ya

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

בס"ד חכמת הקבלה בהשראת אתר הסוד www.hasod.co.il החכמה הרוחנית העתיקה ביותר בעולם במשך אלפי שנים לימדו גדולי המקובלים שכל אחד מאתנו נולד עם פוטנציאל עצום. חכמת הקבלה היא כלי העזר שעוזר לנו ליישם פוטנציאל זה. 10 הספירות מבנה היסוד של הקבלה עורך ומציג: אילן.ח

Slide2:

חכמת הקבלה מעולם לא נועדה לסקטור מסוים או לעם מסוים. חכמת הקבלה נועדה לשימושה של האנושות כולה על מנת ליצור אחדות בעולם. לחיים יש הרבה שבילים, ומספר רב יותר מתוכם מוביל למטה.

Slide3:

"כתר" מתגלה בעולם, כרצון בלתי ניתן להבנה, העומד מעבר להסברים או לסיבה ותוצאה. שער העתיד נפתח בהווה ...

Slide4:

"חוכמה" היא המידה המאפשרת בריאת יש מאַין, משום שהיא עצמה מגיעה מתוך ה"אַין". צעד באמונה לעבר המופלא

Slide5:

"בינה" השנייה בעשר הספירות, היא מעין רחם בו מבשילים רעיונות הבוסר. אמור תודה לברכות לא צפויות שכבר נמצאות בדרכן אליך

Slide6:

"חסד " קודמת לכל ספירות ה"פעולה" האחרות. היא היחידה שאינה תלויה בדבר ונעשית ללא כל תמורה או טובת הנאה. שילחו ברכה היא כבר תחזור בסיבוב

Slide7:

"גבורה " היא הספירה השנייה הקשורה בפעולה. היא זו שמביאה את הצדק המוחלט אל העולם היקום שר בתוכך

Slide8:

"תפארת " שמשמעותה יופי והדר – היא המרכזית ביותר בעשר הספירות, בהיותה מגשרת בין החסד לגבורה תפארת שבתפארת: אורך רוח. שיקול דעת מעולה. לא נותן לרגשנות להשתלט על השכל.

Slide9:

"נצח" מקרינה את "הרצון לתת" ומהווה ערוץ דרכו אנרגיה זו יכולה להגיע לעולם בו אנו חיים. נצח מייצגת את הנצחיות, את התהליכים הלא רצוניים ואת הצד הימני של המוח, שם מתרחש התהליך היצירתי.

Slide10:

"הוד" ניתן לומר שספירה זו היא כמו הביצית בתהליך העיבור, כאן מתחיל תהליך ההוצאה לפועל הגשמי של מה שהיה עד עתה רק פוטנציאל. ספירת הוד  גם שולטת על הצד השמאלי של המוח האנושי, ועל פעילות, היא המדען הלוגי והמתמטי. כל עוד הנר דולק לא אבדה כל תקווה

Slide11:

"יסוד" מתרגמת מונחים רוחניים לפעולות, המאחדות אותנו עם האלוקים. ו מעגנת את העולם הגשמי אל סלע האם הרוחני. הפלא שביקום, היא היכולת שלך לחוות אותו

Slide12:

"מלכות" הספירה האחרונה היא החשובה ביותר, משום שהאלוקים משתמש בה, כדי לפעול באמצעות בריאתו. חסד שבתפארת: נתינה מתוך שלמות רוחנית. מתוך שיקול דעת ולא מתוך רגשנות.

Slide13:

"דעת" מאפשרת להבזקי ההשראה, לאחר שעובדו, להגיע למימוש. כל יום הוא יצירה חדשה

Slide14:

חסד וגבורה פועלים זה לעומת זה. אם נשתמש במושגים שלנו, מדובר בתופעות מנוגדות כמו ימין-שמאל או משוך-דחוף . לפעמים פעולה קטנה היא פעולה גדולה

Slide15:

בברכת שפעת רביבים, מאורות ומתנות הבריאה לכם - ממעמקי לבבי, אילן.ח אָנָא בְכֹחַ, גְדֻלַת יְמִינֶךָ, תַתִיר צְרֽוּרָה (אב"ג ית"ץ) קַבֵל רִנַת, עַמֵךָ שַגְבֵנוּ, טַהֲרֵנוּ נוֹרָא (קר"ע שט"ן) נָא גִבוֹר, דורְֹשֵי יִחוּדֶךָ, כְבָבַת שָמְרֵם (נג"ד יכ"ש) בָרְכֵם טַהֲרֵם, רַחֲמֶי צִדְקָתֶךָ, תָמִיד גָמְלֵם (בט"ר צת"ג) חֲסִין קָדוֹש, בְרוֹב טוּבְךָ, נַהֵל עֲדָתֶךָ (חק"ב טנ"ע) יָחִיד גֵאֶה, לְעַמְךָ פְנֵה, זוֹכְרֵי קְדֻשָתֶךָ (יג"ל פז"ק) שַוְעָתֵנוֹ קַבֵל, וּשְמַע צַעֲקָתֵנוֹ, יוֹדֵע תַעֲלוּמוּת (שק"ו צי"ת) www.hasod.co.il ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

authorStream Live Help