Chuc Mung Nam Moi 2015 At Mui

Views:
 
     
 

Presentation Description

Kính chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc: sức khỏe vô biên, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên, túi luôn đầy tiền, sung sướng như tiên. Chúc mừng năm mới!

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

From: Quang Nguyen & chau Minh Anh Nguyen

PowerPoint Presentation:

Mừng xuân Ất Mùi

PowerPoint Presentation:

C húc M ừng N ăm M ới

PowerPoint Presentation:

PPS: Minh Anh Nguyen minhanhnguyen@q.com chúc mừng năm mới

authorStream Live Help