plus và chọn giá trị dương lỗi Positive Error là = Max và giá trị âm Negative Error là = Q1.

Vẽ đồ thị box-plot:

Vẽ đồ thị box-plot Cuối cùng trên vùng đồ thị chọn hình màu xanh đại diện cho Series1 >> Format Plot Area… >> Fill >> No Fill

Vẽ đồ thị box-plot:

Vẽ đồ thị box-plot

Về câu d và các phần nhận sét:

Về câu d và các phần nhận sét Nếu ở câu a bạn có thể thấy ta có 3 số là 5%, 63% và 78% là lượng phần trăm công nhân hưởng ứng phong trào Quản Lý một cách bất thường thì trong câu c ta sẽ thấy chỉ có 5% và 78% là các số bất thường cần phải lược bỏ . Như vậy câu d chỉ cần lập lại các quá trình vẽ đồ thị box-plot bên trên nhưng bỏ đi các giá trị 5 và 78 là được .

Sử dụng VBA macro để giải quyết:

Sử dụng VBA macro để giải quyết Trước tiên bạn sửa tên worksheet có chứa dử liệu thành Data và một worksheet bất kỳ nào đó thành tên là Stem . Sau đó nhấn 2 phím “ALT” và “F11” cùng lúc để khởi động VBA macros. Sau đó copy đoạn code bên dưới và dáng vào để chạy. Biểu đồ Term & Leaf sẽ hiện ra bên Stem worksheet

Sử dụng VBA macro để giải quyết:

Sử dụng VBA macro để giải quyết Sub StemAndLeaf () dataColumn = 1 'Clean everything out of the Stem worksheet. Worksheets("Stem"). Cells.Clear 'Look at the Data worksheet. Worksheets("Data").Activate 'Find the maximum value. rowPointer = 2 Do Until Cells( rowPointer , 1).Value = "" rowPointer = rowPointer + 1 Loop Maximum = Cells( rowPointer - 1, dataColumn ).Value 'Set the divisor to strip off leaves. divisor = 1 Do Until Maximum / divisor <= 10 divisor = divisor * 10 Loop

Sử dụng VBA macro để giải quyết:

Sử dụng VBA macro để giải quyết 'If the first digit of the largest value is less than 5, then 'use a smaller divisor. 'Otherwise you could end up with four or fewer rows in the plot. If Fix(Maximum / divisor) < 5 Then divisor = divisor * 10 'Calculate the top stem's value. topStem = Fix(Maximum / divisor) 'Set up the Stem worksheet. Worksheets("Stem").Activate Cells(1, 1).Value = "Count" Cells(1, 2).Value = "Stem" Cells(1, 3).Value = "Leaves" For rowPointer = 2 To topStem + 2 Cells( rowPointer , 2).Value = rowPointer - 2 Cells( rowPointer , 3).Value = "|" Next rowPointer

Sử dụng VBA macro để giải quyết:

Sử dụng VBA macro để giải quyết 'Calculate the counts. 'The following code is slower than it needs to be, 'but a faster code would be harder to read and understand. Worksheets("Data").Activate rowPointer = 2 Do Until Cells( rowPointer , dataColumn ).Value = "" measurement = Cells( rowPointer , dataColumn ).Value Stem = Fix(measurement / divisor) Worksheets("Stem").Cells(Stem + 2, 1).Value = Worksheets("Stem").Cells(Stem + 2, 1).Value + 1 rowPointer = rowPointer + 1 Loop 'Calculate the shrink factor. Worksheets("Stem").Activate maximumCount = 0 For rowPointer = 2 To topStem + 2 If Cells( rowPointer , 1).Value > maximumCount Then maximumCount = Cells( rowPointer , 1).Value

Sử dụng VBA macro để giải quyết:

Sử dụng VBA macro để giải quyết End If Next rowPointer shrinkFactor = Fix( maximumCount / 50) If shrinkFactor < 1 Then shrinkFactor = 1 Cells(1, 4).Value = "Each digit represents" + Str ( shrinkFactor ) + " cases." 'Return to the data, and fill the leaves in light of the values in the data. Worksheets("Data").Activate rowPointer = 2 Do Until Cells( rowPointer , dataColumn ).Value = "" measurement = Cells( rowPointer , dataColumn ).Value Stem = Fix(measurement / divisor) leaf = measurement - Stem * divisor leaf = Fix(leaf * 10 / divisor) Worksheets("Stem").Cells(Stem + 2, 3).Value = Worksheets("Stem").Cells(Stem + 2, 3).Value + Trim( Str (leaf)) rowPointer = rowPointer + shrinkFactor Loop 'Get to the Stem worksheet. Worksheets("Stem").Activate End Sub

Sử dụng SPSS để giải đáp:

Sử dụng SPSS để giải đáp Sử dụng các tính năng của Analyze trên menubar >> Descriptive Statistics >> Explore…

Sử dụng SPSS để giải đáp:

Sử dụng SPSS để giải đáp

Sử dụng SPSS để giải đáp:

Sử dụng SPSS để giải đáp Sử dụng các tính năng của Analyze trên menubar >> Descriptive Statistics >> Frequencies… để lấy số Quartiles

Sử dụng SPSS để giải đáp:

Sử dụng SPSS để giải đáp

Tài liệu tham khảo:

Tài liệu tham khảo Toàn bộ tài liệu có thể download tại : http://www.mediafire.com/?8g9zfue3eaezz Download trọn bộ IBM SPSS v19+crack và ebooks – articles tại http://www.mediafire.com/?1j5bcyb3asc8n Hoặc bạn có thể truy cập website http://violet.vn/losedtales để biết thêm chi tiết

Hết !:

Hết ! CHÂN THÀNH CÁM ƠN.

authorStream Live Help