Welcome_to_Ancient_Greece

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: champalongchamp (111 month(s) ago)

good

By: lowsoo20 (116 month(s) ago)

ddd

Presentation Transcript

Welcome to Ancient Greece:

Welcome to Ancient Greece

PowerPoint Presentation:

ที่ตั้งและภูมิประเทศ กรีกโบราณประกอบด้วยบริเวณ 1. กรีกแผ่นดินใหญ่ แบ่งเป็น 3 ภาค - ภาคเหนือ - ภาคกลาง - เพลอปปอนเนซุส (คาบสมุทรกรีซ) 2. หมู่เกาะต่างๆ หรือ นครรัฐไอโอเนียน

PowerPoint Presentation:

ที่ตั้งและภูมิประเทศ ภูมิประเทศ ภูเขา จำนวนมากในกรีก ได้แบ่งแยกผู้คนเป็นหมู่บ้านเล็กๆตามหุบเขา สภาพพื้นดินขาดความอุดมสมบูรณ์ อีทั้งภูเขาสูงและเนินเขาทำให้เสียพื้นที่เพาะปลูกไป 1 ใน 3 การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้เฉพาะสัตว์จำพวก แพะ แกะ แม่น้ำเป็นสายสั้นๆ จึงพัดพาดินตะกอนออกไปหมด

PowerPoint Presentation:

ที่ตั้งและภูมิประเทศ ภูมิประเทศ ทะเล ภูมิประเทศเป็นแหลมยื่นเข้าไปในทะเล ทำให้เหมาะสมต่อการเดินเรือ และชายฝั่งเว้าแหว่งเป็นกำบังคลื่นลม เหมาะแก่การจอดเรือ สามารถติดต่อกับเอเชียไมเนอร์และดินแดนตะวันออก

PowerPoint Presentation:

หลักฐานทางโบราณคดีค้นพบในบริเวณที่ราบทางภาคเหนือ ภาคกลางและคาบสมุทรกรีซ มีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน พบเครื่องมือเครื่องใช้ทำจากก้อนหิน เครื่องปั้นดินเผามีลวยลาย ผู้คนดำรงชีวิตด้วยการกสิกรรมเป็นหลัก สันนิษฐานว่าอาจมีการจัดระเบียบการปกครองในชุมชนกันแล้ว ในราว 3 , 000- 2 , 000 ปี ก่อน คริศต์ศักราช บนเกาะครีตในทะเลอีเจียนรู้จักใช้โลหะ ได้แก่ ทองแดง สำริด ซึ่งเข้าใจว่าคงรับมาจากอารยธรรมอียิปต์โบราณ อารยธรรมกรีกสมัยก่อนประวัติศาสตร์

PowerPoint Presentation:

อิทธิพลที่ส่งต่อมาสู่การก่อกำเนิดอารยธรรม กรีกโบราณได้รับอิทธิพลความเจริญโดยตรงจากทั้งเมโสโปเตเมียและอียิปต์ ด้วยอิทธิพลดังกล่าว ชาวกรีกโบราณจึงพัฒนาอารยธรรมได้รวดเร็วจนกลายเป็นอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

PowerPoint Presentation:

เผ่าพันธุ์ที่มีอำนาจเหนือดินแดน ชาวกรีกเป็นชาวอารยันซึ่งชนเผ่านี้มีถิ่นเดิมอยู่ทางเหนือ เรียกตัวเองว่า เฮเลนส์ (Hellenes) เมื่อประมาณ 3 , 000 ปีก่อนคริสตกาลได้แยกออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งเดินทางไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย เรียกว่า ชาวอินโดอารยัน อีกกลุ่มหนึ่งเดินทางมุ่งไปทางตะวันตกผ่านตอนใต้ของรัสเซียลงสู่แหลมบอลข่าน และเข้ามาตั้งรกรากบริเวณคาบสมุทรเพโลพอนเนซัสที่ในปัจจุบันเรียกกว่ากรีซ

PowerPoint Presentation:

อารยธรรมกรีกโบราณ แบ่งได้เป็น 3 ยุค อารยธรรมไมน วน (Minoan Civilization : 1,700-1,400 B.C.) อารย ธรรมไมเซเนียน ( Mycaenean Civilization : 1,400-1,200 B.C.) อารยธรรมโฮเมอร์ (Homer Civilization : 900 B.C.)

