_อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์.ppt_

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: chumchuang (58 month(s) ago)

อยากดาวโหลดอ้าค่ะ เอาไปดูก่อนสอบ

Presentation Transcript

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์:

อารย ธรรมลุ่มแม่น้ำ ไนล์ Ancient Egypt

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์กับการตั้งถิ่นฐาน:

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์กับการตั้งถิ่นฐาน อียิปต์โบราณ ก่อกำเนิดขึ้นในดินแดน สองฝั่งแม่น้ำไนล์ มีลักษณะเป็น แนวยาว ตั้งแต่ปากแม่น้ำไนล์ซึ่งเป็น ตอนปลายสุดของแม่น้ำไปจนถึง ตอนเหนือของประเทศซูดานในปัจจุบัน

PowerPoint Presentation:

ภูมิอากาศ EGYPT : Gift of the Nile

อารยธรรมเจริญอยู่เป็นเวลานานเพราะภูมิประเทศ:

อารย ธรรมเจริญอยู่เป็น เวลานานเพราะภูมิ ประเทศ 1. การที่อิยิปต์ล้อมรอบด้วยทะเลทรายทั้งทางทิศตะวันตก และทิศตะวันออกตลอดจนการที่แม่น้ำไนล์มี แก่งโจน ตั้งแต่ปากน้ำจนสุดสายแม่น้ำ ทำให้เป็นการยากแก่ศัตรูภายนอกที่จะเข้ารุกราน 2. การที่แม่น้ำไนล์ท่วมฝั่งทุกปีทำให้ประชาชนที่เข้าอยู่บริเวณนี้ต้องพยายามหาทางที่จะเอาชนะธรรมชาติจึงเกิดความร่วมมือกันทำงาน เช่นมีการชลประทาน มีการขุดคูส่งน้ำ

PowerPoint Presentation:

เมื่อมีคนมาอยู่มากก็ต้องมีรัฐบาลปกครองเพื่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุข นอกจากนี้ ความอุดมสมบูรณ์ที่ได้รับจากแม่น้ำไนล์ก็ยังมีส่วนทำให้ชาวอียิปต์มีจิตใจที่จะคิดค้นและสร้างสมศิลปวัฒนธรรมและวรรรณคดีต่างๆ

ทรัพยากรธรรมชาติ:

ทรัพยากรธรรมชาติ

การประกอบอาชีพ:

การประกอบอาชีพ 1. การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ 2. การค้า นิยมทำการค้ากับคนในแถบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมโสโปเตเมีย และอาระเบีย เป็นต้น 3. การทำเหมืองแร่ ทองแดงในแถบไซนาย พลอยและทองคำ ขุดบริเวณเทือกเขาตะวันออก 4. งานฝีมือ ได้แก่งาน ปั้น งานหล่อ งานทอผ้า เป็นต้น

โครงสร้างทางสังคม:

โครงสร้างทางสังคม 1. กษัตริย์และราชวงศ์ 2. พระและขุนนาง 3. ชนชั้นกลาง ได้แก่ พ่อค้า ช่างฝีมือและศิลปิน 4. ชนชั้นต่ำ ได้แก่ ชาวนา 5. ทาส เป็นชนชั้นต่ำสุด

การปกครอง:

การปกครอง 1. กษัตริย์หรือฟาโรห์ ( Pharaoh) ฟาโรห์ เป็นผู้นำทางการปกครองและศาสนา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปกครอง 2. ขุนนางชั้นผู้ใหญ่หรือวิเชียร ( Vizier) เป็นตำแหน่งใช้เรียกผู้บริหารที่สำคัญรองจากกษัตริย์ 3. ขุนนาง ( Noble) ทำหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงานที่สำคัญ เช่น ในการเก็บภาษีและการชลประทาน 4. ขุนนางมณฑลหรือผู้ว่าการมณฑลหรือโนมาร์ซ (Nomarch) เป็นตำแหน่งข้าหลวงประจำตามมณฑลหรือเมืองที่ห่างไกลจากเมืองหลวง มณฑลหรือเขตนั้นเรียกว่า นอม (Nome)

การแบ่งยุค:

