swot

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

STRATEGI MENYELESAI MASALAH : 

STRATEGI MENYELESAI MASALAH 1

Definisi masalah : 

Definisi masalah situasi yang di alami oleh individu apabila menghadapi kekangan untuk mencapai sesuatu CIRI-CIRI Kenalpasti bentuk masalah: ➢Masalah berstruktur – masalah yang jelas ➢Masalah tidak berstruktur – masalah yang kabur dan tidak teratur jalan penyelesaian. Cara untuk bertindak balas dengan masalah ini – semakin kreatif semakin mudah untuk menyelesaikan masalah itu. Mencapai matlamat 2

ALTERNATIFNYA…. : 

ALTERNATIFNYA…. GEORGE POLYA: ✔Mencari jalan keluar daripada kesulitanDARIPADA Jalan yang mempunyai penghalang Mempunyai matlamat yang tidak difahami Asas menbuat keputusan yang disarankan Kenalpasti masalah utama Buat perancangan-senaraikan rintangan Laksanakan perancangan Semak semula / menilai keputusan 3

PROSES MENYELESAIKAN MASALAH : 

PROSES MENYELESAIKAN MASALAH 1)MENERIMA MASALAH-menerima sebagai satu cabaran dan menetukan hala tuju 2)MENGANALISIS-mengenali masalah itu, pecahkan menjadi masalah kecil dan soal siasat serta mencari hubung kait 3)MENGENALPASTI-matlamat serta konsep utama dan hala tuju tindakan 4

Analisis SWOT : 

Analisis SWOT Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi, berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Sthrengths) dan peluang (Opportunities), dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). 5

Analisis SWOT : 

Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal Peluang dan Ancaman dengan faktor internal Kekuatan dan Kelemahan 6

Analisis SWOT : 

Analisis SWOT 7 KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS

Analisis SWOT : 

Analisis SWOT Merupakan padanan faktor dalaman (kekuatan dankelemahan) dengan faktor luaran ( peluang dan ancaman) Faktor dalaman = modal, sumber, manusia, perbelanjaan, pengurusan – boleh dikawal oleh organisasi. Faktor luaran = politik, sosial, ekonomi, teknologi, pasaran – tidak boleh dikawal oleh organisasi 8 KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS

Analisis SWOT : 

Analisis SWOT Peluang ialah mana-mana situasi yang memberikan kelebihan untuk mencapai objektif. Ancaman merujuk kepada mana- mana situasi persekitaran yang tidak menyenangkan yang boleh menghalang dari pencapaian objektif. Kekuatan ialah sumber yang dapat digunakan untuk mencapai objektif Kelemahan merujuk kepada kekurangan sumber yang boleh 9

Analisis SWOT : 

Analisis SWOT Cara membuat Analisis SWOT Senaraikan faktor persekitaran yang boleh memberi peluang dan ancaman kepada organisasi. Senaraikan faktor dalaman yang boleh menjadi sumber kekuatan atau kelemahan kepada organisasi. 10 KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS

Analisis SWOT : 

Analisis SWOT Langkah pertama adalah membuat sebuah lembaran kerja dengan jalan menarik sebuah garis persilangan yang membentuk empat kuadran, keadaan masing-masing satu untuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Langkah berikutnya adalah membuat daftar item spesifik yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi di bawah topik masing. Dengan membatasi daftar sampai 10 poinatau lebih sedikit, untuk menghindari generalisasi yang berlebihan(Johnson, et al., 1989) 11 KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS

Analisis SWOT : 

Analisis SWOT 12 KPLI AMB JUN 2010 IPG KAMPUS PERLIS

Analisis SWOT : 

Analisis SWOT dilaksanakan secara individual atau secara kelompok dalam organisasi. Teknik secara kelompok akan lebih efektif khususnya dalam pengadaan struktur, objektifitas, kejelasan dan fokus untuk diskusi mengenai strategi, sehingga tidak akan cenderung melantur, dan bahkan akan terkena pengaruh politik atau kesenangan (interest) perseorangan yang kuat (Glass, 1991). Guru-guru yang mempunyai pengalaman 0-6 tahun cenderung menjadi yang paling partisipatif dan receptive akan idea-idea baru. 13

Slide 14: 

Terima Kasih 14

authorStream Live Help