PowerPoint Presentation:

มิโนส เป็นกษัตริย์ของเกาะครีต เป็นลูกของเทพพระเจ้าซุส ( Zeus) และพระนางยุโรปา (Europe) มีสัญลักษณ์ประจำพระองค์เป็นรูปวัว ตามตำนานเล่าว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ที่รักศิลปะ ในรัชสมัยของพระองค์มีศิลปินหลายคนที่สำคัญ คือ เดดาล ( Dedale) ผู้แต่งเรื่อง " ทางปริศนา" ( Labyrinth) และเรื่อง "วัวสัมริด" อักษรที่ใช้จากที่พบในแผ่นดินเหนียว พบว่าเป็นตัวอักษรแบบที่ เรียกว่า linear A ประกอบด้วยอักษรประมาณ 90 ตัว ไม่ทราบที่มาเช่นเดียวกับตราดินเหนียวทรงกลมมีรูปและอักษรสลักอยู่ Minoan Civilization

PowerPoint Presentation:

อารยธรรมไมนวน มีศูนย์กลางบนเกาะครีต รุ่งเรืองที่สุดที่เมืองนอสซัส ( Knossos) ผู้ครองเมืองดำรงฐานะเป็นพระ-กษัตริย์ มีการสร้าง พระราชวังแบบใหม่ ขนาดใหญ่และซับซ้อนคล้ายทางปริศนา ที่นอสซัส ไฟโตส และอักเฮียเทรียดา

PowerPoint Presentation:

มีระบบบริหารทางการเมืองและเศรษฐกิจ เป็นแบบรวมอำนาจอยู่ที่ส่วนกลางดังเช่นในอียิปต์ ฐานะของสตรีสำคัญมากในสังคม ประมาณ 1600 ปีก่อนค.ศ. เกิดแผ่นดินไหว ทำลายพระราชวังที่นอสซัสลงถึง 2 ครั้ง เเละเมื่อ 1500 ปีก่อนค.ศ. พวกเอเชียนมาจากฝั่งทวีปเข้ามาตั้งรกรากบนเกาะครีต ( เกิดราชวงศ์เอเจียน) นำตัวอักษร linear B มาใช้ด้วย (อักษรกรีกปัจจุบัน)

PowerPoint Presentation:

ทางด้านการเมือง ราว 2000 ปีก่อนค.ศ. เป็นแบบ "สังคมวัง" กล่าวคือ รอบพระราชวังเป็นเมืองเล็กบ้างใหญ่บ้างของเจ้าของที่ดินหรือพ่อค้าที่ร่ำรวย มีลักษณะการสร้างที่แปลกกว่าที่อื่น บ้านเหล่านี้สร้างติดกับรั้วพระราชวังเลย บางเมืองไม่มีพระราชวังอยู่ในบริเวณ เช่นตามเมืองเล็กๆ ที่ประกอบการอุตสาหกรรม เช่นเมืองกูร์เนีย ที่อยู่อาศัยของคนจะเป็นลักษณะแคบ ปลูกติดๆ กันตามริมฝั่งถนนที่ปูด้วยแผ่นหิน หรือริมถนนแคบๆ ที่มีบันไดเป็นระยะไป

PowerPoint Presentation:

ลักษณะพิเศษอีกอย่างของอารยธรรม ครีต คือ ทั้งพระราชวังและเมืองจะปราศจากกำแพงเมือง ซึ่งเป็นลักษณะตรงข้ามกับเมือง สมัยอารยธรรม ไมเซเนียนและเมืองทางเอเชีย อาจเป็นว่าคนในแถบนี้มุ่งมั่นทำแต่การค้าระหว่างกัน ไม่ปรากฏว่ามีการรบพุ่งกัน และครีตเองก็มีอำนาจทางทะเลมาก ความร่ำรวยของครีตบ่งถึงอารยธรรม มิโนเอียน คือ รสนิยมในเรื่องความสุขสบายและความสวยงาม ความหรูหรา การชอบงานรื่นเริง และการมีชีวิตอยู่ที่ดี

PowerPoint Presentation:

เมื่อราชวงศ์เอเชียนเริ่มขึ้นที่ครีต จึงมีการรวมอำนาจมาไว้ที่ส่วนกลาง รวมทั้งด้านการเงินและผลิตผลต้องมารวมอยู่ในพระราชวัง ที่คนอสโซสจะมีกลุ่มคนที่ช่วยพระราชาบริหารประเทศ มีพวก สคริป ( Scribes) ทำหน้าที่ทางด้านการจดบันทึก และทำบัญชี ผลิตผลของพระราชวัง โดยจดลงบนแผ่นดินเหนียว

PowerPoint Presentation:

ภายในพระราชฐานจะมีอาคารสำหรับเก็บผลิตผล สร้างเป็นอาคารใหญ่มีทางเดินอยู่กลางยาว 60 เมตร สองข้างเป็นช่องหินสำหรับใส่โลหะมีค่า ของมีค่า บางแห่งวางโถใหญ่ ( Pithoi) บรรจุเมล็ดพืช เช่น ถั่ว ผลไม้ตากแห้ง น้ำมันมะกอกและเหล้าองุ่น ของพวกนี้ใช้สำหรับเลี้ยงดูข้าราชสำนัก และใช้จ่ายแทนเงินในพิธีทางศาสนา จ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ

PowerPoint Presentation:

ทางด้านศาสนา เกี่ยวกับพระราชวงศ์อีก ลักษณะพิเศษของครีตอีกอย่างก็คือ บนเกาะครีตไม่มีวัด เวลามีพิธีทางศาสนาจะทำ กันตามถ้ำในภูเขาสูงหรือในห้องพิธีทางศาสนาของราชวัง ที่เป็นห้องขนาดย่อม พระราชาผู้เป็นทั้งพระและกษัตริย์ก็จะเสด็จมาทำพิธี ดังที่กล่าวมาข้างต้นว่าชาวทะเลเอเจียนนับถือรูปปั้นผู้หญิงมาแต่ดั้งเดิม ครีตก็เช่นกัน แต่สมัยนั้นเป็นรูปปั้นผู้หญิงคนเดียว

PowerPoint Presentation:

ทางด้านศิลปะและอารยธรรม มีการสร้างพระราชวังให้ใหญ่โตขึ้น และตกแต่งสวยงามขึ้น พร้อมกับมีระบบส่งน้ำที่สมบูรณ์แบบเพื่อรับน้ำฝน และมีที่กรองน้ำเสีย อีกทั้งยังมีห้องน้ำห้องส้วมและท่อน้ำเสีย ซึ่งแม้แต่ที่พระราชวังแวร์ซายยังไม่มี

PowerPoint Presentation:

จิตรกรรมฝาผนังเป็นที่นิยมกันมาก ภาพที่วาดเป็นภาพสัตว์บกและสัตว์น้ำ ส่วนห้องต่างๆ ในพระราชวังที่คนอสโซส เป็น ภาพชีวิตในวัง สมัย 1600 ปีก่อนค.ศ. งานศิลปะมีลักษณะเป็นงานเป็นการขึ้น เช่นมีรูปขบวนนักบวช สตรี นักดนตรี และคนถือของถวายพระ สมัยนี้มีการปั้นแบบนูนต่ำระบายสี ส่วนมากมักเป็นรูปหัววัวกระทิงและเจ้าชายกับดอกไม้

PowerPoint Presentation:

Mycenaean Civilization เมื่อนอสซัสถูกทำลายลงราว 1400 ปีก่อนค.ศ. ทิ้งไว้แต่ร่องรอยของ อารยธรรมมิโนส งานศิลปะ เสื่อมลงทีละน้อย ชาวครีตอพยพไปอยู่เกาะไซปรัสและทางเอเชียตะวันออก บางพวกไปอยู่อียิปต์ เมื่อพวกเอเชียนเข้ามาแทนที่ทำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากบนเกาะครีต

PowerPoint Presentation:

เพราะเอเชียนซึ่งมีเชื้อสายนักรบ มักชอบอะไรที่แข็งแรงเพื่อให้เป็นเครื่องหมายของความเป็นใหญ่ จึงสร้างป้อมปราการใหม่ให้ดูใหญ่โตน่าเกรงขาม ผนังห้องมีภาพจิตรกรรมฝาผนังภาพ ผู้หญิงแต่งตัวด้วยเครื่องประดับมากมาย ภาพการล่าสัตว์และภาพการออกรบ เหล่านี้เข้ามาแทนที่ภาพทิวทัศน์ที่เน้นดอกไม้