การแบ่งยุค 1. สมัยก่อนราชวงศ์ ( The Predynastic Period) 2. สมัยราชวงศ์ ( The Dynastic Period) 1 ) สมัยต้นราชวงศ์ ( The Protodynastic Period) 2 ) สมัยอาณาจักรเก่า ( The Old Kingdom) 3 ) สมัยอาณาจักรกลาง ( The Middle Kingdom) 4 ) สมัยอาณาจักรใหม่ หรือสมัยจักรวรรดิ ( The New Kingdom)

สมัยราชวงศ์-ต้นราชวงศ์:

สมัยราชวงศ์-ต้นราชวงศ์

สมัยอาณาจักรเก่า:

สมัยอาณาจักรเก่า สมัยอาณาจักรเก่า ( 2225-2180 B.C.) อยู่ในช่วงราชวงศ์ที่ 3-6 ถูกเรียกว่า สมัยปิรามิด ( The Pyramid Age) เพราะเกิดการสร้างพีระมิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยกษัตริย์โจเซอร์ พีระมิดที่ใหญ่ที่สุดเป็นของกษัตริย์ คูฟุ ( Khufu) อยู่ที่เมือง กิซา ( Giza)

พีระมิดแบบขั้นบันได:

พีระมิดแบบขั้นบันได

PowerPoint Presentation:

สมัยอาณาจักรเก่าสิ้นสุดลง เพราะกษัตริย์ไร้ความสามารถในการปกครองและการรบ อียิปต์ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของพวกขุนนาง โดยถูก แบ่งเป็นสองเขต คืออิยิปต์ต่ำ ซึ่งอยู่ทางเหนือของเมมฟิสถูกปกครองโดยตระกูลหนึ่งจากเมืองเฮรักลีโอโพลิส (Herakleopolis) ส่วนอีกเขตหนึ่งคืออียิปต์สูงที่อยู่ทางใต้ของเมมฟิสถูกปกครองโดยตระกูลจาก เมืองธีบส์ ( Thebes)

สมัยอาณาจักรกลาง:

สมัยอาณาจักรกลาง สมัยอาณาจักรกลาง ( 2052-1786 B.C.) กษัตริย์เมนตูโฮเต็ปที่ 2 กษัตริย์องค์สุดท้ายในราชวงศ์ที่ 11 แห่งธีปส์ปราบปรามขุนนางได้และรวบรวมดินแดนอียิปต์โบราณเข้าด้วยกัน ทรงฟื้นฟูการค้าและสภาพแวดล้อม เวลาส่วนใหญ่ของสมัยอาณาจักรกลางอยู่ในช่วงราชวงศ์ที่ 12 กษัตริย์ที่สามารถคือ อเมเนมฮัสที่ 1 (Amenemhat) ทรงเก่งในการรบและทรงฟื้นฟูการค้ากับฟินิเซียน

PowerPoint Presentation:

มีการทำนุบำรุงเศรษฐกิจ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม วรรณคดี ส่งเสริมการค้ากับซีเรีย ปาเลสไตน์ เกาะครีต ได้ชื่อว่าเป็นยุคทองแห่งอียิปต์

สมัยอาณาจักรใหม่หรือสมัยจักรวรรดิ:

สมัยอาณาจักรใหม่หรือสมัยจักรวรรดิ สมัยอาณาจักรใหม่หรือสมัยจักรวรรดิ ( 1554-1090 B.C.) อยู่ในช่วงราชวงศ์ที่ 18-20 มีธีปส์เป็นเมืองหลวง จักรวรรดิ์อียิปต์โบราณเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเพราะกษัตริย์เก่งในการรบ การปกครอง อียิปต์โบราณต้องทำสงครามยาวนานกับฮิตไตท์ พระให้การสนับสนุนกษัตริย์ อำนาจของขุนนางหมดไป ในสมัยนี้อียิปต์โบราณมีนโยบายรุกรานชุมชนใกล้เคียงมุ่งขยายอำนาจและการป้องกันการรุกรานของศัตรูภายนอก ดินแดนอียิปต์ขยายกว้างใหญ่อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

PowerPoint Presentation:

