HAPPY WORLD TEACHERS DAY

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

BEAUTIFUL

Comments

Presentation Transcript

HAPPY WORLD TEACHERS DAY:

HAPPY WORLD TEACHERS DAY

TULA PARA SA LAHAT NG AKING GURO:

TULA PARA SA LAHAT NG AKING GURO Hatinggabi, nagbabasa sa malamlam na ilawan, naglalamay samantalang ang iba ay nahihimlay, samantalang ang marami’y nasa binggo, nagsusugal, nasa sine, nasa “night club", naglalasing, nagsasayaw.

PowerPoint Presentation:

Madalas na malipasan ng gutom sa di-pagkain sa oras na kailangan... pagkabigat na gawain! Hanggang doon sa tahana’y dala-dala ang iksamen, kaya't siya kung matulog ay hatinggabing malalim.

PowerPoint Presentation:

At lalo nang ang isipa’y gulung-gulo, naghihirap kung sa kanyang pagtuturo’y pasakit ang niyayakap pagkatapos na gampanan ang tungkuling iniatas, a ng kataway's nanghihina't ang tinig ay nababasag.

PowerPoint Presentation:

Ang marami’y natutuyo at ang tungo’y sa libingan, lalo na kung sa iskwela’y mga batang walang galang ang palagi nang kaharap sa umaga’t maghapunan, mga batang di na kayang patuwirin ng magulang.

PowerPoint Presentation:

Ang sariling kabutihan ay kanilang nililimot, pinapatay ang damdamin nitong dibdib sa pag-irog, sa gawaing pagtuturo ang diwa ay nakabalot, at ang pintig nitong puso'y di pansin ang lumuluhog.

PowerPoint Presentation:

Natutuwa kung marinig ang papuring walang laman: “Kung ikaw ma’y nagsasalat sa salapi’t karangyaan, nasa iyo namang lahat ang papuri at paranga lpagka’t tapat kang maglingkod sa bayan mong minamahal.”

PowerPoint Presentation:

Nagagalak pag narinig ang pangakong di-natupad: “Ang sahod mong kakarampot,may pag-asang magkadagdag pag dumating ang panahon na ang kaban ay bumigat.” O pag-asang naluluoy at sa hangi’y lumilipad!

PowerPoint Presentation:

WRITTED BY:JANREY JURADO TO: TEACHER MARLINA D. NAINGUE

authorStream Live Help