PowerPoint Presentation:

ส่วนศิลปะในการสลักหินอ่อน การทำเครื่องเงินเครื่องทอง กลับทำอย่างประณีตบรรจง ยังคงเป็นงานที่ใช้เน้นเงินเน้นทองลงบนเหล็กตามวิธีของครีตที่มีมา อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วศิลปะไมเซเนียนก็เป็นศิลปะที่แพร่หลายอยู่ทั่วไป ค่อนข้างเป็นอุตสาหกรรมด้วยซ้ำ โรงผลิตงานศิลปะมีอยู่หลายแห่งในเมืองต่างๆ และรอบพระราชวัง เส้นทางคมนาคมมีทั่วกรีก การติดต่อทางทะเลมีมากขึ้น มีการผลิตและ ส่งแบบจำนวนมาก เพราะมีลูกค้าต้องการมาก คุณภาพทางศิลปะจึงลดลง

PowerPoint Presentation:

การปกครองแบบเพศชายเป็นผู้นำของอารยธรรมพวกเอเชียน คือ ผู้หญิงจะไม่ออกจากฮาเร็มเลย เทพเจ้าเป็นเพศชายและมักเป็น นักเดินเรือ เจ้าแม่ลดความสำคัญลงไป เรื่องเล่าเกี่ยวกับวีรบุรุษที่ชนะสงครามตาม ที่ต่างๆ ขณะเดียวกับที่ด้านการศาสนาดั้งเดิมของเกาะครีตยังคงทิ้งร่องรอยไว้ให้เห็นกันในสมัยต่อมา ไม่ว่าจะเป็นพิธีทางศาสนาที่เกี่ยวกับสตรี และเรื่องเร้นลับของชาวครีต

PowerPoint Presentation:

พวกเอเชียนที่อยู่ในถิ่นกันดารของเฮลลาด ก็เริ่มออกแสวงหาถิ่นทำกินที่ดีกว่าตามริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พวกนี้ไม่ได้ทำการค้าขายอย่างเดียวเหมือนพวกครีต พวกเขาพยายามตั้งหลักแหล่งทำการค้าและมีอำนาจทางการเมืองด้วย โดยเฉพาะมีอำนาจเหนือเกาะต่างๆ และมีอำนาจในเอเชีย พวกเอเชียนเริ่มด้วยการครองเกาะโรด เข้าไปสร้างเมือง ต่อไปเป็นเกาะไซปรัส ซึ่งเคยถูกพวกครีตครองอยู่บางส่วนแล้ว

PowerPoint Presentation:

Homer civilization พวกดอเรียนเข้ามารุกรานจนถึงดินแดนกรีกโบราณประมาณ 800 ปีก่อนค.ศ. เป็นสมัยที่เราไม่ค่อยมีหลักฐาน เกี่ยวกับกรีกเป็นเวลานานถึง 4 ศตวรรษ นอกจากบทประพันธ์ของโฮเมอร์ ( Homer) ซึ่งมี 2 เล่ม คือเอเลียดและโอดิสซี พูดถึง เรื่องราวและบุคคลต่างๆในสมัยไมเซเนียนปะปนไปกับเรื่องราวของสงครามเมืองทรอย และอารยธรรมของไอโอเนียน และเอโอลิค

PowerPoint Presentation:

ทางด้านการปกครอง มีการจัดระบบการปกครองใหม่ด้วยการยุบการปกครองแบบกลุ่มมาเป็นนครรัฐ (city-state) หรือที่เรียกว่า โปลิส ( Polis) โดยสร้างตรงที่เป็นพระราชวัง เดิมของพวกไมเซเนียน ล้มเลิกสังคมที่มีกษัตริย์และนักรบ มาเป็นสังคมที่มีชนชั้นขุนนาง เจ้าที่ดิน ระบบกษัตริย์ให้มีแต่ในเขตชายแดน เช่น เอปีร์ และมาซีโดเนีย ต่อมาจึงเปลี่ยน เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตย

PowerPoint Presentation:

รูปแบบการปกครองประชาธิปไตยของเอเธนส์แตกต่างจากประชาธิปไตยที่เข้าใจในสมัยปัจจุบัน แต่ก็เป็นรูปการปกครองที่ให้สิทธิเสรีภาพมากที่สุดในสมัยโบราณ ที่แตกต่างจากประชาธิปไตยในปัจจุบันคือ 1. สิทธิในการปกครอง สงวนไว้สำหรับประชากรเพียง 1/6 เท่านั้น 2. สตรีไม่มีหน้าที่หรือสิทธิใดๆ นอกครัวเรือน 3. พลเมืองแต่ละคนใช้สิทธิในระบอบประชาธิปไตยของตนโดยตรง ไม่ต้องเลือกผู้แทนเข้าไปใช้สิทธิดังกล่าว

PowerPoint Presentation:

สงครามเปอร์เชีย ( The Persian War) เริ่มต้นเมื่อ 490 ก่อน ในราวช่วงศตวรรษ 460 ก่อนคริสตกาล เป็นยุคทองของเอเธนส์ จักรวรรดิเอเธนส์รุ่งเรืองถึงขีดสุด ทรัพย์สมบัติจำนวนมากหลั่งไหลสู่เอเธนส์ นอกจากนี้เอเธนส์ยังมีโอกาสและช่องทางดียิ่งในการพาณิชย์ที่ เป็นผลมาจากอิทธิพลของเอเธนส์ที่แผ่ขยายไปทั่วทะเลอีเจียน เอเธนส์กลายเป็นนครหลวงทางการค้าของโลกเมดิเตอเรเนียนและเป็นนครรัฐที่มีอำนาจสูงสุดในกรีก

PowerPoint Presentation:

สงครามเพโลพอนเนเซียน ( The Peloponnesian War) เกิดขึ้นในช่วงเวลาตั้งแต่ 431 – 404 ปี ก่อน ค.ศ. เป็นสงครามระหว่างเอเธนส์ที่มีกำลัง เข้มแข็งทางทะเลกับสปาร์ตาที่เข้มแข็งทางบก การต่อสู้จึงดำเนินยืดเยื้อ สงครามนี้มิใช่ความชัดแย้งทางอุดมการณ์ แต่เป็นการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจมากกว่า เอเธนส์ใฝ่ฝันที่จะรวมเอาชาวกรีกทั้งหมดเข้ามาอยู่ภายใต้อิทธิพลและอำนาจของตน ส่วนสปาร์ตาและพันธมิตรมุ่งจะหยุดยั้งการคุกคามของจักรวรรดินิยมเอเธนส์

PowerPoint Presentation:

หลังจากสงครามเพโลพอนนีเชียนจบลง สปาร์ตาขึ้นมามีอำนาจแทนเอเธนส์แต่ไม่สมบูรณ์ ยังคงมีการแย่งชิงอำนาจระหว่างรัฐต่างๆ จนอาณาจักรมาซิโดเนียทางตอนเหนือเข้ามามีอำนาจแทนโดนสามารถปราบรัฐต่างๆ และยึดครองเปอร์เซียได้ทั้งหมด นำโดยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชย์ เรียกว่ายุคนี้ว่า ยุคเฮลเลนิสติก (Hellenistic Age)

PowerPoint Presentation:

พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชย์ สามารถขยายดินแดนไปถึงอียิปต์ เอเชียไมเนอร์ เปอร์เซีย จนถึงอินเดีย และได้สร้างเมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) ไว้ในอียิปต์เพื่อเป็นเมืองหลวง และศูนย์กลางการค้าขาย

PowerPoint Presentation:

มรดกจากอารยธรรมกรีก สถาปัตยกรรม ใช้ระบบโครงสร้างแบบเสาและคานเช่นเดียวกับอียิปต์มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากฐานอาคารซึ่งยกเป็นชั้นๆ จะเป็นฝาผนังโดยปราศจากหน้าต่างซึ่งจะกั้นเป็นห้องต่างๆ 1- 3ห้อง ปกติสถาปนิกจะสร้างเสารายล้อมรอบอาคารหรือสนามด้วยมีการสลับช่วงเสากันอย่างมีจังหวะระหว่างเสากับช่องว่างระหว่างเสาทำให้พื้นภายนอกรอบๆวิหารมีความสว่างและมีรูปทรงเปิด มีขนาดเหมาะสมไม่ใหญ่โตจนเกินไปมีรูปทรงเรียบง่าย