ในสมัยของกษัตริย์อเมนโฮเต็ปที่ 4 มุ่งนำชาวอียิปต์โบราณให้พ้นจากความเชื่อในศาสนาอียิปต์โบราณที่บูชาในเทพเจ้าหลายองค์ ให้พ้นจากอำนาจของพระ กำหนดให้บูชาเฉพาะเทพเจ้าอะตัน ( Aton) ทรงสั่งปิดวิหารของเทพเจ้าทั้งหลายทรงปฎิเสธความเชื่อเรื่องการฟื้นจากความตายและโลกหน้า ทรงปฏิเสธการทำสงครามกับศัตรู เปลี่ยนพระนามพระองค์เป็น อัคนาตัน (Akhanaton) ทรงย้ายเมืองหลวงจากธีปส์ มาอยู่ที่เมืองอัคตาตัน การปฏิรูปศาสนาของพระองค์ทำให้เกิดผลเสียทั้งภายในและภายนอกจักรวรรดิ

PowerPoint Presentation:

สมัยฟาโรห์แอคนาตัน ประชาชนนับถือฟาโรห์ ฟาโรห์เคารพ สุริยเทพอะตัน ทำให้เกิดความเกลียดชัง อียิปต์ทรุดโทรม

PowerPoint Presentation:

ในปีที่ 663 ก่อนคริสตกาล กษัตริย์อัสซูบานิปาลแห่ง อัสสิเรีย ได้ยกกองทัพเข้ารุกรานอียิปต์ เมืองต่างๆถูกทำลาย ทรัพย์สมบัติถูกปล้นชิง และอียิปต์ก็ไม่อาจฟื้นตัวได้อีก ต่อมาในปีที่ 525 ก่อน ค.ศ. อียิปต์ก็ถูกปกครองโดยชาวเปอร์เซีย เมื่ออเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งมาซีโดเนีย ซึ่งเป็นชนเชื้อชาติกรีก พิชิตเปอร์เซียลง อียิปต์ก็ตกเป็นของมาซีโดเนียในปีที่ 335 ก่อนคริสตกาล และได้ตั้งเมืองหลวงอียิปต์แห่งใหม่ ชื่อว่า " อเล็กซานเดรีย" เป็นศูนย์กลางการค้าและศิลปวิทยา

PowerPoint Presentation:

หลังการสวรรคตของอเล็กซานเดอร์ จักรวรรดิมาซิโดเนียของพระองค์ล่มสลายลง นายพลปโตเลมีขุนศึกของพระองค์ก็ตั้งตนเป็นฟาโรห์และ ตั้งราชวงศ์ปโตเลมีซึ่งถือเป็นราชวงศ์สุดท้าย ขึ้นปกครองอียิปต์

PowerPoint Presentation:

ราชินีองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ปโตเลมีที่ปกครองอียิปต์คือพระนางคลีโอพัตราที่หก พระนางได้ปลงพระชนม์ปโตเลมีที่สิบสาม ซึ่งเป็นพระสวามีและพระอนุชาของพระองค์เอง ต่อมาได้ยอมเป็นสนมของจูเลียต ซีซ่าร์ ( Julius Caesar) ประมุขแห่งกรุงโรม จนกระทั่งซีซ่าร์ถูกลอบปลงพระชนม์ หลังจากนั้นพระนางได้มาร์คแอนโตนี่ ( Mark Antony) นักรบคนสำคัญของโรมันเป็นพระสวามีใหม่ โดยพระนางคิดว่าคงจะได้ครองบัลลังค์ต่อจาก จูเลียต ซีซ่าร์ แต่มาร์ค แอนโตนีก็ต้องปราชัยแก่ ออกตาเวี่ยน ซึ่งเป็นทายาทอีกผู้หนึ่ง ของจูเลียต ซีซ่าร์ ในการรบที่เมืองแอกตีอุม

PowerPoint Presentation:

มาร์ค แอนโตนีได้ฆ่าตัวตายก่อนที่ออกตาเวี่ยน จะจับตัวได้ และร่างของมาร์คได้ถูกส่งไปให้พระนางคลีโอพัตราทอดพระเนตร พระนางเองก็ต้องการหลีกเลี่ยงจากการถูกออกตาเวี่ยนจับกุม จึงชิงปลงพระชนม์พระองค์เองโดยการจับงูเห่าใส่เข้าไปในฉลองพระองค์ให้พิษงูเข้าสู่ร่างกาย จากนั้นจักรวรรดิโรมันจึงผนวกอียิปต์เข้าเป็นส่วน หนึ่งของโรมและ นั่นคือการล่มสลายลงโดยสิ้นเชิงจากนั้นมา อียิปต์กลายเป็นเพียงมณฑลหนึ่งของโรมและกลายเป็นของจักรวรรดิไบเซนไทน์ในเวลาต่อมา และได้ถูกพวกมุสลิมเข้ายึดครองในภายหลัง

เทพเจ้าของอียิปต์:

เทพเจ้าของอียิปต์

ความเชื่อเรื่องโลกหลังความตาย:

ความเชื่อเรื่องโลกหลังความตาย ในสมัยอียิปต์โบราณ เมื่อมีคนตายก็จะนำศพไปฝังไว้ในทะเลทรายอันร้อนระอุ ความร้อน และความแห้งแล้งทำให้ร่างกายแห้งอย่างรวดเร็ว โดยที่แบคทีเรียไม่มีโอกาสได้ย่อยสลายศพเสียก่อน จึงกลายเป็นมัมมี่ไปตามธรรมชาติ

PowerPoint Presentation:

ต่อมาชาวอียิปต์ก็เริ่มใช้โลงบรรจุศพก่อนฝัง เพื่อป้องกันมิให้สัตว์ป่าแทะกินศพ แต่ก็กลับพบว่า ซากศพที่ฝังในโลง ได้เปื่อยเน่าไป ไม่แห้งและอยู่คงทนเหมือนแต่ก่อน เพราะโลงศพทำหน้าที่เก็บกักความชื้นจากร่างกาย อำนวยให้แบคทีเรียย่อยสลายให้ศพเน่าเปื่อยสูญไปได้ ต่อมาชาวอียิปต์ก็ได้ศึกษาทดลองวิธีต่างๆเพื่อรักษาสภาพศพให้คงทนอยู่ได้ ประกอบด้วยการแช่อาบศพด้วยสิ่งที่ชะงักการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย แล้วพันด้วยแถบผ้าลินิน ปัจจุบันเรียกวิธีนี้ว่า การทำมัมมี่

สถาปัตยกรรม:

สถาปัตยกรรม สุสานฝังพระศพของฟาโรห์ "พีระมิด" ศพถูกนำไปทำมัมมี่ ตามความเชื่อการฟื้นคืนชีพหลังความตาย วิหารที่บูชาเทพเจ้า โอบิลิสก์ เสาหิน ที่จารึกเกียรติคุณของฟาโรห์ สฟิงซ์ มีหน้าเป็นคน ตัวเป็นสิงห์โต สร้างไว้บูชาสุริยเทพและปกปัก รักษาพีระมิด

อารยธรรมสมัยประวัติศาสตร์:

อารย ธรรมสมัยประวัติศาสตร์ อักษรภาพ "ไฮโรกลิฟิก" อักษรหวัด แอลฟาเบต กระดาษปาปิรุสจากต้นปาปิรัส

PowerPoint Presentation:

วิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าทางด้านคณิตศาสตร์ เรขาคณิต คิดระบบการนับเลข คำนวณ หาร ศึกษาตำแหน่งของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ ดวงดาว คิดค้นปฏิทิน 1 ปีมี 360 วัน 12 เดือน เดือนละ 30วัน เหลืออีก 5 วันเป็นวันสำคัญปลายปี

งานประพันธ์:

งานประพันธ์ สอนให้ดำเนินชีวิตด้วยความสุจริต วรรณกรรม "คัมภีร์แห่งความตาย"

อียิปต์เสียอำนาจให้:

อียิปต์เสียอำนาจให้

PowerPoint Presentation:

อียิปต์ปัจจุบัน - โลกตะวันออก อียิปต์โบราณ - ต้นกำเนิด อารย ธรรมตะวันตก

authorStream Live Help