PowerPoint Presentation:

สถาปัตยกรรมกรีกแบบพื้นฐาน 2 ใน 3 แบบเกิดในสมัยอาร์คาอิกคือแบบดอริกและแบบไอโอนิกซึ่งแบบหลังพบแพร่หลายทั่วไปในแถบเอเชียไมเนอร์ เสาเหล่านี้แต่ละต้นจะมีคานพาดหัวเสาถึงกันหมดในสมัยต่อมาเกิดสถาปัตยกรรมอีกแบบหนึ่งคือแบบโครินเธียนหัวเสาจะมีลายรูปใบไม้ชาวกรีกนิยมสร้างอาคารโดยใช้สถาปัตยกรรมทั้งสามชนิดนี้ผสมผสานกันโดยมีการตกแต่งประดับประดาด้วยการแกะสลักลวดลายประกอบ

PowerPoint Presentation:

ประติมากรรม ส่วนมากเป็นเรื่องศาสนาซึ่งสร้างถวายเทพเจ้าต่างๆวัสดุที่นิยมใช้สร้างงานได้แก่ ทองแดงและดินเผาในสมัยต่อมานิยมสร้างจากสำริดและหินอ่อนเพิ่มขึ้น กรีกสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้แสดงท่าทางการเคลื่อนไหวที่สง่างามมีการขัดถูผิวหินให้เรียบดูคล้ายผิวมนุษย์มีลีลาที่เป็นไปตามธรรมชาติ ทำให้ประติมากรรมกรีกจัดเป็นยุคคลาสสิคที่ให้ความรู้สึกในความงามที่เป็นความจริงตามธรรมชาติ

PowerPoint Presentation:

จิตรกรรม ส่วนใหญ่ออกมาในรูปแบบการประดับตกแต่งบนภาชนะเครื่องปั้นดินเผาต่างๆ เช่น ไห แจกัน อีกทั้งมีภาพบนผนัง ระยะแรก เป็นการใช้รูปร่างสีดำ ระบายพื้นหลังเป็นสีแดงนี้ เรียกว่า  “จิตรกรรมแบบรูปตัวดำ” และมีรูปแบบใหม่ขึ้นมาคือ “จิตรกรรมแบบรูปตัวแดง”  โดยใช้สีดำอมน้ำตาลเป็นพื้นหลังภาพ ตัวรูปเป็นสีส้มแดง หรือสีน้ำตาลไม้ ตามสีดินของพื้นแจกัน

PowerPoint Presentation:

นาฏกรรม กรีกมีศิลปการละครที่เฟื่องฟูไม่แพ้ศิลปะแขนงอื่นๆ ส่วนใหญ่ผูกพันกับความเชื่อทางศาสนา มักแสดงประกอบในพิธีบูชา เทพเจ้า (ส่วนมากคือเทพไดโอนีซัส/แบกคัส) ในเวทีหรือโรงละครกลางแจ้ง มีผู้ชมนั่งตามอัฒจันทร์เป้นรูปครึ่งวงกลม

PowerPoint Presentation:

งานวรรณกรรม ผลงานส่วนใหญ่ปรากฎในรูปของกวีนิพนธ์ หรืองานร้อยกรองแบบมหากาพย์ เกี่ยวกับนิยาย ตำนาน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับการดำรงชีวิตของชาวกรีกในสมัยนั้น เช่น มหากาพย์อีเลียด ( Iliad) และโอดิสซี ( Odyssey) ของกวีชื่อโฮเมอร์ ( Homer) นอกจากนี้ ยังมีงานเขียนทางปรัชญาและประวัติศาสตร์ของนักปราชญ์อีกหลายชิ้น

PowerPoint Presentation:

คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ภูมิศาสตร์ การแพทย์ ประวัติศาสตร์

PowerPoint Presentation:

Beware! Romans coming!!! Run for your lifeeeeeee!!!!!

authorStream Live Help